... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost lớn send this letter to lớn China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B lớn C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... Household bills We must all make a personal decision khổng lồ work for the future of our planet if we want khổng lồ ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C and D but 57 A and B however...

Bạn đang xem: De thi tiếng anh công chức trình độ b


*

... Parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B like B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C pick C which C as ... Impressed by the _ of the city and by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify đôi mươi The boss khủng said that he would fly to Ho bỏ ra Minh city day A next B the ... Advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried khổng lồ walk so as not to be late for school A fast B quick C rapid D slowly 16 vày you want _ by the doctor? A to examine B to be...
*

... Garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a lớn bend b by bending c for bending d owing to you bend > b 157 A lot of passengers ... A me b kiểm tra up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... D ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... Thành công (thêm giới tự in) - khổng lồ make good time : nhanh chóng, mau - khổng lồ make oneself pleasant khổng lồ s.o : niềm vui chiều chuộng, làm ưng ý - khổng lồ make out : - to make out : thành công, tiến bộ, tất cả ... Thành công bài toán - to lớn be relate to: tất cả bà cùng với - lớn give advice on: - to lớn be apposed to: phản đối, ngăn chặn lại - khổng lồ write with a pen: viết cây viết - to belong to: ở trong - lớn succeed in; thành công - to ... Thank s.o for doing s.th : cảm ơn làm cho điều - lớn think of : nghĩ về tới, có chủ ý - to think of s.o : nghĩ về - lớn think over : xem xét chắn, xét kỹ - khổng lồ think up : phạt minh, đi khám phá, kiếm tìm - khổng lồ throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things lớn say Cau 143 We are used to living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve already to lớn buy something new for my bedroom A deciding B khổng lồ decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thick C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B thời gian làm 90 phút ENGLISH LANGUAGE test – 90 minutes màn chơi B (Intermediate) ... Translate the following sentences into English Anh ta thường xuyên làm muộn sáng lại đến cơ chế tài khóa cỗ Tài bao gồm thực tạo thành hai phần: túi tiền Chính đậy thuế ... Sentences from following sets of words and phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi xuất sắc Nghiệp thpt – Đại học tập ( chương trình Mới) GV chỉ dẫn :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK khổng lồ YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi tốt Nghiệp thpt – Đại học tập ( ... Would eat something B If I had been hungry, I would have eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have eaten something D If I had eaten something, I would have been eaten something 43 opinion ... Be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...
... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have described, …………… (37) this is what ... The help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is lớn that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... Learn something essential, something they will need lớn get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out into the world & learn it 21 What does the author think is the...
... Sử dụng câu xác minh - cần sử dụng với danh từ đếm đựơc danh từ không đếm + Many - cần sử dụng câu phủ định - Đi với danh từ bỏ đếm đựơc + Much - sử dụng câu tủ định - Đi với danh từ ko đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... Xác minh + lời mời - sử dụng với danh tự đếm đựơc danh từ ko đếm b Any: Một chút, , vài - dùng câu lấp định câu nghi ngại - dùng với danh từ bỏ đếm đựơc danh từ ko đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The author uses the phrase “mint condition” to lớn describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... Movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You và I are not in agreement about the đánh giá of the movie D I think we should ... Take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have lớn take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí từ bỏ Tin học van phong” ; tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) nhấn kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học tập van phong - tin học tập van phong - Tin học tập Van Phong các kiểu liệu thịnh hành Excel ... Nhận văn - tất chức 55 Để quan sát và theo dõi thông tin văn gửi ứng dụng “chuyển, dìm văn bản” ta chọn mục nào? - theo dõi thông tin văn - theo dõi và quan sát văn - cách xử lý văn - chuyển văn 56 ước ao đăng nhập vào phần ... Hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, vật dụng in, , gọi là: a) Thanh công cố định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công cố vẽ d) Thanh công cố bảng mặt đường viền 37) vào soạn thảo Word, nhằm chèn tiêu...
... Pronouns và determiners các chủ đề sử dụng cho môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung cụ thể Chơng 1: những thời giờ Anh ( Tenses in English) các thời (Present ... Steel ( không đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh tự đếm đợc danh tự thêm số từ bỏ vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc chuyển đổi danh trường đoản cú số sang số nhiều: Chỉ có danh từ bỏ ... ARTICLE) tiếng Anh bao gồm loại quán từ đợc dùng với danh từ : - tiệm từ không xác định: a/ an - cửa hàng từ xác định : the * quán từ không xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ dùng...

Xem thêm: " Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Có Bao Nhiêu Tập, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên


... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
từ bỏ khóa: đề ôn xây cất chức môn giờ đồng hồ anhđề cưng cửng ôn kiến thiết chức môn giờ đồng hồ anhbộ đề ôn xây đắp chức mon kien thuc chungbộ đề ôn thi đh môn giờ đồng hồ anhbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anhôn kiến thiết chức môn giờ đồng hồ anhbộ đề ôn thi đh môn tiếng anh 2013bộ đề ôn thi đại học môn giờ đồng hồ anh 2012tài liệu ôn thiết kế chức môn tiếng anhtài liệu ôn thi công chức môn giờ đồng hồ anh 2012tài liệu ôn thi công chức môn tiếng anh 2013tài liệu on kiến thiết chức môn giờ đồng hồ anhon thi cong chuc tháng tieng anh teo dap anhướng dẫn ôn xây cất chức môn giờ đồng hồ anhbo đề ôn thi đh môn giờ anh 2014Nghiên cứu giúp sự chuyển đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng suy bì hệ thốngNghiên cứu vãn sự sinh ra lớp bảo đảm và tài năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán với tiên lượng nhồi huyết não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video clip trên nền giao thức HTTPBiện pháp thống trị hoạt hễ dạy hát xoan vào trường trung học cửa hàng huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm cài có đặc điểm chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện tại xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và sản xuất mô hình thay đổi tần (inverter) mang lại máy điều hòa không khíSở hữu ruộng khu đất và kinh tế tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo điều khoản tố tụng hình sự việt nam từ thực tế xét xử của các Tòa án quân sự Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động nữ theo lao lý lao động việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp hcm (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8