*

II. Bài xích tập tra cứu m nhằm phương trình vô nghiệm


Bài 1: Tìm m nhằm phương trình mx2 - 2(m - 1)x + m + 1 = 0 vô nghiệm

Hướng dẫn:

Do thông số ở vươn lên là x2 có đựng tham số m, nên khi giải vấn đề ta phải chia nhì trường hòa hợp là m = 0 và m ≠ 0.

Bạn đang xem: Để phương trình vô nghiệm

Lời giải:

Bài toán được chia thành 2 ngôi trường hợp

* TH1: m = 0

*

Với m = 0 thì phương trình mx2 - 2(m - 1)x + m + 1 = 0 tất cả nghiệm 

* TH2: m ≠ 0

Phương trình trở nên phương trình bậc nhị một ẩn:

mx2 - 2(m - 1)x + m + 1 = 0

Để phương trình vô nghiệm thì ∆"

*

Bài 2: Tìm m nhằm phương trình 5x2 - 2x + m = 0 vô nghiệm

Hướng dẫn:

Do hệ số ở đổi thay x2 là một số trong những khác 0 cần phương trình là phương trình bậc nhị một ẩn. Ta sẽ áp dụng điều kiện để phương trình bậc hai một ẩn vô nghiệm vào giải bài bác toán.

Lời giải:

Để phương trình 5x2 - 2x + m = 0 vô nghiệm thì ∆"

*

Bài 3: Tìm m nhằm phương trình 3x2 + mx + m2 = 0 vô nghiệm

Hướng dẫn:

Do hệ số ở đổi mới x2 là một trong những khác 0 phải phương trình là phương trình bậc nhì một ẩn. Ta vẫn áp dụng đk để phương trình bậc hai một ẩn vô nghiệm vào giải bài xích toán.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 5 Môn Tiếng Việt Lớp 5 Năm 2021 Tải Nhiều

Lời giải:

Để phương trình 3x2 + mx + m2 = 0 vô nghiệm thì ∆ 2 - 4.3.m2 2 2 + mx + m2 = 0 vô nghiệm

Bài 4: Tìm m nhằm phương trình m2x2 - 2m2x + 4m2 + 6m + 3 = 0 vô nghiệm

Hướng dẫn:

Do hệ số ở biến chuyển x2 gồm chứa tham số m, nên những khi giải bài toán ta bắt buộc chia nhị trường hợp là m = 0 với m ≠ 0.

Lời giải:

* TH1: m = 0

Phương trình biến chuyển phương trình bậc nhất một ẩn 0x = -3 (phương trình vô nghiệm)

Với m = 0 thì phương trình vô nghiệm

* TH2: m ≠ 0

Để phương trình m2x2 - 2m2x + 4m2 + 6m + 3 = 0 vô nghiệm thì ∆"

*

Vậy với mọi m ≠ - 1 thì phương trình m2x2 - 2m2x + 4m2 + 6m + 3 = 0 vô nghiệm