Trắc nghiệm Toán 10 thân kì 2 gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán 10 thân kì 2 bao gồm đáp án - nhằm mục tiêu giúp chúng ta học sinh củng cố kỹ năng môn Toán lớp 10 trước lúc bước vào kỳ thi giữa học kỳ 2. nasaconstellation.com xin chia sẻ tổng hợp một vài đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm gồm đáp án, đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trong bài viết sau đây. Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán trắc nghiệm có đáp án

Bộ đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 10 dưới đây bao hàm 3 đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm có đáp án đã giúp các bạn ôn luyện kiến thức tốt hơn.

Ma trận đề soát sổ giữa học tập kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị loài kiến thức

Mức độ dấn thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình với hệ bất phương trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Vệt của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Vệt của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng vào tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng

3.1. Phương trình con đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ chung (%)

70

30

100


Đề bình chọn giữa học tập kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: cho những số thực a, b thỏa mãn nhu cầu a0.

Câu 2: Với những số thực ko âm a, b tùy ý, mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

Câu 3: Điều kiện khẳng định của bất phương trình  là

A. X ≠ 2

B. X ≥ 2.

C. X ≤ 2

D. X=2.

Câu 4: trong số số dưới đây, số như thế nào là nghiệm của bất phương trình  ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là


A. <-1 ; 2>

B. <-1 ; 2)

C. (-1 ; 2>

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là

Câu 7: Nhị thức hàng đầu nào dưới đây có bảng xét dấu như sau

A. F(x)=2 x-4

B. F(x)=-2 x+4.

C. F(x)=-x+2

D. F(x)=x+2.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3-x)(x+2)>0 là

A. <-3 ; 2>

B. (-2 ; 3>

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong khía cạnh phẳng O x y, điểm nào tiếp sau đây thuộc miền nghiệm của hệ

*

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: mang lại tam thức bậc nhì . Quý hiếm f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: cho tam thức bậc nhì . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


..............

Chi tiết câu trả lời đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán mời các bạn xem trong file sở hữu về.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Saturn Là Gì ? Sao Thổ Tượng Trưng Cho Cái Gì Sao Thổ (Saturn) Là Gì

Mời các bạn đọc thêm các tin tức hữu ích không giống trên chuyên mục Tài liệu của nasaconstellation.com.