Đề thi Toán lớp 4 thân kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 – 2022 Đề 1Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 1 là tài liệu được soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cầm kiến thức những dạng bài tập hay sẵn sàng cho bài bác thi giữa học kì 1 xuất sắc nhất. Dưới đây mời những em cùng xem thêm và download về để ôn tập thi thân kì lớp 4 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 toán lớp 4

Bộ đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 2


Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 5

Để cài đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 4 thân kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Số “Hai trăm tư mươi bảy ngàn tám trăm mười sáu” được viết là:

A. 247 816

B. 274 816

C. 247 861

D. 274 861

Câu 2: quý hiếm của chữ số 9 trong số 832 963 là:

A. 90

B. 900

C.9 000

D. 90 000

Câu 3: Số tương thích để điền vào địa điểm chấm 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

Câu 4: Trung bình cùng của 4 số bởi 15. Tổng 4 số bằng:

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60


Câu 5: Năm 1738 thuộc cầm cố kỉ nào?

A. XVI

B. XVII

C. XVIII

D. XIX

Câu 6: Diện tích hình vuông có độ nhiều năm cạnh bởi 5cm là:

A. 25cm2

B. 50cm2

C. 75cm2

D. 100cm2

II. Phần từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

26482 + 58283

83752 – 62749

b) Tính quý hiếm của biểu thức:

137 x a + 263 x a với a = 2

Câu 8 (1 điểm): Trung bình cộng của nhì số bằng 65, biết số bé nhỏ bằng 30. Tìm kiếm số lớn.

Câu 9 (1 điểm): Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 8cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó

Câu 10 (1 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 4 tấn 5 tạ thóc. Hiểu được thửa ruông thứ nhất thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng vật dụng hai 7 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: A

II. Phần trường đoản cú luận

Câu 7:

a) học viên tự để phép tính rồi tính

26482 + 58283 = 84765

83752 – 62749 = 21003

b) cùng với a = 2 thì 137 x a + 263 x a = 137 x 2 + 263 x 2 = (137 + 263) x 2 = 500 x 2 = 1000


Câu 8:

Tổng nhì số là:

65 x 2 = 130

Số bự là:

130 – 30 = 100

Đáp số: 100

Câu 9:

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2)

Đáp số: 192cm2.

Xem thêm: Ngữ Pháp Và Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới

Câu 10:

Đổi 4 tấn 5 tạ = 45 tạ

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

(45 – 7) : 2 = 19 (tạ)

Thửa ruộng đồ vật hai thu hoạch được số tạ thóc là:

19 + 7 = 26 (tạ)

Đáp số: Thửa thứ nhất: 19 tạ thóc

Thửa vật dụng hai: 26 tạ thóc

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 4 trên. Chúng ta có thể bài viết liên quan nhiều đề thi tuyệt và chất lượng, những dạng toán cải thiện hay và nặng nề dành cho chúng ta học Toán lớp 4 được vững chắc chắn, củng nắm và núm chắc kiến thức và kỹ năng nhất.