Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học tập 2021 – 2022 Đề 3Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021 - Đề số 3 là tư liệu được biên soạn giúp chúng ta học sinh ôn luyện, củng núm kiến thức những dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi thân học kì 1 giỏi nhất. Tiếp sau đây mời những em cùng tham khảo và cài về nhằm ôn tập thi giữa kì lớp 3 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn toán năm học 2021

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi thân kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 2


Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 5

Để download đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi toán lớp 3 thân kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học tập 2021 – 2022 Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: trong các số bên dưới đây, số nhỏ dại nhất có ba chữ số khác biệt là:

A. 102

B. 103

C. 100

D. 101

Câu 2: tất cả 368 + 183 = … Số buộc phải điền vào nơi chấm là:

A. 553

B. 552

C. 551

D. 550

Câu 3:

*
của 45m là:

A. 6m

B. 7m

C. 8m

D. 9m

Câu 4: công dụng của phép tính 942 – 788 là:

A. 162

B. 154

C.148

D. 136


Câu 5: 36 giờ giảm sút 6 lần được … giờ. Số buộc phải điền vào chỗ chấm là:

A. 4

B. 5

C. 6

D.7

Câu 6: Số phù hợp để điền vào nơi chấm 7m 5dm = …cm là:

A. 755

B. 750

C. 705

D. 75

Câu 7: một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 16 tuần lễ gồm bao nhiêu ngày?

A. 112 ngày

B. 124 ngày

C. 135 ngày

D. 149 ngày

Câu 8: Hình sau đây có từng nào hình tam giác?

A. 10 hình

B. 9 hình

C. 8 hình

D. 7 hình

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 628 + 107

b) 927 – 881

c) 15 x 3

d) 49 : 7

Câu 10 (1 điểm): Tính:

a) 5 x 2 + 183

b) 93 – 17 x 2

Câu 11 (1 điểm): search x, biết:

a) x × 6 = 42

b) x : 4 = 23

Câu 12 (2 điểm): Đội tuyển học tập sinh xuất sắc của một trường đái học tất cả 30 học sinh, trong số ấy có là số học sinh xuất sắc Toán. Hỏi trường tiểu học tập đó có bao nhiêu học tập sinh giỏi Toán?


Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: B

Câu 7: A

Câu 8: B

II. Phần tự luận

Câu 9: học viên tự để phép tính rồi tính.

a) 628 + 107 = 735

b) 927 – 881 = 46

c) 15 x 3 = 45

d) 49 : 7 = 7

Câu 10:

a) 5 x 2 + 183 = 10 + 183 = 193

b) 93 – 17 x 2 = 93 – 34 = 59

Câu 11:

a) x × 6 = 42

x = 42 : 6

x = 7

b) x : 4 = 23

x = 23 × 4

x = 92

Câu 12:

Số học tập sinh tốt Toán của trường tiểu học đó là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

Đáp số: 6 học tập sinh.

Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Giống Và Phương Pháp Chọn Tạo Giống Cây Trồng

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 3 trên. Các bạn có thể xem thêm nhiều đề thi tuyệt và chất lượng, các dạng toán nâng cấp hay và cạnh tranh dành cho chúng ta học Toán lớp 3 được có thể chắn, củng nắm và ráng chắc kỹ năng nhất.


tải về
Chia sẻ bởi:
*
Ma Kết
Liên kết thiết lập về

Link download chính thức:

Đề thi thân kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 3 download Xem
Chủ đề liên quan
Đề thi giữa học kì 1 lớp 3
Bản quyền ©2022 nasaconstellation.com