Phần bài kiểm tra môn toán cải thiện lớp 2 hôm nay, thầy sẽ cho các em làm bài bác đề thi học tập sinh tốt Toán lớp 2 số 1. Các em hãy chép đề bài xích và từ làm, trình diễn sạch đẹp.

*

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2 MÔN TOÁN

Đề Thi Số 1

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Hãy tìm một số biết rằng lấy 28 cùng với số đó thì có tác dụng bằng 28 trừ đi số đó.

A. 28

B. 0

C. 29

D. 1

Câu 2: 6 giờ chiều còn còn được gọi là:

A. 22 giờ đồng hồ

B. Trăng tròn giờ

C. 18. Giờ

D. 14 giờ

Câu 3: trong những số sau thì số nào là số bé bỏng nhất có 3 chữ số khác nhau:

A. 258

B. 122

C. 103

D. 101

Câu 4: 3 m 8 dm = ….. Số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 38 m

B. 308 m

C. 38 dm

D. 380 dm

Câu 5: cho dãy số sau: 3; 8; 13; 18; …. Em hãy điền số tiếp sau vào khu vực chấm:

A. 23

B . 22

C. 24

D. 20

Câu 6: Nếu máy 3 tuần này là ngày 15. Thì máy hai tuần trước đó là:

A. 8

B. 7

C. 6

D. 11

Câu 7: Số lớn nhất có bố chữ số khác nhau là:

A. 908

B. 987

C. 999

D. 988

Câu 8: Cho hình vuông PQRS tất cả cạnh PQ = 6 cm. Chu vi hình vuông vắn là:

A. 12 cm

B. 36 cm

C. 25 cm

D. 24 cm

Câu 9: mang lại biểu thức 72 – x = 39 . Em hãy tính xem x có giá trị bằng bao nhiêu ?

A. 53

B. 33

C. 61

D . 23

Câu 10: 12 + 17 – 10 =…. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 18

B. 21

C. 19

D. 29

Phần II. Tự luận: (10 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

Cô giáo ghi phép tính lên trên mặt bảng: 8+ 6 + 8

Hùng ghi đáp án vào vở được tác dụng là 22. Hương thơm ghi câu trả lời vào vở lại được công dụng là 28. Em hãy cho biết thêm Húng giỏi Hương bao gồm đáp án đúng ?

Câu 2: (4 điểm)

Minh có 28 cái nhãn vở, Minh mang lại Hồng 8 mẫu nhãn vở, Hồng lại cho Hà 5 dòng nhãn vở. Đến hôm nay ba bạn đều có số nhãn vở bằng nhau.


Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 2


Xem thêm: Ngôn Ngữ Thao Tác Dữ Liệu Bao Gồm Các Lệnh Cho Phép :

Em hãy mang lại biết lúc đầu Hồng với Hà mỗi chúng ta có bao nhiêu chiếc nhãn vở ?

Câu 3: (3 điểm)

Mẹ chúng ta Dương hiện giờ 45 tuổi, còn bà nước ngoài của Hà 72 tuổi. Hãy tính xem lúc tuổi của bà nước ngoài Dương bởi tuổi bà bầu của Hà hiện thời thì hồi đó bà bầu của Hà bao nhiêu tuổi ?

Câu 4: (2 điểm) kiếm tìm x.

a) X + X x 5 = 36

b) X + 3 – 19 = 47

*****