Bộ đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5 năm 2020 - 2021 gồm 3 đề thi, có giải đáp kèm theo giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án dễ dãi hơn rất nhiều. Đồng thời, cũng giúp rèn luyện và nâng cấp kỹ năng học tập tiếng Anh của bản thân mình lên nhằm đạt tác dụng cao trong kỳ thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2


Đồng thời, cũng góp thầy cô xem thêm để ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình. Bên cạnh môn tiếng Anh, gồm thể bài viết liên quan đề thi môn giờ đồng hồ Việt, Toán, lịch sử dân tộc - Địa lý, công nghệ lớp 5. Vậy mời thầy cô cùng các em học viên tham khảo nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây:


Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh lớp 5 năm 2020 - 2021

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5 năm 2020 - 2021Đáp án đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 5 năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 5 (Family & Friends 5)

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG TH và THCS ..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IINăm học: 2020-2021Môn: giờ đồng hồ Anh Lớp 5

Thời gian: 35 phút (Không kể thời hạn giao đề)

Part 1. Listening (10 phút 4 điểm)

Question 1. Nghe cùng viết số. (1 điểm)

*

Question 2. Nghe với nối. (1 điểm)

*


Question 3. Nghe và lưu lại (1 điểm)

*

Question 4. Nghe với điền tự vào nơi trống. (1 điểm)

People all over the world are (1) .. Some people are friendly, some people are (2).. Some people are (3).., & others are old. Some things we cannot change, for example if we are tall or short. Some things we can change, for example if our (4) . Is short or long. But the most important thing is to lớn be happy with the person we are. Being different makes us (5).


Part 2. Speaking ( 2 điểm)

Part 3. Reading và writing (30 phút 4 điểm) ..

Question 5. Phụ thuộc vào tranh để điền từ thích hợp vào nơi trống (2 tranh ko dùng)(1 điểm)

*

1. People sit in here and watch movies. .

2. You can buy clothes, books và toys here.

3. You can play outside on swings & on slides. ..

4. You can see paintings và objects from many years in the past here. ..

5. You can read books here. You must be quiet. .

Question 6 Đọc cùng hoàn tất các câu sau với was, wasnt, were or werent.(1 điểm)

My name is Nga. Last Saturday my family went khổng lồ the park. It was windy và hot. My sister played next to lớn the flowers. She picked the flowers. My dad wasnt happy because my sister picked the flowers. My mum wasnt hungry. She talked with dad. After long time she was very thirsty so she had a drink. My brother & I played on the swings. We had a good time at the park together.

1. Nga và her family werent at the beach.

2. The weather windy.

3. Dad . Happy

4. The children ...sad.

5. Nga & her brother.on the swing.

Question 7. Sắp xếp chữ thành tự đúng trong các câu sau. (1 điểm)


1. Today its (inwdy)

*

2. They sometimes go khổng lồ the (cfea) .with friends on weekends.

*

3. My brothers played in the (ftnnaoui) .and they got wet.

*


4. Their town has a long and nice (htrsoyi) ..

*

5. Our city didnt have any (hieecproslt) two hundred years ago.

*

Question 8. bố trí từ tạo ra thành câu đúng. (1 điểm)

1. I / a / have/ apple. / red/ ->

2. / never / at / night. / computer games/ plays/ He/

3. My/ grandma / pretty, / but / isnt / tall. / is/ she/

4. Were/ any / fifty / years / ago? / buses/ there/

5. Must/ litter / garbage/ put / You / the/ can./

..

Part 2. Speaking

Part 1. Listen và repeat. T reads or plays the CD Sts repeat.

Part 2. Point , ask & answer. Teacher points and asks, student answers

Part 3. Listen & comment. ( Yes or No True or False )

Part 4. Interview. T asks the questions; St answers.

Question 1. Listen and number. There is one example.

1. You must be quiet.(c)

2. You mustnt run.(e)

3. You must eat in the library.(a)

4. You mustnt walk your dog in the library.(b)

5. You must put the books on the shelf (d)

Question 2. Listen & draw lines. There is one example.


1. Hello, is this your school? Yes, it it. Tell me about your classmates? Ok, thats Tam, shes very relaxed. Oh, I see her, shes listening to music. Thats right.

2. Whos the girl sharing her sweets? Oh, thats Mai, Shes very generous. Yes Mai looks a good friend.

3. Son isnt generous. Hes mean. Oh, I see Son. He isnt sharing his sweets. No, hes not.

4. Whos the boy who looks worried? Thats Minh. Hes worried about his homework. Poor Minh, I hope he stops worrying.

5. Can you see my best friend? Hes called Khang. Is he talking khổng lồ some children? Yes, Khang is very cheerful. He smiles all the time.

Question 3. Listen và check. There is one example.

6. You must wash your hands.

7. You mustnt ride your bike.(b)

8. You must put litter in the garbage can.(a)

9. You mustnt walk your dog.(b)

10. You mustnt walk on the grass.(c)

Question 4. Listen & complete the passage. There is one example.

People all over the world are different. Some people are friendly, some people are shy. Some people are young, và others are old. Some things we cannot change, for example if we are tall or short. Some things we can change, for example if our hair is short or long. But the most important thing is lớn be happy with the person we are. Being different makes us special.

Đáp án đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2020 - 2021

Part 1. Listening (10 phút 4 điểm)

Q1. Nghe và viết số. (1 điểm)

4 câu mỗi câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: a.3, b.4, c.1, d.5, e.2

Q2. Nghe với nối. (1 điểm)

4 câu mỗi câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: Mai: generous, Son: mean, Minh: worried, Khang: worried, Tam: relaxed

Q3. Nghe và đánh dấu ü (1 điểm)

4 câu mỗi câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: 2.b; 3.a; 4.b; 5.c

Q4. Nghe và dứt câu. (1 điểm)

4 câu mỗi câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: 2.shy; 3.young; 4. Hair; 5.special

Part 2 Speaking (2 điểm) từng HS trả lời miệng trong vòng 1,5 mang lại 2 phút.

Xem thêm: At Short Notice Là Gì ? Short Notice (At Short Notice) Là Gì

Q1. Nghe và lặp lại (0,5 điểm): GV hiểu 2 câu, HS tái diễn đúng ghi 0,5 điểm.

Q2. Chỉ tranh, hỏi và trả lời (0,5 điểm): GV chỉ vào 1 tranh (các tranh về ngữ pháp xuất xắc từ vựng) hỏi về câu chữ tranh, hs trả lời đúng đúng ghi 0,5 điểm (hỏi 2 tranh)

Q3. Nghe với nhận xét đúng hay sai (0,5 điểm):

GV gửi tranh và nói 1 câu về tranh, HS nghe và nhận xét xem đúng giỏi sai (Đúng nói Yes hoặc True); ví như sai nói No hoặc False (mỗi HS dấn xét 2 câu)

Q4. Trả lời về bản thân (0,5 điểm): GV đặt thắc mắc về bạn dạng thân để HS trả lời, tùy vào bạn dạng thân từng HS, chỉ yêu cầu vấn đáp đúng ngữ pháp thắc mắc (mỗi hs trả lời 2 câu hỏi ngẫu nhiên của GV đưa ra)