Đề thi học kì 2 hóa học 8 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích cơ mà nasaconstellation.com muốn reviews đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 8 môn hóa

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 gồm 2 đề gồm đáp án cụ thể kèm theo ma trận đề thi. Thông qua đó giúp các bạn học sinh nhanh lẹ làm thân quen với cấu trúc đề thi, ôn tập nhằm đạt được công dụng cao trong kì thi học tập kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng chính là tài liệu tham khảo dành riêng cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học viên của mình. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi học kì 2 Ngữ văn 8, đề thi học kì 2 môn lịch sử vẻ vang 8.


Đề thi Hóa 8 học kì 2 năm 2021 - 2022


Ma trận đề thi Hóa 8 học kì 2 năm 2021

cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Tính chất của Oxi - Oxit

- phân biệt chất được dùng để điều chế oxi trong chống thí nghiệm

- Điều chế khí Oxi

- riêng biệt Oxit axit cùng Oxit bazơ

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

1

40%

3

50%

Chủ đề 2

Sự Oxi hóa

PƯPH,

PƯ HH

- định nghĩa sự oxi hóa chậm

- Phân biệt các phương trình hoá học

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

2

10%

Chủ đề 3

Mol và thống kê giám sát hóa học

- Viết và cân bằng phương trình hoá học

- Tính thể tích khí đang tham gia phản ứng

- Tính cân nặng của chất cần dùng để phân hủy hóa học khác dựa vào thể tích.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

1

20%

3 câu

40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

1

0,5đ

5%

0

2

4,5đ

45%

1

10%

1

20%

8 câu

10 đ

100%


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021

I/ Trắc nghiệm khách hàng quan (2 điểm)

Câu 1. Cho các chất sau:

a.Fe3O4 b. KClO3 c. KMnO4 d. CaCO3 e. Không khí g. H2O

Những hóa học được dùng để điều chế oxi trong phòng phân tích là:

A. B, c.

B. B, c, e, g.

C. A,b,c,e.

D. B, c, e.

Câu 2. Bạn ta nhận được khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ vào tính chất:

A. Khí oxi tan trong nước.

B. Khí oxi không nhiều tan trong nước.

C. Khí oxi cạnh tranh hóa lỏng.

D. Khí oxi nhẹ hơn nước.

Câu 3. Sự oxi hóa lừ đừ là:

A. Sự oxi hóa nhưng không tỏa nhiệt.

B.Sự oxi hóa mà lại không phạt sáng.

C. Sự lão hóa toả nhiệt nhưng không phạt sáng.

D. Sự từ bỏ bốc cháy.

Câu 4. Trong số nhóm oxit sau, team oxit làm sao là oxit axit:

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5

B. SiO2, P2O5, N2O5, CaO

C. CO2, SiO2, NO2, MnO2, CaO

D. CO2, SiO2, NO2, N2O5, P2O5

Câu 5. (4 điểm)

Hãy ngừng bảng đã mang lại dưới đây bằng cách đánh vệt (+) vào cột bao gồm phương trình đúng và ghi lại (-) vào cột bao gồm phương trình không đúng :

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO à 2Hg + O2

02

2 fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

04

CaCO3 → CaO + CO2

05

CO2 + 2Mg→ 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

07

2KClO3 →2KCl + 3O2

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O


II/ Tự luận (4 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn 126g sắt trong bình cất khí O2.

a. Hãy viết phương trình phản bội ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí O2(ở đktc) sẽ tham gia bội nghịch ứng trên.

c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để làm khi phân huỷ thì thu được tiện tích khí O2(ở đktc) bởi với thể tích khí O2 đã thực hiện ở bội phản ứng trên.

Xem thêm: Cách Gửi Hồ Sơ Xin Việc Gửi Qua Mail Gồm Những Gì ? Một Bộ Hồ Sơ Xin Việc Qua Email Có Những Gì

Đáp án đề thi học tập kì 2 Hóa 8

I. Trắc nghiệm: ( 2 điểm) 1 - A. 2 – B. 3 – C. 4 – D.