... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2007 - 2008MÔN: HÓA HỌC LỚP 1OThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (4 điểm)X và Y là các nguyên tố team A, hồ hết tạo đúng theo ... H = - 198 kJ co 10, 51 (mol) 7,434 (mol) 0 C 10, 3 (mol) 5,15 (mol) 10, 3 (mol) 0,21 (mol) 2,284 (mol) 10, 3 (mol)Tổng số mol hỗn hợp ở cân đối : 0,21 + 2,284 + 10, 3 + 29,736 = 42,53 ... Dịch B (tiến hành ở ánh nắng mặt trời phòng). A) Viết phương trình hóa học xẩy ra và mang đến nhận xét.b) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xẩy ra khi cho lần lượt những dung dịch hỗn hợp HCl và...


Bạn đang xem: Đề thi hsg hóa 10 cấp trường

*

*

... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2006 - 2007MÔN: HÓA HỌC LỚP 11Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề này còn có hai (2) trangCâu I (4 điểm)1. Tính ... Oxi hóa mạnh mẽ Y tạo thành phầm là axit o-phtalic, o-C6H4(COOH)2. (a) Xác định kết cấu và điện thoại tư vấn tên X, Y, Z.6SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ... X5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O x x/5Ta tất cả : mol10.037,1L.mol100,0L 0103 7,0ax31−−=×=mol10.037,1L.mol 010, 0L02074,05x31−−=××=⇒ a = 1Công thức của phèn được viết lại là...
*

*

... Đề thi môn hoá Đề thi môn hoáThời gian 120 phútThời gian 120 phútHọ và tên.Họ với tên.Câu 1:Câu 1: a, bằng pha, bằng phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột ... 1: a, bởi pha, bởi phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột màu đen: CuO, MnOơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột màu sắc đen: CuO, MnO22, Ag, Ag22O, với O, với FeO.FeO.b, gồm 4 lọ không...


Xem thêm: Tải Game Avatar Musik 1 - Avatar Musik 2 Mod Unlock Full Version

*