Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 số 1:

Bài 1: (2 điểm)

Cho một số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số mới cùng tổng của số mới cùng số phải kiếm tìm là 467. Search số phải tìm và chữ số viết thêm?

Bài 2: (1 điểm)

Thêm dấu ngoặc vào các biểu thức sau để có các biểu thức đúng:

a/ 7 x 13 x 2 – 5 = 147 b/ 15 x 7 + 2 x 4 = 428

Bài 3: (2 điểm)

Để đánh số trang một quyển sách dày 125 tờ (không tính bìa) thì phải viết bao nhiêu chữ số?

Bài 4: (4 điểm)

Một cửa hàng tất cả hai loại gạo tẻ và gạo nếp. Số kilogam gạo tẻ gấp tía lần số kg gạo nếp. Hỏi mỗi loại gạo tất cả bao nhiêu kg, biết rằng nếu bán đi 5 kg gạo nếp với 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của cả nhì loại bằng nhau?

Bài 5: (1 điểm)

Cho tam giác ABC ( như hình vẽ). Em hãy kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào hình để hình tất cả được số tam giác nhiều nhất. Kể tên những hình tam giác đó.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 4 có đáp án

*

Đáp án Đề thi HSG Toán lớp 4 số 1:

Bài 1:

Khi viết thêm 1 chữ số vào mặt phải của một số là làm tăng số đó lên 10 lần với số đơn vị viết thêm. Vày đó tổng của số dư mới cùng số cũ là 11 lần với số dư đó là số viết thêm.

Ta chiếu lệ tính sau:

467 : (10 + 1 ) = 42 (dư 5)

Vậy số phải tìm là số 42 cùng chữ số viết thêm là 5.

Thử lại: 42 + 425 = 467.

Bài 2:

a/ 7 x 13 x 2 – 5 = 147

7 x ( 13 x 2 – 5) = 147

7 x 21 = 147

b/ 15 x 7 + 2 x 4 = 428

(15 x 7 + 2) x 4

107 x 4 = 428

Bài 3:

Một quyển sách dày 125 tờ buộc phải số trang của nó là 2 x 125 = 250 trang. Số chữ số phải viết là:

– Từ trang 1-> 9 tất cả 9 số bằng 9 chữ số.

– Từ trang 10 -> 99 tất cả 90 số bằng 180 chữ số.

– Từ trang 100-> 250 bao gồm 151 số bằng 453 chữ số.

Xem thêm: Chuyên Mục Cuộc Sống: Ý Nghĩa Của Nụ Cười Trong Cuộc Sống, Nụ Cười Là Gì

Vậy số chữ số phải viết là:

9 + 180 + 453 = 642 ( chữ số ).

Bài 4:

Theo bài: nếu chào bán đi 5 kilogam nếp với 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của hai loại gạo bằng nhau. Suy ra số gạo tẻ hơn số gạo nếp là: