Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 gồm 60 đề kiểm tra unique học kì 1 bao gồm đáp án chi tiết kèm theo được tổng hòa hợp từ đề thi chính thức của những năm học trước.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7


Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 có đáp án


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm một cách khách quan (2 điểm)

Mỗi câu sau gồm nêu tứ phương án trả lời, trong những số đó chỉ gồm một cách thực hiện đúng. Nên lựa chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước cách thực hiện được lựa chọn)

Câu 1: trường hợp

*
thì
*
bằng:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 2: Kết quả của phép tính

*

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hệ thức nào đúng trong số hệ thức sau:

*

*

*

*

Câu 4 Số

*
là kết quả của phép tính:

*

*


*

*

Câu 5: kết quả của biểu thức

*
là :

*

*

*

D. -3

Câu 6: Trong những điểm sau:

*
, điểm nào không thuộc vật dụng thị của hàm số
*

A. điểm M

B. điểm N

C. điểm P

D. điểm Q

Câu 7: cho một đường trực tiếp cắt hai tuyến phố thẳng tuy vậy song. Khi đó, số cặp góc so le trong cân nhau được tạo thành thành là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8 bao gồm bao nhiêu đường thẳng đi sang 1 điểm cố định và vuông góc với cùng 1 đường

A. 1

B. 2

C. 2

D. Vô số

Phần II. Từ bỏ luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Tính cực hiếm của biểu thức sau:

*

*

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho đồ thị của hàm số

*
với m là hằng số trải qua điểm
*


a) xác minh m

b) Vẽ đồ dùng thị của hàm số vẫn cho với mức giá trị m tìm kiếm được ở câu a

Câu 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có cha góc nhọn, con đường cao AH vuông góc với BC trên H. Bên trên tia đối của tia HA đem điểm D làm thế nào cho HA = HD.

a) minh chứng rằng BC là tia phân giác của góc ABD

b) chứng tỏ rằng CA=CD

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 2

Bài 1 (3 điểm) Thực hiện nay phép tính :

*

*

*

Bài 2 (3 điểm) Tìm x, y biết

*

*

*

Bài 3 (1 điểm) 

Biết chu vi của một tam giác là 45 cm. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài cha cạnh của tam giác tỉ lệ thành phần nghịch với những số 3 ; 4 ; 6

Bài 4 (3 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC

*

A. A(1 ;-1)

B. B (-1 ; 1)

*

D. IV

Câu 5. Số 2,12345 thuộc tập thích hợp số nào

A. Trường đoản cú nhiên

B. Nguyên

C. Hữu tỉ

D. Vô tỉ

Dùng hình vẽ bên dưới, với đưa thiết: Tam giác A B C và mặt đường thẳng xy tuy nhiên song với B C cắt các cạnh A B, A C thứu tự tại D với E, để vấn đáp các câu hỏi từ 6 đến 10

Câu 6. Góc

*
 cùng cùng với góc nào tiếp sau đây tạo thành một cặp góc đồng vị?

*

*

*

D. EAD

Câu 7. Góc

*
 là góc đối đỉnh của góc nào?

*

*

*

*

Câu 8. Góc

*
 là góc trong cùng phía của góc nào?

*

*

*

*

Câu 9. Góc ngoại trừ tại đỉnh

*
của tam giác
*
là góc nào sau đây ?

*

*

*

D. Cả B với C phần nhiều đúng

Câu 10 . Tổng những góc nào tiếp sau đây bằng

*

*

*

*

D. Cả A, B, C hầu hết đúng

B. TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm): tiến hành tính hợp lý và phải chăng (nếu bao gồm thể)

*

*

Bài 2 (1,5 điểm)

*

*Bài 3. (1,0 điểm)

Tính số đo những góc của tam giác

*
 biết bọn chúng tỉ lệ với những số 2 ; 3 ; 5.

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông trên B cùng

*
, tia phân giác góc A giảm cạnh BC tại D. Trên cạnh AC rước E làm sao cho
*

a) Tính số đo các góc

*

b) chứng minh

*

c) hội chứng minh: DE là trung trực của AC

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) học viên chọn câu vấn đáp đúng mang đến mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy làm bài xích (Ví dụ: Câu 1 lựa chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1.

Xem thêm: X Câu 2 Tại Sao Nói Cách Mạng Tư Sản Anh Là Cuộc Cách Mạng Không Triệt Để ?

quý giá của lũy thừa

*
 bằng

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Câu 2. kết quả của

*
 bằng

*

*

*

*

Câu 3. Cho a là một trong những tự nhiên, tóm lại nào dưới đây đúng ?

A. A là một số trong những hữu tỉ

C. A là một số trong những nguyên

B. A là một vài thực

D. Cả A, B,C đầy đủ đúng

Câu 4. Điểm

*
thuộc trang bị thị hàm số
*
thì x bằng

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

Câu 5. Đại lượng y tỉ trọng nghịch với đại lượng x theo thông số tỉ lệ a nếu

*

B. Y-x=a

*

*

Câu 6. Làm cho tròn số 2,018 mang đến hai chữ số thập phân ta được công dụng là

A. 2,01

B. 2,02

C. 2,03

D. 2,3

Dùng hình vẽ bên dưới với đưa thiết: Tam giác A B C tất cả

*
. CD là tia đối của tia C B và con đường thẳng xy / / AB, để vấn đáp các câu hỏi từ 7 tới 12