Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 giữa kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 bao gồm đáp án (20 đề) - kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đó là Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 tất cả đáp án (20 đề). Hy vọng với bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để ăn điểm cao trong các bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: De thi học kì 2 lớp 1 môn toán

Mục lục Đề thi học tập kì 2 môn Toán một năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 2 - liên kết tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số tất cả 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong những số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: trường hợp ngày 7 tháng 10 là thứ ba thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Lắp thêm ba

B. Lắp thêm tư

C. Lắp thêm năm

D. Trang bị sáu

Câu 5: Độ nhiều năm của chiếc bút chì sau đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp tới xếp các số 62, 5, 92, 17 theo đồ vật tự từ lớn đến bé.

Câu 8: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

+ Số 23 tất cả … chục cùng … đối chọi vị.

+ Số … bao gồm 1 chục và 6 solo vị.

+ Số … là số ngay thức thì trước của số 34.

+ Số … là số ngay tức thì sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính thích hợp và vấn đáp câu hỏi:

Hùng tất cả 27 viên bi. Hùng mang đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

Hình tiếp sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong các số 83, 19, 50, 3 số bé bỏng nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số còn thiếu vào nơi chấm:

a) Số … là số lớn nhất có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé xíu nhất có hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

*

Hôm ni là lắp thêm …. Ngày … mon … năm 2021.

Câu 5: Đánh vệt “X” vào thiết bị cao hơn trong mỗi hình dưới đây:

*

Câu 6: Điền số tương thích vào nơi chấm:

*

Đồng hồ trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

*

Hình trên bao gồm … hình lập phương.

II. Phần tự luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho các số 73, 19, 24, 55:

a) search số bự nhất, tra cứu số bé nhất?

b) sắp đến xếp các số theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa có 15 con tem. Bạn Hùng có trăng tròn con tem. Hỏi đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu bé tem?

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số ngay tức khắc sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: nhìn vào tờ lịch, từ bây giờ là ngày:

*

A. Máy tư, ngày 12

B. Thiết bị hai, ngày 12

C. Trang bị bảy, ngày 15

D. Vật dụng hai, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + 20 + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền lốt , = vào khu vực chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số phù hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình mặt có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

*

Bút dạ tất cả độ dài bởi ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa gồm 10 trái táo. Các bạn Hà tất cả 15 quả táo. đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu trái táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 1)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số béo nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S): Số tức tốc sau của 23 là 24 .... Số ngay thức thì sau của 84 là 83 .... Số liền sau của 79 là 70 .... Số tức khắc sau của 98 là 99 .... Số ngay tắp lự sau của 99 là 100.... Bài 4. An tất cả 19 quả táo, An đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả apple ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số tương thích vào chỗ chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. nhà Lan nuôi 64 con gà với vịt, trong các số ấy có 4 chục con gà. Hỏi công ty Lan nuôi bao nhiêu con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. từng hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu đoạn trực tiếp ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành các số: tư mươi ba: cha mươi hai: Chín mươi bảy: nhì mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vết >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + đôi mươi + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + đôi mươi + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, bà bầu đã phân phối 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả hồng ? Bài 6. Lan có một chục chiếc kẹo. Bà nội nêm thêm 3 mẫu nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo? Bài 7. Tìm số gồm hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*
Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi tứ : ………Mười : ………Bảy mươi mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ nhắn nhất : 54; 29;45;37 c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo sản phẩm công nghệ tự từ bé nhỏ đến lớn. Bài 2. a) Nối số cùng với phép tính phù hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ đồng hồ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ bên có: ……… hình tam giác ……… hình vuông vắn ……… hình tròn Bài 6. Lớp em gồm 24 học viên nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học sinh? Bài 7. Một sợi dây rất dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi tua dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – 20 = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số bao gồm hai chữ số không giống nhau.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết những số tự 89 cho 100 : b) Viết số vào chỗ chấm: Số tức tốc trước của 99 là …… ; 70 bao gồm …… chục và … đơn vị Số ngay tắp lự sau của 99 là ……… ; 81 có ……chục và … đơn vị chức năng Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên gồm : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn công ty em tất cả 26 cây cam với cây bưởi, trong các số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn bên em gồm bao nhiêu cây bưởi? bài xích 6. Viết các số gồm hai chữ số nhưng mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai bao gồm 25 loại kẹo, chị nêm thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho chính mình 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ phiên bản - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:a) Số nhỏ xíu nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số tức tốc trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay tắp lự sau của số bé dại nhất có hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + 20 – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 centimet + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam có 36 viên bi bao gồm bi xanh và bi đỏ, trong số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , cửa hàng đã phân phối bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách tất cả 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn yêu cầu đọc bao nhiêu trang nữa thì không còn quyển sách ? Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số tất cả hai chữ số khác nhau ?Bài 8. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm: Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ dại nhất trong dãy số bên trên là số làm sao ? b) Số lớn số 1 trong dãy số trên là số như thế nào ? c) sắp đến xếp các số theo lắp thêm tự tăng nhiều ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – 20 = …………90 – 80 = ………… b) Viết số thích hợp vào vị trí chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy chú ý vào những tờ lịch với điền vào chỗ trống :

*
a) Nếu bây giờ là thứ bốn thì: Ngày hôm qua là sản phẩm ……….. Sau này là đồ vật ……………………………………………………………………….. Ngày hôm tê là vật dụng ……………………………………………………………………….. Ngày kia là thứ ……………………………………………………………………….. B) sản phẩm năm , ngày ..............., mon ............. Máy .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì ngủ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê tất cả mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB tất cả độ dài bằng 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên tất cả : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông Bài 7. . nam giới có một số trong những bi là số lớn nhất có nhị chữ số giống như nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân đơn vị Lan có một vài gà và một số chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân gồm mấy bé gà, mấy con chó?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40 b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền vệt >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tìm số gồm hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng ngay thức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng lập tức trước số 1.Bài 5. nhà Mai tất cả 30 dòng bút, người mẹ mua thêm 1 chục mẫu nữa. Hỏi công ty Mai có tất cả bao nhiêu loại bút?Bài 6. nhì hộp cây bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp trang bị hai gồm bao nhiêu cái bút chì?Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng bao gồm chứa cả bốn số trên.Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào chỗ chấm : a) Số lớn nhất có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là………………………………………… c) các số tất cả 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số ngay lập tức trước của 90 là ………… ; 17 có ………… chục với …………đơn vị Số liền sau của 99 là ………… ; 50 tất cả ………… chục với …………đơn vị e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây tương đối dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng bao gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho chính mình thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho chính mình bao nhiêu dòng nhãn vở?Bài 6. trong mùa thi đua vừa mới rồi bạn nam giới giành được số điểm 10 đúng bởi số nhỏ dại nhất có hai chữ số tương đương nhau cộng với 9. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có một chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi các bạn giành được từng nào điểm 10?Bài 7. Hình vẽ dưới đây, gồm bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

*
Bài 8. trang bị năm của một tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi thiết bị sau của tuần tức tốc sau là ngày như thế nào trong tháng?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết những số tự nhiên có hai chữ số tương đương nhau. B) Số to nhất, bé nhỏ nhất tất cả 2 chữ số kiểu như nhau là số nào? c) Số béo nhất, bé nhỏ nhất bao gồm hai chữ số khác biệt là số nào?Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp tới xếp các số bên trên theo lắp thêm tự tăng dần. B) sắp tới xếp những số bên trên theo sản phẩm công nghệ tự sút dần.Bài 3. Viết số tương thích vào vị trí chấm: - Số lập tức trước số 24 là: …… - Số tròn chục ngay tức thì sau số 28 là: ………- Số ngay tắp lự sau số 88 là: ……... - Số tròn chục liền trước số 33 là: …….Bài 4. Cho tía số 7; 3 với 10. Hãy sử dụng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + trăng tròn = 34 + 5 – trăng tròn = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?Bài 7. Tìm 1 số biết rằng mang số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được tác dụng là 11?Bài 8. hình mẫu vẽ bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền lốt >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 cm + 32 centimet = ...........40 centimet + 50 cm = ...........80 centimet - 50 cm = ................ 62 centimet - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

*
b) dịp 7 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Dịp 11 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Thời gian 12 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Lúc 3h kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số .....Bài 5. Viết các số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo lắp thêm tự: a) Từ béo đến bé: b) Từ bé đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A có 24 học tập sinh. Lớp 1B gồm 21 học tập sinh. Hỏi cả nhì lớp có bao nhiêu học sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải câu hỏi theo tóm tắt sau:Có : 37 hình trụ Tô màu: 24 hình tròn ko tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số tương thích vào khu vực chấm.

Xem thêm: Suche Casino 999 Đá Gà Trực Tiếp Thomo 999 Hôm Nay, Đá Gà Thomo Trực Tiếp Hôm Nay

*
Hình sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm những cặp nhị số làm thế nào cho khi cùng hai số kia thì có kết quả là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về