Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.08 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương i hình học 9 có ma trận

Giáo án hình học 9Năm học 2014 - 2015Ngày soạn: 20 – 10 – 2014Ngày dạy: 9A:………………….9B, ………………….9CTiết 16:KIỂM TRA CHƯƠNG I (45phút)I Mục tiêu:* kiến thức: Kiểm tra học học sinh các kiến thức cơ vản của của chương theo 3 chủđề chính: “Quan hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông”; “TSLG của góc nhọn”;Các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông”.* kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học trên để giải các bài toán áp dụng đơn giảnvà suy luận. Rèn luyện kỹ năng dựng góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của gócnhọn. Kỹ năng trình bày bài giải.* Thái độ: Tự giác, cẩn thận, trong quá trình làm bài.II. MA TRẬN NHẬN THỨC:Chủ đề1. Hệ thức về cạnh vàđường cao trong tam giácvuông2. Tỉ số lương giác của gócnhọn3. Hệ thức về cạnh và góctrong tam giác vuông
TênVận dụngNhận biếtThông hiểuCấp độ thấpGiáo viên : Ngô Thị HiềnCấp độ caoCộngGiáo án hình học 91. Hệ thứcvề cạnh vàđường caotrong tamgiác vuông- Vận dụngcác hệ thứcHiểu các hệ về cạnh vàthức về cạnh đường caovà đườngtrong tamcao trong
giác vuôngtam giácđể chứngvuôngminh,tính độdài đoạnthẳngSố câu: 2Số câu:2Số điểm: 2Số điểm:320%30%Hiểu các tỉsố lượnggiác của gócnhọnSố câu: 1Số điểm: 220%2. Tỉ sốlương giáccủa gócnhọn3. Hệ thứcvề cạnh vàgóc trongtam giác
vuôngNăm học 2014 - 2015- Biết vậndụng các hệthức về cạnhvà góc trongtam giácvuông đểgiải tam giácvuông.Số câu: 1Số điểm: 220%TS câu: 7Số câu: 1TS điểm: 10 Số điểm: 2Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ: 20%Số câu: 3Số điểm: 4Tỉ lệ: 40%Số câu: 2Số điểm: 3Tỉ lệ: 30%Giáo viên : Ngô Thị Hiền
Số câu: 4Điểm: 550 %Số câu: 1Số đ: 220%- Biết vậndụng các hệthức về cạnhvà góc trongtam giácvuông đểtính cáccạnh củatam giácthườngSố câu: 1Số điểm: 110%Số câu: 1Số điểm: 1Tỉ lệ: 10%Số câu: 2Điềm:330%Số câu: 7Số điểm:
10.0Giáo án hình học 9Năm học 2014 - 2015IV: BẢNG MÔ TẢ:Câu 1: Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để tìm x, y trênhình vẽ. (thông hiểu)Câu 2:a) dựng góc khi biết tan hoặc cotan ((thông hiểu)b) Giải tam giác vuông: (nhận biết)Câu 3: Vận dụng giải tam giác vuông để tính cạnh của tam giác thường (vận dụng cao)Câu 4: Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để chứng minh,tính độ dài đoạn thẳng (vận dụng thấp)V: ĐỀ BÀIGiáo viên : Ngô Thị HiềnGiáo án hình học 9Năm học 2014 - 2015ĐỀ ACâu 1 (2đ) Tìm x, y trên hình vẽ sau:Câu2 : (4 điểm) a) Dựng góc α biết tan α =3
5b) Giải tam giác ABC vuông tại A biết BC = 8cm ;µ = 300BCâu 3 (1đ): Cho tam giác ABC trong đó BC=15cm ·ABC = 400 , ·ACB = 300 . Kẻ AH vuông góc với BC (Hthuộc BC). Tính AB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) ?Câu4 : (3 điểm)Cho tam giác nhọn ABC, kẻ đường cao AH. Từ H kẻ HE vuông góc AB (E thuộc AB), kẻ HF vuônggóc AC (F thuộc AC)a) Chứng minh rằng : AE . AB = AF . ACb) Cho AB = 4cm ; AH = 3cm. Tính AE, BEĐỀ BCâu 1 (2đ) Tìm x, y trên hình vẽ sau:4x98yCâu2 : (4 điểm)4a) a) Dựng góc α biết cotan α =
3b) Giải tam giác ABC vuông tại A biết BC = 10cm ;15µ = 600BCâu 3 (1đ): Cho tam giác ABC trong đó BC=20cm ·ABC = 400 , ·ACB = 300 . Kẻ AH vuông góc với BC (Hthuộc BC). Tính AB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) ?Câu4 : (3 điểm)Cho tam giác nhọn ABC, kẻ đường cao AH. Từ H kẻ HM vuông góc AB (M thuộc AB), kẻ HN vuônggóc AC (N thuộc AC)a) Chứng minh rằng : AM . AB = AN . ACb) Cho AB = 8cm ; AH = 6cm. Tính AM, BMGiáo viên : Ngô Thị HiềnGiáo án hình học 9Năm học 2014 - 2015VI. Đáp án:Đề Acâu1(2đ)2a(2đ)
2b(2đ)3(1đ)43đNội dunga/ Viết đúng hệ thức :x2= 4.16Tính đúng x=8b/ Viết đúng hệ thức : 122= y .20Tính đúng y= 7,2Nêu được cách dựng và vẽ hình chính xácChứng minh được hình vùa dựng thõa mãn đề bàiµ = 900 suy ra : Cµ = 900 – 300 = 600µ + C+B+ AB = BC.sin600 suy ra : AB = 4 3 (cm)+ AC = BC.sin300 suy ra : AC = 4 (cm)kẻ CK⊥ACXét tam giác BKC tính đúng CK ≈9.64 cmXét tam giác AKC tính đúng AC ≈ 10,26 cmXét tam giác AHC tính đúng AH ≈ 5,13 cmXét tam giác AKC tính đúng AB ≈ 8.02 cm+ Hình vẽÁp dụng hệ thức lượng cho ∆AHB và ∆AHC+ AH2 = AE.AB+ AH2 = AF.AC
+ Suy ra : AE.AB = AF.ACtừ hệ thức AH2 = AE.AB ⇒ AE =Suy ra : AE =AH 2AB9AH 2= = 2, 25 cm4AB+ BE = AB – AE = 4 – 2,25 = 1,75 cmSố điểm0,5đ0,25đ0,5đ0,25đ1đ1đ0,500.750.750,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,5


Xem thêm: 【Giải Đáp】 Cargo Manifest Là Gì ? Were Sorry, But Something Went Wrong (500)

0,250,250,50,500,500,504. Nhận xét đánh giá sau khi chấm bài kiểm tra................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Giáo viên : Ngô Thị HiềnGiáo án hình học 9Năm học 2014 - 2015...............................................................................................................................................................................................................................Giáo viên : Ngô Thị Hiền