Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 4

I. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 4 II. BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 1 III. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 4 CÁC NĂM

Đề cương ôn tập Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2020 - 2021 gồm các kiến thức, những dạng bài bác tập trọng tâm trong tổng thể chương trình Toán lớp 4 học kì 1 cho những em học sinh tham khảo, củng rứa kiên thức, sẵn sàng cho bài bác thi cuối học tập kì 1 lớp 4.

Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 1

I. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 4

1. Số học

- Đọc, viết số trường đoản cú nhiên.

- các phép tính: cộng, trừ, nhân, phân chia với số có khá nhiều chữ số.

- Tính cực hiếm biểu thức gồm 3 dấu phép tính, áp dụng những tính chất của các phép tính nhằm tính bằng cách thuận một thể nhất.

2. Đại lượng:

- Đơn vị đo khối lượng, đo diện tích, đo thời gian: Đổi và cầu lượng.

3. Hình học:

- hai tuyến phố thẳng vuông góc và hai tuyến phố thẳng song song (cách chất vấn và cách vẽ)

- dìm diện, đếm số lượng, gọi tên, vẽ: góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong hình.

4. Giải vấn đề có lời văn:

- tra cứu trung bình cộng của khá nhiều số.

- Tìm nhị số khi biết tổng với hiệu của chúng.

- các bài toán bao gồm văn liên quan đến đo đại lượng, những phép tính cộng/trừ/ nhân/ phân tách đã học, tính diện tích các hình.

II. BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 1

Câu 1: Đọc số sau:

123 456:………………………………………………………………………...

23 456 789: …………………………………………………………………….

506 789 505: …………………………………………………………………...

555 555 555: …………………………………………………………………...

505 550 005: …………………………………………………………………...

Câu 2: Viết số sau:

- bốn mươi lăm triệu: ……………………………………………………….....

- nhị trăm năm mươi sáu triệu tứ trăm: ……………………………………...

- Năm trăm triệu: ………………………………………………………………

- Bảy triệu ko trăm linh năm nghìn: ……………………………………….

- Tám mươi nhị triệu ko trăm nghìn tư trăm nhì mươi: …………………..

- 8 triệu, 8 trăm nghìn, 8 trăm và hai 1-1 vị: …………………………………..

- 7 triệu, 4 chục nghìn và 2 nghìn: ……………………………………………..

- 5 chục triệu, 5 trăm nghìn, 7 trăm và 2 đơn vị: ………………………………

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a, 352 647 + 419 172

b, 1798 x 45

c, 172 x 398

d, 7548 : 37

e, 9152 : 52

837 161 + 75 934

576 x 79

567 x 508

2912 : 28

7344 : 36

379 454 – 126 798

345 x 87

234 x 709

285 120 : 24

22 098 : 87

900 000 – 89 987

156 x 78

475 x 780

172 869 : 58

7140 : 42

Câu 4: Tính nhẩm

a, 145 x 100 = …………...

b, 234 x 200 = …………..

c, 35 x 11= ………….......

238 x 1000 = …………….

245 x 500 = ……………...

87 x 11 = ………………..

237 x 10000 = …………...

342 x 300 = ……………...

67 x 11 = ………………..

23 000 : 100 = …………...

42000 : 200 = ……………

123 x 11 = ………………

480000 : 10000 = ………..

789000 : 3000 = …………

345 x 11 = ………………

Câu 5: search số abc:

a, abc x 9 = 6abc

b, abc x 6 = 4 abc

c, 5 abc = abc x 9

Câu 6: Tính nhanh:

a, 137 x 3 + 137 x 97

7200 : 25 : 4

(25 x 36) : 4

2424 : 8 : 3

b, 428 x 12 – 428 x 2

48000 : 125 : 8

2424 : 8 : 3

3200 : (100 : 4)

c, 135 : 5 – 100 : 5

1540 : 5 + 1460 : 5

98 x 101 – 98

(55 x 72) : 9

d, 76 x 4 x 2 x 5

32 x 8 x 3 x 125

(145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)

e, 999999-9-9-9-……..-9 (có 111111 số 9)

88-8+8+8+….+8 (có 11 số 8)

g, 55550+5-5-5-5-….-5 (có 11111 số 5)

(34 x 25) : 5

h, (1+2+3+4+…..+98+99) x (2004-1002 x 2)

(15 x 24) : 6

i, (m x 1 – m :1) x ( 1 + 2 +3 + ….+ 99 + 100)

24000 : 125 : 8

Câu 7: Tính giá trị biểu thức:

a, (115 + 35):15 + 200 x 6 : 8

b, 3075 x (72 : 9) - 897

c,19832 : 37+19464

d, 135540 : (9 x 4) + 57800 : 200

e, 5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

g, abab : ab x 5 + 495 – 100

h, 325512 : 33 – 7856

Câu 8: tra cứu X

a, X x 15 + X x 13 = 560 x 45

246 : X + 34 : X = 5

58 x X – 934 = 6722

14968 – X x 5 = 4968

b, X x 125 – X x 73 = 1196

360 : X – 126 : X = 6

X : 1234 = 127 (dư 360)

(X+2) + (X+2) + (X+2) = 42

c, (X + X x 2) : 34 = 504

2005 + X x 34 = 5337

XX – 2X x 2 + 68 = 100

199

a, 45 tấn = ……..kg

3 ngày = …….giờ

34 km = ……….m

4 km2 = …………m2

3tạ 6kg = ……….kg

4 tiếng = ……..phút

56 hm = ……….m

15 km2 = ………..m2

2yến 6kg = ……..kg

5 phút = …….giây

16 dam = ………m

5 dam2 = ………m2

450000kg = ……tấn

600 phút = ……giờ

123000m = …..km

50000 dam2 = …km2

145000g = ……...kg

144 giờ = ……ngày

203000dm = …..hm

55000000m2=….km2

450000kg =…….tấn

600 phút = ……giờ

123000m = …..km

90000 m2 = …..hm2

3 tấn 6kg = ……kg

2 ngày 5giờ = ….giờ

 

4m26dm2=…….m2

5 tạ + 23 yến = ….kg

5giờ6phút = … phút

 

7km2 = …………..m2

2 tạ : 8 = ….. Kg

¼ ngày = …… giờ

 

2/5 phút = ……giây

Câu 10: không tính, hãy đối chiếu A và B

a, A = 2008 x 2008 B = 2007 x 2009

b, A = 2007 x 2007 B = 2004 x 2008

c, A = 1995 x 1995 B = 1994 x 1996

Câu 11: TBC số cây của nhì lớp trồng được là 136 cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 26 cây. Tính số cây từng lớp sẽ trồng

Câu 12: một đội nhóm sản xuất vào 15 ngày đầu, hằng ngày làm được 30 sản phẩm. Vào 10 ngày sau, hàng ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi TB mỗi ngày tổ đó cấp dưỡng được từng nào sản phẩm?

Câu 13: Một ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 48m, chiều dài hơn nữa chiều rộng là 8m. Tính diện tích s ruộng đó?

Câu 14: Một ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 648m, chiều dài thêm hơn chiều rộng là 72m. TB 5m2 ruộng nhận được 10 kilogam thóc. Hỏi:

a, Ruộng đó thu được từng nào kg thóc?

b, bạn ta chia đều số thóc kia vào 9 bao. Hỏi từng bao đựng được bao nhiêu kg thóc?

c, Một ruộng hình vuông vắn có cùng chu vi cùng với ruộng đó. Tính diện tích s ruộng hình vuông?

Câu 15: Một ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi là 148m, chiều rộng nhát chiều dai là 12m. TB 3 m2 ruộng chiếm được 15 kg rau. Hỏi ruộng kia thu được bao nhiêu kg rau? Biết buôn bán 1 kilogam sau chiếm được 15000đ. Tính số tiền thu được khi cung cấp hết số rau củ đó?

Câu 16: Để lát nền 1 căn phòng fan ta cần sử dụng hết 600 viên gạch hình vuông vắn cạnh 30 cm. Tính diện tích căn chống đó?

Câu 17: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều lâu năm 5m, chiều rộng 4m, fan ta sử dụng gạch men hình vuông cạnh 20 cm. Từng viên gạch giá 27500đ. Tính số tiền thiết lập gạch nhằm lát đủ căn hộ đó?

Câu 18: Tích của nhị số là 4780. Nếu vội thừa số thứ nhất lên 5 lần, quá số vật dụng hai lên gấp đôi thì tích bắt đầu là bao nhiêu ?

Câu 19: yêu thương của nhì số là 4780. Thương chuyển đổi như làm sao nếu:

A, Số bị phân chia gấp lên 5 lần, giữ nguyên số chia

B, Số chia gấp lên 5 lần, giữ nguyên số bị chia

Câu 20: một nhóm công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày đầu tiên sửa được ít hơn ngày lắp thêm hai 170m đường. Hỏi hằng ngày đội kia sửa được từng nào mét mặt đường ?

Câu 21: Tìm hai số có tích bởi 5292, hiểu được nếu giữ nguyên thừa số đầu tiên và tăng vượt số lắp thêm hai thêm 6 đơn vị thì được tích mới bởi 6048?

Câu 22: tra cứu tích của hai số, hiểu được nếu không thay đổi thừa số đầu tiên và tăng thừa số lắp thêm hai lên 4 lần thì được tích mới bởi 8400?

Câu 23: TBC của tía số tự nhiên tiếp tục là 6. Tìm tía số đó.

Câu 24: Tìm nhị số chẵn liên tục biết tổng của chúng là 122.

Câu 25: tìm A bằng phương pháp hợp lý : A = m x 2 + n x 2 + phường x 2 với m = 350; n = 230; p = 420.

Câu 26: Tìm nhị số bao gồm hiệu bằng 129, biết rằng nếu mang số hạng trước tiên cộng cùng với số hạng thứ hai rồi cùng với tổng của bọn chúng thì được 2010?

Câu 27: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 88m. Ví như tăng chiều rộng lớn lên 8m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.

Câu 28: nhị số chẵn có tổng là 30. Tìm nhì số đó biết giữa chúng gồm 3 số lẻ.

Câu 29: Một shop có 1978m vải bao gồm 3 loại: xanh, trắng, đen. Biết số vải vóc xanh hơn tổng số hai một số loại vải tê là 58m. Nếu giảm vải trắng đi 36m thì vải vóc trắng bởi vải đen. Hỏi từng loại gồm bao nhiêu mét vải?

Câu 30: mang đến dãy số: 2; 5; 8; 11; …………. ; 26; 29.

a. Hàng số trên có bao nhiêu số hạng ?

b. Tính tổng dãy số kia ?

Câu 31: tìm X

(1 + 4 + 7 + ……….. + 100) : X = 17

Câu 32: Tổng của nhị số là 562. Nếu cấp dưỡng số thứ nhất 42 đơn vị thì được số sản phẩm công nghệ hai. Tìm hai số đó.

Câu 33: tra cứu số bị phân tách và số chia nhỏ bé nhất nhằm trong phép chia gồm thương là 9 và số dư là 5.

Câu 34: kiếm tìm số bị phân chia biết số phân chia là 10, yêu mến là 9 cùng số dư là số dư khủng nhất hoàn toàn có thể có.

Câu 35: hai hộp bi có tổng cộng là 115 viên bi, biết rằng nếu phân phối hộp đầu tiên 8 viên, hộp sản phẩm hai 17 viên thì hai hộp gồm số bi bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi hộp bao gồm bao nhiêu viên bi ?

Câu 36: Hãy viết toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái có tư chữ số mà lại tổng những chữ số của số đó bởi 4.

Câu 37: Điền vào ô trống thế nào cho tổng ba ô liên tiếp bằng 1000 ?

 

234

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

Câu 38: bố hình chữ nhật tất cả cùng chiều dài cùng chiều rộng. Xếp lại thành 1 hình vuông có cạnh 12 cm. Điền vào nơi chấm

a. Cạnh BC vuông góc với những cạnh : ………………………………………………

b. Cạnh AB tuy nhiên song với các cạnh : ………………………………………………

c. Diện tích s của hình vuông vắn ABCD là: ……………………………………………..

d. Diện tích của mỗi hình chữ nhât 1, 2, 3 là: ………………………………………

Câu 39: đề cập tên

Các góc vuông: .......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các cặp cạnh của góc vuông: ……………………………………………………………

Câu 40: nhắc tên:

Các góc vuông: .......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc bẹt: ………………………………………………………………………………

DC vuông góc với cạnh: ……………………………………………………………..…….

Các cặp cạnh tuy vậy song: ……………………………………………………………………

III. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 4 CÁC NĂM

Đề cương ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021 bao hàm chi tiết văn bản ôn tập và mẫu mã đề thi dĩ nhiên đáp án cho những em học viên tham khảo cầm được cấu trúc đề thi, khối hệ thống lại những kiến thức đang học sẵn sàng cho bài bác thi cuối học tập kì 1 lớp 4 đạt tác dụng cao.

Xem thêm: Pbn Là Gì ? Kiến Thức Từ A Cách Tìm Kiếm Private Blog Networks Cực Hiệu Quả

Ngoài ra, những em học sinh hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể xem thêm đề thi học tập kì 1 lớp 4 với đề thi học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của bộ Giáo Dục. đa số đề thi này được kiếm tìm Đáp Án sưu tầm và chọn lọc từ những trường tiểu học tập trên toàn nước nhằm mang về cho học sinh lớp 4 gần như đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh download miễn giá tiền đề thi về cùng ôn luyện.