Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (308.08 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương i hình học 9 có ma trận

Giáo án hình học 9Năm học 2014 - 2015Ngày soạn: trăng tròn – 10 – 2014Ngày dạy: 9A:………………….9B, ………………….9CTiết 16:KIỂM TRA CHƯƠNG I (45phút)I Mục tiêu:* con kiến thức: khám nghiệm học học sinh các kỹ năng và kiến thức cơ vản của của chương theo 3 chủđề chính: “Quan hệ thân cạnh và con đường cao vào tam giác vuông”; “TSLG của góc nhọn”;Các hệ thức thân cạnh cùng góc vào tam giác vuông”.* kĩ năng: Vận dụng những kiến thức sẽ học trên nhằm giải các bài toán áp dụng đơn giảnvà suy luận. Rèn luyện năng lực dựng góc khi biết một trong những tỉ số lượng giác của gócnhọn. Kĩ năng trình bày bài bác giải.* Thái độ: từ bỏ giác, cẩn thận, trong quy trình làm bài.II. MA TRẬN NHẬN THỨC:Chủ đề1. Hệ thức về cạnh vàđường cao trong tam giácvuông2. Tỉ số lương giác của gócnhọn3. Hệ thức về cạnh với góctrong tam giác vuông
TênVận dụngNhận biếtThông hiểuCấp độ thấpGiáo viên : Ngô Thị HiềnCấp độ caoCộngGiáo án hình học tập 91. Hệ thứcvề cạnh vàđường caotrong tamgiác vuông- Vận dụngcác hệ thứcHiểu những hệ về cạnh vàthức về cạnh mặt đường caovà đườngtrong tamcao trong
giác vuôngtam giácđể chứngvuôngminh,tính độdài đoạnthẳngSố câu: 2Số câu:2Số điểm: 2Số điểm:320%30%Hiểu các tỉsố lượnggiác của gócnhọnSố câu: 1Số điểm: 220%2. Tỉ sốlương giáccủa gócnhọn3. Hệ thứcvề cạnh vàgóc trongtam giác
vuôngNăm học năm trước - 2015- Biết vậndụng những hệthức về cạnhvà góc trongtam giácvuông đểgiải tam giácvuông.Số câu: 1Số điểm: 220%TS câu: 7Số câu: 1TS điểm: 10 Số điểm: 2Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ: 20%Số câu: 3Số điểm: 4Tỉ lệ: 40%Số câu: 2Số điểm: 3Tỉ lệ: 30%Giáo viên : Ngô Thị Hiền
Số câu: 4Điểm: 550 %Số câu: 1Số đ: 220%- Biết vậndụng các hệthức về cạnhvà góc trongtam giácvuông đểtính cáccạnh củatam giácthườngSố câu: 1Số điểm: 110%Số câu: 1Số điểm: 1Tỉ lệ: 10%Số câu: 2Điềm:330%Số câu: 7Số điểm:
10.0Giáo án hình học tập 9Năm học năm trước - 2015IV: BẢNG MÔ TẢ:Câu 1: Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông nhằm tìm x, y trênhình vẽ. (thông hiểu)Câu 2:a) dựng góc lúc biết tan hoặc cotan ((thông hiểu)b) Giải tam giác vuông: (nhận biết)Câu 3: áp dụng giải tam giác vuông để tính cạnh của tam giác hay (vận dụng cao)Câu 4: Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao vào tam giác vuông để bệnh minh,tính độ nhiều năm đoạn thẳng (vận dụng thấp)V: ĐỀ BÀIGiáo viên : Ngô Thị HiềnGiáo án hình học 9Năm học 2014 - 2015ĐỀ ACâu 1 (2đ) tra cứu x, y trên hình vẽ sau:Câu2 : (4 điểm) a) Dựng góc α biết rã α =3
5b) Giải tam giác ABC vuông trên A biết BC = 8cm ;µ = 300BCâu 3 (1đ): đến tam giác ABC trong các số đó BC=15cm ·ABC = 400 , ·ACB = 300 . Kẻ AH vuông góc với BC (Hthuộc BC). Tính AB (làm tròn cho chữ số thập phân máy hai ) ?Câu4 : (3 điểm)Cho tam giác nhọn ABC, kẻ mặt đường cao AH. Từ bỏ H kẻ HE vuông góc AB (E ở trong AB), kẻ HF vuônggóc AC (F ở trong AC)a) chứng tỏ rằng : AE . AB = AF . ACb) mang lại AB = 4cm ; AH = 3cm. Tính AE, BEĐỀ BCâu 1 (2đ) tìm x, y trên hình vẽ sau:4x98yCâu2 : (4 điểm)4a) a) Dựng góc α biết cotan α =
3b) Giải tam giác ABC vuông tại A biết BC = 10cm ;15µ = 600BCâu 3 (1đ): mang lại tam giác ABC trong số ấy BC=20cm ·ABC = 400 , ·ACB = 300 . Kẻ AH vuông góc với BC (Hthuộc BC). Tính AB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) ?Câu4 : (3 điểm)Cho tam giác nhọn ABC, kẻ mặt đường cao AH. Tự H kẻ HM vuông góc AB (M trực thuộc AB), kẻ tp hà nội vuônggóc AC (N trực thuộc AC)a) minh chứng rằng : AM . AB = AN . ACb) đến AB = 8cm ; AH = 6cm. Tính AM, BMGiáo viên : Ngô Thị HiềnGiáo án hình học tập 9Năm học năm trước - 2015VI. Đáp án:Đề Acâu1(2đ)2a(2đ)
2b(2đ)3(1đ)43đNội dunga/ Viết đúng hệ thức :x2= 4.16Tính đúng x=8b/ Viết đúng hệ thức : 122= y .20Tính đúng y= 7,2Nêu được bí quyết dựng cùng vẽ hình bao gồm xácChứng minh được hình vùa dựng thõa mãn đề bàiµ = 900 suy ra : Cµ = 900 – 300 = 600µ + C+B+ AB = BC.sin600 suy ra : AB = 4 3 (cm)+ AC = BC.sin300 suy ra : AC = 4 (cm)kẻ CK⊥ACXét tam giác BKC tính đúng ông chồng ≈9.64 cmXét tam giác AKC tính đúng AC ≈ 10,26 cmXét tam giác AHC tính đúng AH ≈ 5,13 cmXét tam giác AKC tính đúng AB ≈ 8.02 cm+ Hình vẽÁp dụng hệ thức lượng cho ∆AHB với ∆AHC+ AH2 = AE.AB+ AH2 = AF.AC
+ Suy ra : AE.AB = AF.ACtừ hệ thức AH2 = AE.AB ⇒ AE =Suy ra : AE =AH 2AB9AH 2= = 2, 25 cm4AB+ BE = AB – AE = 4 – 2,25 = 1,75 cmSố điểm0,5đ0,25đ0,5đ0,25đ1đ1đ0,500.750.750,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,5


Xem thêm: 【Giải Đáp】 Cargo Manifest Là Gì ? Were Sorry, But Something Went Wrong (500)

0,250,250,50,500,500,504. Nhận xét review sau khi chấm bài bác kiểm tra................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Giáo viên : Ngô Thị HiềnGiáo án hình học tập 9Năm học năm trước - 2015...............................................................................................................................................................................................................................Giáo viên : Ngô Thị Hiền