12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + gồm ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Đề thi toán học sinh giỏi lớp 3

đề thi hsg toán 3 cấp huyện, đề thi học sinh tốt toán lớp 3 cung cấp tỉnh cùng cấp thành phố trọn bộ có hướng dẫn giải chi tiết.Tự học tập Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và chúng ta tham khảo Tuyển lựa chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + bao gồm Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + có ĐÁP ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính cấp tốc tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : hàng số tự nhiên và thoải mái liên tiếp ban đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? có bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Nếu thừa số trước tiên tăng lên 3 lần quá số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích new là bao nhiêu?

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một vài có bố chữ số không giống nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có nhì chữ số khác biệt là B. Hiểu được hiệu thân A và B là 891. Tìm nhì số đó?

Bài 7: trong túi có tía loại bi: bi đỏ, bi vàng với bi xanh. Hiểu được số bi của cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi tiến thưởng là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi gồm bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: tìm kiếm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với không hề thiếu các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : hàng số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 mang lại 126 bao gồm bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? có bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số trường đoản cú nhiên liên tiếp từ 48 mang đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số bước đầu là số chẵn xong xuôi là số chẵn thì con số số chẵn hơn số lượng số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 cho 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 mang đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Giả dụ thừa số trước tiên tăng lên 3 lần vượt số sản phẩm công nghệ hai tăng thêm 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu thừa số trước tiên tăng lên 3 lần vượt số thiết bị hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích bắt đầu là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số trong những có cha chữ số khác biệt là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác biệt là B. Hiểu được hiệu giữa A cùng B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài giải

Biết hiệu giữa A với B là 891 có nghĩa là số có 3 chữ số phải to hơn 891.

Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có ba chữ số khác biệt lớn hơn 891 là: 976, 967

Từ nhị số 5, 8 ta lập được số gồm hai chữ số không giống nhau là: 58 với 85

Ta có các trường vừa lòng sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy nhì số kia là: 976 và 85


Bài 7: vào túi có tía loại bi: bi đỏ, bi vàng cùng bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi tiến thưởng là 3 viên và nhiều hơn thế bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của tất cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên có nghĩa là số bi xanh là 15 viên

Số bi tiến thưởng là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có tất cả số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính cấp tốc tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: tìm kiếm :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một shop có 1245 mẫu áo. Ngày trang bị nhất siêu thị bán số áo. Ngày thứ hai shop bán số áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán siêu thị còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ đồng hồ là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 12 giờ trưa đến bây giờ bằng thời gian từ bây chừ đến nửa tối (tức 12 giờ đêm tối nay)”. Em hãy tính xem bây chừ là mấy giờ.

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với rất đầy đủ các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một siêu thị có 1245 loại áo. Ngày thiết bị nhất cửa hàng bán số áo. Ngày đồ vật hai siêu thị bán số áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài giải

Ngày thứ nhất bán được số cái áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo sót lại của siêu thị sau ngày thứ nhất là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày vật dụng hai cửa hàng bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng còn lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 mẫu áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ thời điểm 12 giờ đồng hồ trưa đến hiện thời bằng thời gian từ hiện nay đến nửa đêm (tức 12 giờ ban đêm nay)”. Em hãy tính xem hiện thời là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm bao gồm 12 giờ

Ta bao gồm sơ đồ:

12 giờ trưa 12 giờ đồng hồ đêm

Bây giờ

Từ 12 giờ đồng hồ trưa đến hiện thời đã qua số thời gian là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện thời là 15 tiếng (12 + 3 = 15) hay 3h chiều

Đáp số: 3h chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện tốt nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính quý giá biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Search thừa số lắp thêm nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số vật dụng hai thì tích bắt đầu sẽ là 860

Bài 4: một đội nhóm công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày máy hai team sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài 5: chúng ta Hoà bao gồm 72 viên bi blue color và màu đỏ. Các bạn Hoà phân biệt số viên bi xanh thông qua số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà bao gồm bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? từng nào viên bi màu sắc xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện tốt nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý giá biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Kiếm tìm thừa số sản phẩm nhất, hiểu được nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào vượt số trang bị hai thì tích new sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào quá số thiết bị hai thì tích tăng 5 lần thừa số lắp thêm nhất.

Xem thêm: Hk Là Gì Trên Facebook - Hk Là Gì Chú Thích Hk Là Gì Nghĩa

5 lần quá số trước tiên là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số trước tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một tổ công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày sản phẩm công nghệ hai đội sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ tía 45m. Tính quãng con đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày lắp thêm nhất:

Ngày máy hai: 24m ? m

Ngày vật dụng ba:

45m

Bài giải

Ngày thứ hai sửa được số m mặt đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ bố sửa được số m mặt đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả bố ngày sửa được số m đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: chúng ta Hoà có 72 viên bi màu xanh lá cây và màu đỏ. Các bạn Hoà nhận ra số viên bi xanh thông qua số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà tất cả bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? bao nhiêu viên bi màu xanh?