Bộ 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 dưới đấy là các đề thi được xem thêm thông tin từ các trường. Phần đa đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán này sẽ là tài liệu tìm hiểu thêm hay giành riêng cho thầy cô và các bậc cha mẹ tham khảo. Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán này được sưu tầm nhằm mục đích giúp các bé củng cố kỹ năng và ôn tập học kì 1 lớp 3 một cách hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 1 lớp 3

Bộ 60 đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán:

2. Đề soát sổ học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 13. Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 24. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 35. Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 46. Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

1. 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3

Nóng! thiết lập ngay 50 đề thi Toán học kì 1 lớp 3 đang rất được tải nhiều: cỗ 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Miễn phí

2. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số tức thời trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) một chiếc ao hình vuông có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:

A. 24m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = .... Cm. Số tương thích cần điền vào chỗ chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D. 9080

d) gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

* cực hiếm của biểu thức

2 + 8 x 5 = 50 □

32 : 4 + 4 = 12 □

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = .......8 x 7 = ........

63 : 9 =.......64 : 8 =.......

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: tìm kiếm X:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An đang đọc được

số trang đó. Hỏi còn từng nào trang truyện nữa mà lại An chưa đọc?

3. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

(Thời gian 40 phút ko kể thời hạn giao đề)

Câu 1: Viết số tương thích vào chỗ chấm (1 điểm).

63 : 7 = ......

35 : 5 = ..........

42 : 6 = ........

56 : 7 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 =

b) 630 : 7 =

Câu 3: tiến hành tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ...........

b) 462 + 7 – 40 = ................

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Hiểu được số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Câu 5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

4. Đề đánh giá học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

1. Quý hiếm biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A. 100

B. 799

C. 744

D. 689

2. Cực hiếm biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 cm = ....... Cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Tất cả 750 cuốn sách sách xếp phần đa vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi từng ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Bao gồm 7 nhỏ vịt, số gà nhiều hơn thế nữa số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

A.

B.

C.

D.

6. Một cái bìa hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 25 cm, chiều rộng lớn 1dm. Chu vi miếng bìa kia là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

II/ Phần tự luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

267 + 125 – 278

538 – 38 x 3

Bài 2. Tra cứu X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một siêu thị có 453 kg gạo, đã bán được

số gạo đó. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

5. Đề đánh giá học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

Thời gian: 40 phút

Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh vào chữ để trước công dụng đúng.

1) 856: 4 có công dụng là:

A. 214

B. 241

C. 225

2) 64 x 5 có công dụng là:

A. 203

B. 320

C. 415

3) 75+ 15 x 2 có tác dụng là:

A. 180

B. 187

C. 105.

4) 7 gấp lên 8 lần được:

A. 64

B. 56

C. 49

5) Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 15 m, chiều rộng lớn là 9 m. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 24 m

B. 48 m

C. 135 m

6) Một hình vuông vắn có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông vắn đó là:

A. 200

B. 140

C. 240.

7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ?

A. X = 3

B. X = 27

C. X = 18

8) Một lũ gà bao gồm 14 con, bạn ta nhốt từng lồng 4 con. Hỏi cần phải có ít nhất bao nhiêu cái lồng nhằm nhốt gà?

A. 4

B. 3

C. 2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 526 + 147

b) 627- 459

c) 419 x 2

d) 475 : 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 3 (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a) 55: 5 x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) (12+ 11) x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4 (2,5 điểm): Một cửa hàng có 96 kg đường, đang bán

số ki-lô gam con đường đó. Hỏi siêu thị còn lại từng nào ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

6. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

I/ Khoanh vào chữ để trước kết quả đúng (2 điểm).

1 . Hiệu quả của phép nhân: 117 x 8 là:

A. 936;

B. 639;

C. 963;

D. 886.

2. Công dụng của phép chia: 84 : 4 là;

A. 14;

B. 21;

C. 8;

D. 12

3. Giá trị của biểu thức: 765 – 84 là:

A. 781;

B. 681;

C. 921;

D. 671.

4. Cực hiếm của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

A. 39;

B. 19;

C. 91;

D. 20;

II/ trường đoản cú luận:

1. Đặt tính rồi tính; (2 điểm).

486 + 303;

670 – 261;

106 x 9;

872 : 4.

2. Search y: (2 điểm).

72 : y = 8;

y + 158 = 261;

5 x y = 375;

y : 5 = 141.

3. (1,5 điểm).

Năm nay ông 72 tuổi, cháu 9 tuổi. Hỏi tuổi cháu bằng 1 phần mấy tuổi ông?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. (2,5 điểm).

Tổ một trồng được 25 cây, tổ nhị trồng được gấp 3 lần tổ một. Hỏi cả nhị tổ trồng được từng nào cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Còn nữa

nasaconstellation.comgiới thiệu với chúng ta Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 theo TT 22 bắt đầu nhất. Ko kể ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 3 những môn Toán, giờ Việt, giờ đồng hồ Anh theo thông tư 22 qua chuyên mục đề thi học kì 1 của chúng tôi. Số đông đề thi này được tra cứu Đáp Án xem tư vấn và tinh lọc từ các trường tiểu học tập trên toàn quốc nhằm mang đến cho học viên lớp 3 những đề ôn thi học tập kì 1 chất lượng nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh thiết lập miễn phí đề thi về cùng ôn luyện.

Xem thêm: So Sánh Bộ Máy Nhà Nước Thời Lý Và Thời Trần ? So Sánh Bộ Máy Nhà Nước Thời Lý Và Thời Trần

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán bao gồm đáp án khối hệ thống các kỹ năng và kiến thức đã học dành cho các em học viên tham khảo giúp những em học sinh cải thiện kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập với rèn luyện loài kiến thức sẵn sàng cho đề thi cuối học kì 1 lớp 3 đạt công dụng cao. Mời các bạn cùng tải các đề thi Toán lớp 3 học kì 1 này về!

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 sở hữu nhiều:

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn tiếng Việt năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 nasaconstellation.combiên soạn:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2020 - 2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Trong quá trình học môn Toán lớp 3, những em học sinh có lẽ rằng sẽ chạm mặt những việc khó, nên tìm biện pháp giải quyết. Hiểu được điều này, nasaconstellation.comquyết tâm cùng em học Toán lớp 3 giỏi hơn khi hỗ trợ lời Giải bài xích tập Toán lớp 3 để cùng những em học xuất sắc hơn. Mời những em xem thêm hướng dẫn giải bài tập Toán của bọn chúng tôi.

Sau gần như giờ học hành căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ khá mệt mỏi. Lúc này, đừng cụ ôn quá mà tác động tới tinh thần và mức độ khỏe bạn dạng thân. Hãy dành riêng cho mình 1 chút thời gian để vui chơi và lấy lại lòng tin bạn nhé. Chỉ 10 phút cùng với những bài bác trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui tiếp sau đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái và dễ chịu nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho bài học kinh nghiệm sắp tới:

Đo cường độ "biến thái" của bạn!Loài đồ nào ngủ quên trong lòng hồn bạn?Bạn tất cả thuộc lòng các bảo bối của Doraemon?Bạn là Công chúa, phái nữ tiên tuyệt Phù thủy?Nhìn hình đoán MV Kpop