Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 gồm 2 đề kiểm tra quality học kì bao gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 toán 7 có đáp án

Đề đánh giá học kì 2 Toán 7 được soạn với cấu tạo đề vô cùng đa dạng, bám sát nội dung chương trình học vào sách giáo khoa Toán 7 tập 2. Hi vọng đây vẫn là tài liệu có lợi cho quý thầy cô tham khảo để ra đề thi. Ngoại trừ đề bình chọn học kì 2 Toán 7, các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi học tập kì 2 Ngữ văn 7, đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 7. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể 2 đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022, mời chúng ta cùng theo dõi và mua tại đây.


Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022


Ma trận đề thi học kì 2 Toán 7

Cấp độ công ty đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Vận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

- khẳng định dấu hiệu.

- Lập bảng tần số.

- tìm kiếm mốt, tìm giá trị trung bình của vệt hiệu.

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 1,5
Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số.

- phân biệt đơn thức đồng dạng, nghiệm của nhiều thức, giá trị của đa thức.

- Biết tra cứu bậc của đối kháng thức, nhiều thức, đa thức thu gọn.

- Thu gọn đa thức.

- Cộng, trừ hai nhiều thức.

- kiếm tìm nghiệm của đa thức.

- cộng đa thức.

Số câu3 3 33 113
Số điểm0.75 0.75 0,751,5 14,75
Tỉ lệ %7.5% 7,5% 7,5%15% 10%47,5%

3. Tam giác

- Tam giác cân.

- Định lí Pitago.

- các trường hợp đều nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tam giác đều.

Xác định độ dài 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh nhị tam giác bằng nhau, tam giác vuông.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0.25

0,25

2

2,5

Tỉ số %

2,5%

2,5%

20%

25%

4. Dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác.

Biết khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng đặc điểm của con đường vuông góc và đường xiên.

Số câu 1 12
Số điểm 0.25 11,25
Tỉ số % 2.5% 10%12,5%

Tổng số câu

4

1

10%

5

1.25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề bình chọn học kì 2 Toán 7

Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với solo thức

*

*

*

*

D. -3xy

Câu 2: Đơn thức

*
 có bậc là :

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 3: Bậc của nhiều thức

*
 là :

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 4: giá trị x=2 là nghiệm của đa thức:

A. F(x)=2+x

B. F(x)=x-2

*

D. F(x)=x(x+2)

Câu 5: hiệu quả phép tính

*

*

*

*

*

Câu 6. giá bán tri biểu thức

*
 tai x=2 với y=1 là:

A. 12

B. -9

C. 18

D. -18

Câu 7. Thu gọn nhiều thức

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 8. Số nào sau đấy là nghiệm của đa thức

*

*


*

*

*

Câu 9: Đa thức

*

A. Không có nghiệm

B. Có nghiệm là -1

C. Có nghiệm là 1

D. Có 2 nghiệm

Câu 10: Độ nhiều năm hai cạnh góc vuông tiếp tục lần lượt là 3cm cùng 4cm thì độ dài cạnh huyền là :

*

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 11: Tam giác đầy đủ là tam giác có

A. Hai cạnh bởi nhau

B. Tía góc nhọn

C. Cha cạnh bởi nhau

D. Một góc bằng

Câu 12: giả dụ AM là đường trung tuyến và G là trung tâm của tam giác ABC thì :

A. AM=AB

B. AM=AG

*

*

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1:( 1,5 điểm). Điểm thi đua trong những tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê vào bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) vệt hiệu khảo sát là gì?

b) Lập bảng tần số. Search mốt của vệt hiệu.

c) Tính điểm mức độ vừa phải thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho hai đa thức

*

a. Thu gọn và sắp xếp hai đa thức P(x) cùng Q(x)

b. Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)

c. Tìm nghiệm của nhiều thức M(x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC gồm AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b)Vẽ phân giác BD (D ở trong AC), tự D vẽ DE vuông góc BC (E trực thuộc BC). Chứng tỏ DA = DE.


c) ED giảm AB trên F. Chứng minh DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Xem thêm: 10 Đề Toán Ôn Tập Toán Lớp 1 Lên Lớp 2 (Sách Mới, Năm Học 2020

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- mỗi câu đúng được 0,25 điểm.