Đề thi học kì 2 Toán 6

 1. Đề thi toán lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2020 - 2021 - Đề 12. Đáp án đề thi toán lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2020 - 2021 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận xây dựng dựa trên trọng tâm nội dung chương trình toán lớp 6. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Đề thi giúp bạn đọc ôn tập, củng cố kiến thức Toán 6, khả năng giải đề và phân bố thời gian làm bài phù hợp. Mời bạn đọc tham khảo và tải đề miễn phí tại đây. Chúc các bạn ôn tập thật tốt chuẩn bị cho kì thi cuối học kì sắp tới!


1. Đề thi toán lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT ……..

Bạn đang xem: De thi toán lớp 6 cuối kì 2 năm 2021

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 1

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Phần trắc nghiệm

Chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài làm.

Câu 1: Phân số nghịch đảo của phân số

*
 là:

A. 
*
B. 
*
C. 
*
D. 
*

Câu 2: Viết kết quả của phép tính 33 . 9 dưới dạng một lũy thừa ta được kết quả:

A. 35B. 36C. 33D. 38

Câu 3: Cho 5 điểm phân biệt, vẽ các đoạn nối hai điểm trong 5 điểm đó với nhau. Tổng số đoạn thẳng vẽ được là:

A. 5B. 8C. 9D. 10

Câu 4: Cho x = 3 . 5 . 7 và y = 23 . 52 . 3, khi đó BCNN(a; b) là:


A. 3 . 5B. 23 . 53 . 32 . 7C. 52 . 3D. 23 . 3 . 52 . 7

Câu 5: Tìm số nguyên x thỏa mãn điều kiện:

*

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 6: Cho biết C nằm giữa hai điểm A và B. Khi đó ta có:

A. AB + AC = BCB. AB + BC = AC
C. AC + CB = ABD. CA + AB = CB

Câu 7: Lớp 6A có 24 bạn nữ, số bạn nam bằng

*
số bạn nữ. Hỏi số học sinh của lớp 6A là:

A. 45B. 36C. 30D. 42

Câu 8: Tập hợp nào sau đây biểu thị số nguyên tố?

A. {1; 3; 4}B. {5; 11; 17}
C. {2; 5; 9}D. {3; 5; 8}

Câu 9: Hai góc

*
là hai góc kề bù, biết
*
. Số đo góc
*
khi đó là:

A. 
*
B. 
*
C. 
*
D. 
*

Câu 10: Tổng các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện -2 ≤ x ≤ 3

A. 6B. 5C. 3D. 4

II. Phần tự luận

Câu 1: Thực hiện phép tính:

a.

*
b.
*
Câu 2: Tìm x biết:

a.

*
b.
*
Câu 3: Một ô tô đi 120km trong 3 giờ. Giờ thứ nhất xe đi được
*
quãng đường, giờ thứ hai xe đi được 60% quãng đường còn lại. Hỏi giờ thứ ba xe đi được bao nhiêu km?


Câu 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho 

*

a. Tính số đo góc

*
.

Xem thêm: 1 Triệu Yên Nhật Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Vnd, 10 Triệu Yên Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam

b. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Chứng minh Oz là tia phân giác của

*
.

2. Đáp án đề thi toán lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

I. Đáp án phần trắc nghiệm

1.C2.A3.D4.D5.A
6.C7.D8.B9.B10.A

II. Đáp án phần tự luận

Câu 1:

a) 124/33

b) -121/10

Câu 2:

a) x = -5

b) |2x - 3| = 9

Trường hợp 1: 2x - 3 = 9

=> 2x = 12

=> x = 12 : 2 = 6

Trường hợp 2: 2x - 3 = -9

=> 2x = -9 + 3

=> 2x = -6

=> x = -6 : 2

=> x = -3

Vậy x = 6 hoặc x = -3

Câu 3:

Giờ thứ nhất xe chạy được quãng đường là:

120 . 1/3 = 40 (km)

Giờ thứ hai xe chạy được số quãng đường là:

(120 - 40) . 60 : 100 = 48 (km)

Giờ thứ ba xe chạy được số quãng đường là:

120 - 40 - 48 = 32 (km)

Vậy giờ thứ 3 xe đi được quãng đường là: 32km

Câu 4:

a)

*

b) 

*
 (đpcm)

Mời bạn đọc tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu liên quan:


----------------------------------------------------------------------

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 Có đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các bạn củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài và phân bố thời gian làm bài hợp lí. Chúc các bạn ôn thi thật tốt cho kỳ thi học kì sắp tới!

Tài liệu tham khảo:


Download
Chia sẻ bởi:
*
Xử Nữ
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2021 Đề số 1 Download Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Chủ đề liên quan
Đề thi học kì 2 lớp 6
Năm học 2020 - 2021
Bản quyền ©2022 nasaconstellation.com