600 câu trắc nghiệm kim chỉ nan Vật lý 12 là tư liệu rất có lợi mà nasaconstellation.com muốn reviews đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 12 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm vật lý 12 có đáp án

Trắc nghiệm thiết bị lí 12 bao gồm 600 câu hỏi xoay quanh những chủ đề về xấp xỉ cơ, sóng cơ cùng sóng âm, xê dịch và sóng năng lượng điện từ, cái điện luân chuyển chiều, lượng tử ánh sáng, sóng tia nắng có lời giải kèm theo. Qua đó giúp học sinh có thêm các tài liệu ôn tập, củng cố kỹ năng làm thân quen với các dạng bài từ cực nhọc đến dễ. Từ đó nhanh chóng biết phương pháp giải bài tập thiết bị lí 12. Ngoài ra, gồm thể tham khảo thêm những câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Sinh học, Hóa học, Địa lý... Nhằm đạt tác dụng cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 sắp đến tới.

600 câu trắc nghiệm kim chỉ nan Vật lí 12 gồm đáp án


DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (118 câu)

Câu 1: Một nhỏ lắc lò xo bao gồm vật có trọng lượng m cùng lò xo gồm độ cứng k xấp xỉ điều hòa.Nếu tăng độ cứng k lên gấp đôi và giảm trọng lượng m đi 8 lần thì tần số xê dịch của vật đang (TS ĐH - 2007)

A. Tăng 4 lầnB. Giảm gấp đôi C. Tăng gấp đôi D. Bớt 4 lần

Câu 2: Biểu thức li độ của vật giao động điều hòa tất cả dạng x = Asin(ωt +φ), gia tốc của vật có giá trị cực đại là(TNPT -2007)

A. Vmax= A2wB. Vmax= 2Aω C. Vmax = Aω2 D. Vmax = Aω

Câu 3: Một con lắc lò xo có lò xo trọng lượng không xứng đáng kể, độ cứng k cùng một hòn bi trọng lượng m đã nhập vào đầu lò xo, đầu tê của xoắn ốc được treo vào trong 1 điểm nắm định. Kích say mê cho nhỏ lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ xê dịch của bé lắc là(TNPT- 2007)

*
*
*
*

Câu 4: Chọn tuyên bố sai:

A. Giao động tuần trả là giao động mà trạng thái hoạt động được lập đi lập lại như cũ sau phần nhiều khoảng thời hạn bằng nhau.B. Dao động là sự chuyển động có số lượng giới hạn trong không gian, lập đi lập lại nhiều lần xung quanh một vị trí cân bằng.C. Pha thuở đầu φ là đại lượng xác định vị trí của đồ gia dụng ở thời khắc t = 0.D. Giao động điều hòa được nhìn nhận như hình chiếu của chuyển động tròn những xuống một đường thẳng phía bên trong mặt phẳng quỹ đạo.


Câu 5: Một vật xê dịch điều hòa tất cả phương trình x = Acos(wt + j). Call v với a thứu tự là tốc độ và tốc độ của vật. Hệ thức và đúng là : (TSĐH 2009)

*
*
*
*

Câu 6: Pha thuở đầu của xấp xỉ điều hoà:

A. Phụ thuộc cách lựa chọn gốc toạ độ cùng gốc thời gian .B. Phụ thuộc cách kích thích vật xấp xỉ .C. Nhờ vào năng lượng truyền cho vật để vật dao động .D. Cả 3 câu trên hầu như đúng .

Câu 7: Pha thuở đầu cho phép xác định

A. Tâm trạng của xê dịch ở thời khắc ban đầu.B. Tốc độ của xấp xỉ ở thời khắc t bất kỳ.C. Ly độ của xấp xỉ ở thời khắc t bất kỳD. Gia tốc của xê dịch ở thời khắc t bất kỳ.

Câu 8: lúc 1 chất điểm xấp xỉ điều hoà thì đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?

A. Vận tốc. B. Gia tốc. C. Biên độ. D. Ly độ.

Câu 9: Dao động tự do là dao động mà chu kỳ

A. Không dựa vào vào những đặc tính của hệ.B. Chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không nhờ vào vào những yếu tố mặt ngoài. C. Chỉ dựa vào vào những đặc tính của hệ. D. Không nhờ vào vào những yếu tố bên ngoài.

Câu 10: xấp xỉ là vận động có:

A. Số lượng giới hạn trong không gian lập đi lập lại những lần quanh một VTCBB. Qua lại hai bên VTCB và không giới hạn không gianC. Trạng thái hoạt động được lập lại như cũ sau đông đảo khoảng thời gian bằng nhauD. Lập đi lập lại những lần có giới hạn trong ko gian


Câu 11: phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về dao động điều hòa của một hóa học điểm?

A. Lúc qua vtcb,vật có gia tốc cực đại, vận tốc cực đạiB. Khi qua vtcb, trang bị có tốc độ cực đại, vận tốc cực tiểu.C. Khi qua biên, thứ có tốc độ cực tiểu, gia tốc cực đại.D. Cả B và C đúng.

Câu 12: lựa chọn câu trả lời đúng : lúc một vật dddh thì :

A. Vectơ gia tốc và vectơ gia tốc luôn luôn hướng thuộc chiều gửi động.B. Vectơ vận tốc luôn luôn hướng thuộc chiều chuyển động, vectơ gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng.C. Vectơ gia tốc và gia tốc luôn đổi chiều lúc qua VTCBD. Vectơ tốc độ và vectơ gia tốc luôn là vectơ hằng số.

Câu 13: Hãy chỉ ra thông tin không đúng về chuyển động điều hoà của chất điểm ;

A. Biên độ dđộng không đổi B. Động năng là đạilượng thay đổi C. Giá bán trị tốc độ tỉ lệ thuận với li độ D. Cực hiếm lực tỉ trọng thuận cùng với li độ

Câu 14: chọn câu vấn đáp đúng : Chu kỳ xấp xỉ là:

A. Khoảng thời hạn ngắn nhất nhằm vật quay trở về trạng thái đầu B. Khoảng thời gian ngắn nhất nhằm vật trở về vị trí đầu C. Khoảng thời hạn ngắn nhất để vật đi tự biên này cho biên tê của quỹ đạo vận động D. Số dao dộng toàn phần vật tiến hành trong 1 giây

Câu 15: Khi nói về một vật dao động điều hòa gồm biên độ A cùng chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là thời gian vật ở đoạn biên, vạc biểu nào sau đó là sai? (TSCĐ 2009)

A. Sau thời hạn T/8, đồ gia dụng đi được quãng đường bởi 0,5 A.B. Sau thời gian T/2, đồ vật đi được quãng đường bởi 2 A.C. Sau thời gian T/4, vật dụng đi được quãng đường bởi A.D. Sau thời hạn T, thiết bị đi được quãng đường bởi 4A.


Câu 16: xê dịch điều hoà rất có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đầy đủ xuống một

A. Con đường thẳng bất kỳ B. Con đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng quỹ đạo.C. Mặt đường thẳng xiên góc với phương diện phẳng quỹ đạo. D. đường thẳng bên trong mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 17: Một vật xấp xỉ điều hoà lúc qua vị trí cân đối :

A. Tốc độ có độ lớn cực đại ,gia tốc có độ lớn bằng không B. Vận tốc và vận tốc có độ lớn cực to C. Tốc độ có độ lớn bởi không, gia tốc có độ bự cực đại.D. Gia tốc và tốc độ có độ lớn bởi Không

Câu 18: tra cứu phát biểu đúng cho xấp xỉ điều hòa:

A. Khi trang bị qua VTCB vậtvận tốc cực to và gia tốc cực đại.B. Khi đồ vật qua VTCB vậtvận tốc cực to và gia tốc cực tiểu.C. Khi vật tại đoạn biên vậtvận tốc rất tiểu và gia tốc cực tiểu.D. Khi vật tại đoạn biên vật tốc độ bằng gia tốc.

Câu 19: vận tốc của hóa học điểm dddh gồm độ lớn cực lớn khi:

A. Li độ có độ béo cực đại. B. Gia tốc có độ lớn cực đại.C. Li độ bởi không. D. Pha rất đại.

Câu 20: Một con lắc lò xo tất cả một lò xo trọng lượng không đáng kể, một đầu thắt chặt và cố định và một đầu đính với một viên bi nhỏ. Con lắc này đang xê dịch điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn luôn hướng (TNPT 2008)

A. Theo chiều vận động của viên bi.B. Theo chiều âm quy ước. C. Về vị trí cân bằng của viên bi. D. Theo chiều dương quy ước

Câu 21: Một nhỏ lắc lò xo tất cả một lò xo khối lượng không xứng đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn thêm với một viên bi nhỏ khối lượng m. Bé lắc này đang giao động điều hòa có cơ năng

A. Tỉ lệ nghịch với trọng lượng m của viên bi. B. Tỉ trọng với bình phương chu kì dao động. C. Tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.D. Tỉ trọng nghịch với độ cứng k của lò xo.

Câu 22: Chọn tóm lại đúng lúc nói vể xấp xỉ điều hòa:

A. Tốc độ tỉ lệ thuận với thời gian.B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.C. Quỹ đạo là 1 trong những đường thẳng. D. Quỹ đạo là một trong những hình sin.

Câu 23: chọn phát biểu sai khi nói vể giao động điều hòa:

A. Gia tốc của một có mức giá trị cực lớn khi đi qua vị trí cân nặng bằng.B. Khi đi qua vị trí cân nặng bằng, lưc phục hồi có cực hiếm cực đại.C. Lưc phục hồi công dụng lên vật luôn luôn hướng vể VTCB. D. Lưc phục hồi công dụng lên vật vươn lên là thiên cùng tần số với hệ.


Câu 24: lựa chọn phát biểu sai khi nói tới vật xê dịch điều hòa:

A. Tần số góc ω tùy trực thuộc vào điểm sáng của hệ.B. Pha thuở đầu φ chỉ tùy nằm trong vào nơi bắt đầu thời gian.C. Biên độ A tùy thược biện pháp kích thích.D. Biên độ A không phụ thuộc vào vào gốc thời gian.

Câu 25: kết luận nào sai lúc nói về vận tốc v = ư ωAsinωt trong dđđh:

A. Gốc thời gian là lúc chất điểm trải qua VTCB theo hướng dương.B. Gốc thời hạn là lúc hóa học điểm có ly độ x = + A. C. Gốc thời hạn là lúc hóa học điểm gồm ly độ x = ư A. D. B cùng D sai.

Câu 26: tóm lại sai khi nói tới dđđh:

A. Vận tốc có thể bằng 0. B. Gia tốc hoàn toàn có thể bằng 0. C. Động năng ko đổi.D. Biên độ với pha thuở đầu phụ nằm trong vào những điều kiện ban đầu.

Câu 27: chuyển động nào dưới đây không bắt buộc là xấp xỉ cơ học?

A. Vận động đung đưa của bé lắc của đồng hồ.B. Vận động đung chuyển của lá cây.C. Chuyển động nhấp nhô của phao trên mặt nước D. Vận động của ôtô trên đường.

Câu 28: Phương trình tổng quát của xê dịch điều hoà là

A. X = Acotg(ωt + φ). B. X =Atg(ωt + φ). C. X = Acos(ωt + φ).D. X = Acos(ωt2 +φ).

Câu 29: vào phương trình dao động điều hoà x = Acos(t + ), mét(m) là sản phẩm công nghệ nguyên của đại lượng

A. A B. ω. C. Trộn (ωt + φ) D. T.

Câu 30: trong phương trình xấp xỉ điều hoà x = Acos(ωt + φ), radian bên trên giây(rad/s) là vật dụng nguyên của đại lượng

A. AB. ω. C. Pha (ωt + φ) D. T.

Câu 31: trong phương trình giao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), radian(rad) là vật dụng nguyên của đại lượng

A. A B. ω. C. Pha (ωt + φ) D. T.

Câu 32: trong những lựa chọn sau đây, chọn lựa nào chưa hẳn là nghiệm của phương trình x” + 2x = 0?

A. X = Acos(ωt + φ).B. X = Atan(ωt + φ). C. X=A1sint +A2cost.D. X=Atsin(t +).

Câu 33: Trong xấp xỉ điều hoà x = Acos(ωt + φ), vận tốc đổi khác điều hoà theo phương trình

A. V =Acos(ωt + φ).B. V = Aωcos(ωt + φ). C. V = ư Asin(ωt +φ).D. V = ưAωsin(ωt +φ).

Câu 34: Một chất điểm xấp xỉ điều hòa gồm phương trình gia tốc là v = 4cos2t (cm/s). Nơi bắt đầu tọa độ ở đoạn cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào mức chất điểm gồm li độ và gia tốc là: (TSCĐ 2009)

A. X = 2 cm, v = 0 B. X = 0, v = 4 cm/s C. X = 2 cm, v = 0 D. X = 0, v = ư4 cm/s.

Câu 35: Trong xê dịch điều hoà x = Acos(ωt + φ), gia tốc thay đổi điều hoà theo phương trình

A. A =Acos(ωt + φ). B. A =A2cos(ωt + φ). C. A = ưA2cos(ωt + φ)D. A = ưAcos(t+).

Câu 36: Trong dao động điều hoà, phân phát biểu như thế nào sau đó là không đúng?

A. Cứ sau T(chu kỳ) thì vật dụng lại trở về địa chỉ ban đầu.B. Cứ sau T thì vận tốc của đồ gia dụng lại trở về giá trị ban đầu.C. Cứ sau T thì tốc độ của trang bị lại trở về quý hiếm ban đầu.D. Cứ sau T thì biên độ vật dụng lại trở về quý giá ban đầu.


Câu 37: Trong giao động điều hòa, giá chỉ trị cực đại của gia tốc là

A. Vmax = ωA. B. Vmax = ω2A. C. Vmax = ư ωA D. Vmax = ư ω2A.

Câu 38: Trong giao động điều hòa, giá chỉ trị cực lớn của gia tốc là

A. Amax = ωA. B. Amax = ω2A. C. Amax = ư ωAD. Amax = ư ω2A.

Câu 39: Trong xê dịch điều hòa, giá trị cực đái của tốc độ là

A. Vmin = ωA. B. Vmin = 0. C. Vmin = ư ωA.D. Vmin = ư ω2A.

Câu 40: Trong xấp xỉ điều hòa, giá trị cực tè của gia tốc là

A. Amin = ωA. B. Amin = 0.C. Amin = ư ωA D. Amin = ư ω2A.

Câu 41: Trong xấp xỉ điều hoà, vạc biểu làm sao sau đó là không đúng?

A. Gia tốc của vật dụng đạt giá bán trị cực lớn khi thiết bị qua VTCB.B. Gia tốc của đồ gia dụng đạt giá trị cực đại khi vật qua VTCB.C. Gia tốc của trang bị đạt quý hiếm cực tè khi đồ vật ở 1 trong những hai địa điểm biên.D. Tốc độ của đồ gia dụng đạt cực hiếm cực đái khi trang bị qua VTCB.

Câu 42: Trong xê dịch điều hoà của hóa học điểm, hóa học điểm đổi chiều vận động khi

A. Lực công dụng đổi chiều.B. Lực tính năng bằng không.C. Lực chức năng có độ bự cực đại. D. Lực tính năng có độ béo cực tiểu.

Câu 43: gia tốc của vật xấp xỉ điều hoà bao gồm độ lớn cực to khi

A. Vật ở chỗ có li độ cực đại. B. Tốc độ của vật đạt rất đại.C. Vật tại phần có li độ bởi không.D. Vật tại phần có trộn dđộng rất đại.

Câu 44: tốc độ của vật giao động điều hoà bằng không khi

A. Vật ở phần có li độ rất đại. B. Gia tốc của vật dụng đạt rất tiểu.C. Vật ở đoạn có li độ bởi không. D. Vật tại đoạn có pha dđộng cực đại.

Câu 45: Trong xê dịch điều hoà

A. Vận tốc biến đổi điều hoà thuộc pha đối với li độ.B. Vận tốc đổi khác điều hoà ngược trộn so với li độ.C. Vận tốc biến hóa đhoà sớm trộn /2 đối với li độ.D. Vận tốc đổi khác đhoà chậm chạp pha /2 đối với li độ.

Câu 46: .Trong xấp xỉ điều hoà

A. Gia tốc đổi khác điều hoà cùng pha đối với li độ.B. Gia tốc thay đổi điều hoà ngược trộn so cùng với li độ.C. Gia tốc đổi khác đhoà sớm pha /2 đối với li độ.D. Gia tốc thay đổi đhoà đủng đỉnh pha /2 đối với li độ.

Câu 47: Trong xấp xỉ điều hoà

A. Gia tốc đổi khác đhoà cùng pha so với vận tốc.B. Gia tốc biến đổi đhoà ngược trộn so với vận tốc.C. Gia tốc biến đổi đhoà sớm pha /2 so với vận tốc.D. Gia tốc biến đổi đhoà lờ đờ pha /2 so với vận tốc.

Câu 48: .Phát biểu như thế nào là ko đúng? Cơ năng của dao động tử điều hoà luôn luôn bằng

A. Tổng rượu cồn năng và thế năng ở thời gian bất kỳ.B. đụng năng ở thời khắc ban đầu.C. Gắng năng tại vị trí li độ cực đại. D. Hễ năng ở vị trí cân bằng.

Câu 49: Một nhỏ lắc lò xo để nằm ngang. Lực bầy hồi của lò xo:

1.Cực đại tại đoạn x = A.

2.Cực đại ở trong phần x = ưA.

3.Triệt tiêu tại vị trí cân bằng.

4.Nhỏ nhất tại đoạn x = 0.

Xem thêm: Radio #14: Địa Ngục Có Thật Không ? Địa Ngục Là Gì

5.Nhỏ nhất ở chỗ x = ưA

Nhận định như thế nào ở bên trên là đúng nhất:

A. 1 với 2 B. Chỉ 1C. Tất cả đúng D. 1,2,3,4

Câu 50: chọn câu sai :

A. Tốc độ của vật dđộng điều hòa có giá trị cực to khi qua VTCBB. Lực phục hồi tính năng lên vật dđđhòa luôn luôn nhắm tới VTCB C. Lực phục hồi chức năng lên vật giao động điều hòa thay đổi thiên cân bằng cùng tần số cùng với hệ.D. Khi qua VTCB , lực phục sinh có giá bán trị cực lớn vì tốc độ cực đại

Câu 51: Trong xấp xỉ điều hòa của một đồ vật quanh vị trí cân bằng, tuyên bố nào tiếp sau đây đúng so với lực lũ hồi tác dụng lên đồ vật ?

A. Ngay số đo khoảng cách từ vật mang lại vị trí thăng bằng .B. Tỉ lệ với khoảng cách từ vật mang lại VTCB và hướng ra phía xa VTCBC. Tỉ trọng nghịch với khoảng cách từ vật mang lại VTCB và hướng ra xa VTCBD. Tỉ lệ thành phần với khoảng cách từ vật mang lại VTCB và hướng đến phía VTCB............