… th… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Trường:……………… Lớp: ………………… bọn họ tên : Điểm: Điểm phân tích ngữ âm:… Điểm đo nghiệm kĩ đọc:…… Điểm đo nghiệm kĩ viết:…… MÔN: TIẾNG VIỆT CNGD- KHỐI I Năm học: 20 11 20 12 … LỰC PHÂN TÍCH NGỮ ÂM: ( 10 điểm) học sinh đưa giờ vào mơ hình câu điểm học sinh đưa tiếng theo lấy một ví dụ sau ĐỀ CHẴN ĐỀ LẺ Câu 1: thư; … Câu 1: vì; … Câu 2: khoe;… Câu 2: Đuy;… Câu 3: bác;… Câu … bên th… ĐÁP ÁN I/ ĐO NGHIỆM KĨ NĂNG ĐỌC: ( 10 điểm) bên dưới phút: 10 điểm ( xuất sắc) Đúng phút: 9- 10 điểm ( giỏi) từ 1, 1 – 1, 5 phút: 7- điểm ( khá) từ 1, 6 – phút: 5- điểm ( trung bình) bên trên phút:…

Đang xem: đề thi giờ đồng hồ việt công nghệ lớp 1 cuối năm

*

… người mẹ 2/ bài tập ( điểm ) : Điền chữ ng ngh vào khu vực trống chiếc trống trường em màu sắc hè …… ỉ Suốt cha tháng ngay tức khắc Trống ở … ẫm … ĩ ĐÁP ÁN Môn : giờ đồng hồ việt công nghệ (khối 1) Năm học tập : 20 11 -20 Đề lẻ … âm (10 điểm ) Em đọc giờ đồng hồ sau: Xuân, chân, lê, quà, duyên Câu 1: Tìm chuyển vào quy mô giờ đồng hồ bao gồm vần gồm âm Câu 2: Tìm chuyển vào mô hình tiếng gồm vần tất cả âm đệm âm cuối Câu 3: Tìm chuyển vào mô hình giờ Lớp …………………… Môn :Tiếng Việt Khối (Đề Chẵn ) họ tên………………… Năm học :20 11 20 12 không tính thời gian đọc thầm ) Điểm Lời phê giáo viên tín đồ coi KT…………… Đọc thành tiếng: Đọc thầm :…………… Viết:…………………

*

… nghiệm kỹ đọc…… i m đo nghiệm kỹ viết…… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT KH I NĂM 2 014 – 2 015 Th i ĐỀ LẼ L i phê giáo viên Ngư i coi……………… Ngư i chấm …………… I phân tích Ngữ âm: Câu 1: … M i tiếng viết sai không viết trừ 0,25 i m vật dụng tư, cha mẹ cho Nga ba Vì các bạn từ ba Ở bao gồm bò, dê – Trình b i, chữ viết ( i m) B i 4: kiểm tra kỉ đọc, GV tự mang đến HS hiểu phụ lục 3, STKTV1: 1; 2; … giờ tất cả hai phần, chuyển tiếng kẻ vào mô hình B i 2: ( i m) câu trả lời 0,5 i m a ( gi / d / r ): cá rô; giỗ tổ; dê b.( ng/ ngh):ngh ỉ hè; ngô;.ngẫm nghĩ về B i 3: chủ yếu tả (nghe viết) (6 i m) – Mỗi…

*

… án, môn tiếng Việt CNGD lớp năm học tập 20 11 20 12 I/ Đọc thành tiếng( 10 điểm) I/Đọc thành tiếng: Gv cho học viên bắt thăm hiểu đây: thời gian giáo viên tự phẳng phiu tùy theo trình độ học viên lớp bài … hóa học quý trời phương pháp tính điểm: – HS đọc phút: 10 điểm ( xuất sắc) – HS hiểu phút: 10 điểm (giỏi) – HS đọc từ 1, 1 mang đến 1, 5 phút : điểm ( khá) – HS hiểu từ 1, 6 đến phút: điểm (trung bình) – HS hiểu phút: … phân tích ngữ âm( 10 điểm) – Hs làm câu điểm Đề chẵn: Câu bà; câu quả; câu lan; câu xoài; câu ao ước III/ Đo nghiện tả (10 điểm) 1/ Nghe viết (6 điểm) -HS viết không đúng lỗi trừ 0 ,25 điểm 2/ bài xích tập: (3…

*

… án, môn tiếng Việt CNGD lớp năm học 20 11 20 12 I/ Đọc thành tiếng( 10 điểm) I/Đọc thành tiếng: Gv cho học viên bắt thăm đọc đây: thời gian giáo viên tự cân đối tùy theo trình độ học sinh lớp bài bác … hóa học quý trời cách tính điểm: – HS phát âm phút: 10 điểm ( xuất sắc) – HS đọc phút: 10 điểm (giỏi) – HS gọi từ 1, 1 cho 1, 5 phút : điểm ( khá) – HS đọc từ 1, 6 đến phút: điểm (trung bình) – HS phát âm phút: … tích ngữ âm( 10 điểm) – Hs có tác dụng câu điểm Đề lẻ: Câu cha; câu hoa; câu3 con; câu ngoan; mẩu chuyện III/ Đo nghiện tả (10 điểm) 1/ Nghe viết (6 điểm) -HS viết không đúng lỗi trừ 0 ,25 điểm 2/ bài tập: (3…

*

… trước ý tra lời đúng nhất câu hỏi 1, 2, câu điểm Khoanh không nên không điểm Câu 1: c Câu 2: c Câu 3: b Câu 4: tìm kiếm và viết câu đựng vần “ôn” điểm Nó khôn cả chó, khỉ II/ KIỂM TRA VIẾT (10 2 Bài tập chính tả (2 điểm) a/ Điền vần ây xuất xắc uây x… nhà ng… nguẩy b/ Điền chữ g tốt gh ….à ….i nhớ ĐÁP ÁN I/ KIỂM TRA ĐỌC: 10 ĐIỂM * Đọc thầm và làm … điểm) 1/ thiết yếu tả: (8điểm) Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, viết sạch, đẹp, nét điểm Viết không đúng mẫu, không đúng chính tả chữ trừ 0,5đ Viết bẩn, xấu, ko nét chữ trừ 0 ,2 2/ bài bác tập… … vớ là: (0 ,25 điểm) 32 + 15 = 47 ( ) (0,5 điềm ) Đáp số: 47 ( 0, 25 điểm Trường bọn họ tên Lớp Điểm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN: tiếng việt cn – KHỐI Năm học: 20 11 20 12 Thời gian: … câu 0,5 điểm a/ 11 + – = 13 b/ 30cm + 8cm – 15 cm = 23 cm bài 5: ( điểm) HS điền lốt câu 0,5 điểm a/ 37 + 42 25 + 30 c/ 83 – 21 = 60 + d/ 25 + 21 13 bài bác 6: (1 điểm) hình mẫu vẽ … s/ x .ao éo ã hội Trường bọn họ tên Lớp Điểm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN: tiếng việt cn – KHỐI Năm học: 20 11 20 12 Thời gian: 60 phút ĐỀ LẺ Lời phê giáo viên bạn coi KT … … 2/ minh bạch tả: a/ Điền c/ k rừng ọ b/ Điền s/ x .ao éo ã hội HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÀ đến ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ I NĂM HỌC : 20 11 -20 12 I/ Đo nghiệm lực so sánh ngữ âm: (10 điểm) … phân tích ngữ âm: (10 điểm) từng câu trả lời được: (2 điểm) Đề chẵn: Câu 1: ý-a Câu 2: ý-a Câu 3: Câu 4: Câu 5: ý-b ý-a ý-b II/ Đo nghiệm lực đọc: (10 điểm) thầy giáo cho học sinh đọc xem xét theo dõi … đọc lưu lại bảng tổng hợp cách tính điểm sau: – 10 , điểm ( giỏi): Đọc đúng, to, rõ ràng, 1, 5 phút – 7, điểm ( khá): Đọc đúng, to, rõ ràng, tự 1, 5 đến phút – 5, điểm ( trung bình): Từ đến phút…

2/ phân minh tả: a/ Điền c/ k rừng ọ b/Điền s/ x .ao éo ã hội HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÀ cho ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ I NĂM HỌC : 20 11 -20 12 I/ Đo nghiệm lực đối chiếu ngữ âm: (10 điểm) … phân tích ngữ âm: (10 điểm) từng câu trả lời được: (2 điểm) Đề lẻ: Câu 1: ý-a Câu 2: ý-a Câu 3: ý-b Câu 4: ý–a Câu 5: ý–a II/ Đo nghiệm lực đọc: (10 điểm) gia sư cho học sinh đọc chú ý theo dõi … đọc lưu lại bảng tổng hợp cách tính điểm sau: – 10 , điểm ( giỏi): Đọc đúng, to, rõ ràng, 1, 5 phút – 7, điểm ( khá): Đọc đúng, to, rõ ràng, từ bỏ 1, 5 cho phút – 5, điểm ( trung bình): Từ đến phút… … trời ạ? B KIỂM TRA VIẾT 1/.Chính tả nghe – viết (5 điểm) cô giáo đọc cho học viên viết “Sự tích Cuội cung trăng” SGK giờ đồng hồ Việt 3, tập 2, trang 131 – 1 32 ( viết từ: “Một lần… dung dịch quý”) 2/ Tập … BIỂU ĐIỂM CUỐI HKII MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI Năm học: 20 11 – 20 12 I/ Đọc thầm (4 điểm) – Đúng ý điểm Câu 1: Ý a con thú rừng ko may chạm mặt bác ta hôm coi ngày tận số Câu 2: Ý d Cả a c Câu 3: HS trả … quay bao phủ mặt trời có không, bố ? – Đúng đấy, ! cha Tuấn đáp: – Thế đêm hôm mặt trời ạ? II/ Kiểm tra viết: thiết yếu tả: (5 điểm) – trình bày tả theo thể thức văn xuôi, ko mắc lỗi tả, chữ viết… … ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC: 20 11 -20 12 I/ Kiểm tra đọc: (10 điểm) * Đọc thầm làm tập: (4 điểm) học viên trả lời ý … viết rõ ràng, đẹp điểm – tùy theo mức độ không đúng sót ý, miêu tả chữ viết đến mức điểm 4,5; 4; 3, 5; 3; 2, 5; 2; 1,5; 1; 0,5 … săn? a.Nếu thú không may gặp mặt bác ta tìm ngày tận số Câu 2: tầm nhìn căm giận vượn chị em nói lên điều gì? c Vượn mẹ ghét bỏ người săn tàn ác Câu 3: câu chuyện muốn nói điều với bọn chúng ta? tránh việc giết… … 2/ Tập làm văn (5 điểm) Em viết tự thuật theo chủng loại đây: – bọn họ tên: – nam nữ: – Ngày sinh: – khu vực sinh: – Quê quán: – chỗ nay: – học sinh lớp: – Trường: ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI II … mang lại câu theo gợi ý đề bài; câu văn sử dụng từ đúng, không không nên ngữ pháp; chữ viết ví dụ sẽ: 5điểm (Tuỳ theo nút độ không nên sót ý, miêu tả chữ viết, đến mức điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2, 5; 2; 1,5; 1; 0,5.) … học viên lớp: – Trường: ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI II II/ Đọc thầm Khoanh tròn câu điểm 1/ câu a ;2/ câu d ; 3/ câu c ;4/ câu c III/ thiết yếu tả bài viết không mắc lỗi tả ,chữ viết cụ thể ,trình bày… … quan lại sát ảnh Bác hồ treo lớp học, trả lời câu hỏi sau: a Ảnh bác treo đâu? b Trông chưng (râu tóc, vầng trán, đôi mắt, )? c Em mong mỏi hứa với bác bỏ điều gì? ĐÁP ÁN A Kiểm tra phát âm I Đọc âm thầm (4 điểm) … ÁN A Kiểm tra hiểu I Đọc thì thầm (4 điểm) Khoanh câu điểm Đáp án : Câu 1: Ý a Câu 2: Ý d Câu 3: Ý d Câu 4: Ý c B Kiểm tra viết: I bao gồm tả: – bài viết không mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày … với nội dung yêu cầu đề Câu văn cần sử dụng từ, không không đúng ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, rất đẹp điểm – phụ thuộc vào mức độ không đúng sót ý, diễn tả chữ viết đến mức điểm 4,5; 4; 3,5; 3; 2, 5; 2; 1,5; 1; 0,5 … … 1 ,5 điểm + Câu văn biểu đạt từ, không không nên ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, trình đẹp nhất 3 ,5 điểm * lưu ý: (Tùy vào thời gian độ không đúng sót ý, biểu đạt chữ viết mang lại theo nút điểm sau: 5; 4 ,5; 3 ,5; 3; 2, 5; 2; 1 ,5; … ……………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI A Kiểm tra đọc: (10 điểm) Đọc thầm trả lời câu hỏi: câu 0 ,5 điểm Câu 1: b gần như mảnh gỗ khắc chữ Câu 2: b Ca-pi nói Câu 3: a cảnh báo Rê-mi đề xuất cố … nối:…………………………………………… ……………………………………………………………………………………… B Kiểm tra viết (10 điểm) thiết yếu tả: (5 điểm) – thầy giáo đọc cho học sinh viết “Cô gái tương lai” SGK giờ Việt – tập trang 118 – 119 …………………………………………………………………………………………

… 1 ,5 điểm + Câu văn biểu đạt từ, không không đúng ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, trình rất đẹp 3 ,5 điểm * giữ ý: (Tùy vào tầm khoảng độ không nên sót ý, miêu tả chữ viết mang đến theo nút điểm sau: 5; 4 ,5; 3 ,5; 3; 2, 5; 2; 1 ,5; … ……………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI A Kiểm tra đọc: (10 điểm) Đọc thầm vấn đáp câu hỏi: câu 0 ,5 điểm Câu 1: b những mảnh mộc khắc chữ Câu 2: b Ca-pi nói Câu 3: a nhắc nhở Rê-mi bắt buộc cố … nối:…………………………………………… ……………………………………………………………………………………… B Kiểm tra viết (10 điểm) chính tả: (5 điểm) – thầy giáo đọc cho học sinh viết “Cô gái tương lai” SGK giờ đồng hồ Việt – tập trang 118 – 119 ………………………………………………………………………………………… Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu mới đăng nắm tắt văn phiên bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần độn van lop 8