Bộ câu hỏi trắc nghiệm giáo dục quốc phòng lớp 11 với trên 200 thắc mắc trắc nghiệm bao gồm đáp án, tinh lọc được soạn và sưu tầm để giúp đỡ học sinh sẽ có thêm ôn tập tự đó đạt điểm cao trong những bài thi trắc nghiệm môn giáo dục quốc phòng lớp 11.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết gdqp 11 học kì 1 có đáp án

Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc phòng lớp 11 bài xích 1 gồm đáp án

Câu 1. Tập hợp đội hình tiểu team 1 sản phẩm ngang tất cả mấy bước?

A. 4 bước.

B. 2 bước.

C. 3 bước.

D. 1 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp chuần tiểu đội 1 sản phẩm ngang

A. Tập vừa lòng => điểm số => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => tập vừa lòng => giải tán.

C. Tập đúng theo => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập phù hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Thứ tự thực hiện công việc tập hợp chuần tiểu nhóm 2 sản phẩm ngang

A. Tập vừa lòng => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => tập vừa lòng => giải tán.

C. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập đúng theo => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Hình ảnh dưới đây miêu tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu team nào?

*

A. Đội hình tiểu team 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình tiểu nhóm 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu team 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu nhóm 2 sản phẩm dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Hình ảnh dưới đây mô tả về bề ngoài tập hợp quy củ tiểu team nào?

*

A. Đội hình tiểu team 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình tiểu team 2 sản phẩm ngang.

C. Đội hình tiểu nhóm 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 sản phẩm dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Hình hình ảnh dưới đây bộc lộ về hiệ tượng tập hợp đội hình tiểu nhóm nào?

*

A. Đội hình tiểu nhóm 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu team 1 mặt hàng dọc.

D. Đội hình tiểu nhóm 2 sản phẩm dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Hình hình ảnh dưới đây thể hiện về vẻ ngoài tập hợp chuần tiểu team nào?

*

A. Đội hình tiểu team 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình tiểu team 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu nhóm 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu team 2 sản phẩm dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 8. So với quy củ tiểu team 1 hàng dọc, chuần tiểu nhóm 2 mặt hàng dọc không thực hiện bước nào dưới đây?

A. Tập hợp.

B. Điểm danh.

C. Chỉnh đốn mặt hàng ngũ.

D. Giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Hình ảnh dưới đây bộc lộ về hình thức tập hợp đội hình trung team nào?

*

A. Đội hình trung team 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình trung nhóm 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung nhóm 1 hàng dọc.

D. Đội hình trung đội 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Hình ảnh dưới đây trình bày về bề ngoài tập hợp đội hình trung team nào?

*

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung nhóm 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung team 3 mặt hàng ngang.

D. Đội hình trung đội 1 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Hình hình ảnh dưới đây thể hiện về vẻ ngoài tập hợp quy củ trung đội nào?

*

A. Đội hình trung team 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình trung đội 2 mặt hàng ngang.

C. Đội hình trung đội 1 sản phẩm dọc.

D. Đội hình trung đội 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Trong chuần tiểu đội 1 sản phẩm ngang, tiểu team trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch về bên cạnh trái, bí quyết đội hình trường đoản cú 3 – 5 bước.

C. Chếch về bên cạnh phải, bí quyết đội hình trường đoản cú 3 – 5 bước.

D. Gần kề phía bên trái chiến sĩ mang số hiệu 01.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Hình hình ảnh dưới đây mô tả về vẻ ngoài tập hợp quy củ trung nhóm nào?

*

A. Đội hình trung team 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung nhóm 2 mặt hàng dọc.

D. Đội hình trung đội 3 sản phẩm dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Trong chuần tiểu đội 1 mặt hàng dọc, tiểu đội trưởng đứng ở phần nào?

A. ở vị trí chính giữa đội hình, giải pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch trở về bên cạnh trái, bí quyết đội hình từ 3 – 5 bước.

C. Chếch về bên trái, phương pháp đội hình từ bỏ 3 – 5 bước.

D. Cạnh bên phía bên trái chiến sỹ mang số hiệu 01.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Trong đội hình trung team 1 sản phẩm ngang, trung đội trưởng đứng ở trong phần nào?

A. Vị trí trung tâm đội hình, phương pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. Vị trí trung tâm đội hình, phương pháp đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch về bên trái, cách đội hình từ bỏ 3 – 5 bước.

D. Chếch trở về bên cạnh trái, biện pháp đội hình từ bỏ 5 – 8 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 16. Trong đội hình trung team 1 mặt hàng dọc, trung team trưởng đứng tại đoạn nào?

A. ở trung tâm đội hình, giải pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. Chính giữa đội hình, giải pháp đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch trở về bên cạnh trái, giải pháp đội hình trường đoản cú 3 – 5 bước.

D. Chếch về bên trái, giải pháp đội hình tự 5 – 8 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Khi gióng hàng, thấy các chiến sĩ vẫn đứng chiến thắng hàng, tiểu team trưởng hô đụng lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Trong chuần tiểu nhóm 1 mặt hàng ngang/ dọc, khi thấy các chiến sĩ vẫn đứng vào vị trí tập hợp, tại địa chỉ chỉ huy, tiểu nhóm trưởng hô khẩu lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Trong quá trình tập hợp, bề ngoài đội hình nào sau đây không phải thực hiện điểm số?

A. Đội hình tiểu nhóm 1 mặt hàng dọc.

B. Đội hình trung nhóm 1 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu team 1 hàng ngang.

D. Đội hình tiểu nhóm 2 mặt hàng ngang.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Trong quá trình tập hợp, bề ngoài đội hình nào sau đây phải thực hiện điểm số?

A. Đội hình trung đội 1 sản phẩm dọc.

B. Đội hình trung team 2 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu đội 2 mặt hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng lớp 11 bài bác 2 có đáp án

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự?

A. Kế thừa và phân phát huy truyền thống yêu nước của dân chúng Việt Nam.

B. Tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

C. Đáp ứng yêu mong xây dựng quân team trong thời gian công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

D. Giao hàng mục tiêu gây ra quân team hùng mạnh bậc nhất khu vực châu Á.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Kế thừa với phát huy chế độ tình nguyện tòng quân, miền bắc Việt Nam ban đầu thực hiện nhiệm vụ quân sự từ năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Ở Việt Nam, chế độ nghĩa vụ quân sự được triển khai trên phạm vi toàn nước từ năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Cấu trúc Luật nhiệm vụ quân sự 2005 của vn bao gồm:

A. Lời giới thiệu, 10 chương, 70 điều.

B. Tiếng nói đầu, 11 chương, 71 điều.

C. Thư ngỏ, 12 chương, 72 điều.

D. Lời hiệu triệu, 13 chương, 73 điều.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Ở Việt Nam, theo Luật nhiệm vụ quân sự 2005, công dân tiến hành nghĩa vụ quân sự chiến lược trong lứa tuổi từ

A. 15 mang lại 45 tuổi.

B. 20 đến 50 tuổi.

C. 18 cho 45 tuổi.

D. 18 cho 25 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, độ tuổi phục vụ tại ngũ của công dân là từ

A. 15 cho đến khi hết 45 tuổi.

B. đôi mươi đến hết 50 tuổi.

C. 18 đến hết 45 tuổi.

D. 18 đến khi kết thúc 25 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhiệm vụ của quân nhân tại ngũ với quân nhân dự bị?

A. Nêu cao ý thức cảnh giác phương pháp mạng, chuẩn bị sẵn sàng hi sinh để bảo đảm an toàn Tổ quốc Việt Nam.

B. Gương chủng loại chấp hành đường lối, cơ chế của Đảng, pháp luật của phòng nước.

C. Kiên quyết bảo đảm tài sản làng hội nhà nghĩa, bảo vệ tính mạng và gia sản của nhân dân.

D. Chỉ cần chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội; không cân nhắc luật pháp.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Ở Việt Nam, đối tượng nào dưới đây không được tiến hành nghĩa vụ quân sự?

A. Công dân là nam giới giới.

B. Công dân là nữ giới.

C. Người đang bị giam giữ.

D. Fan theo đạo Công giáo.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Ở Việt Nam, vào thời bình, công dân con gái trong trong độ tuổi từng nào có trách nhiệm đăng kí nghĩa vụ quân sự?

A. 18 tuổi cho 45 tuổi.

B. đôi mươi tuổi cho 45 tuổi.

C. 18 tuổi mang lại 40 tuổi.

D. Trăng tròn tuổi mang đến 40 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, thời hạn ship hàng tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan lại và chiến binh là

A. 17 tháng.

B. 18 tháng.

C. 19 tháng.

D. đôi mươi tháng.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Thời hạn giao hàng tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan tiền và binh lực chuyên môn kĩ thuật bởi vì quân đội đào tạo, hạ sĩ quan tiền và quân lính trên tàu thủy quân là

A. 21 tháng.

B. 22 tháng.

C. 23 tháng.

D. 24 tháng.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Công dân nam thuộc trường thích hợp nào sau đây không được tạm thời hoãn gọi nhập ngũ vào thời bình?

A. Bao gồm anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sỹ đang giao hàng tại ngũ.

B. Công dân đi du học tập ở quốc tế có thời gian đào sinh sản dưới 6 tháng.

C. Học sinh học tập theo lịch trình giáo dục thường xuyên cấp THCS.

D. Học tập viên là hạ sĩ quan, binh sỹ đang học hành tại các trường quân đội.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Công dân ở trong trường hòa hợp nào tiếp sau đây không được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Bé của liệt sĩ, bé của yêu thương – bệnh binh hạng một.

B. Một fan anh hoặc em trai của liệt sĩ.

C. Nhỏ trai/ gái của yêu mến – thương bệnh binh hạng ba.

D. Cán cỗ viên chức đã giao hàng trên 24 tháng sinh sống vùng sâu, vùng xa.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Hạ sĩ quan lại và binh sỹ khi xuất ngũ sẽ tiến hành hưởng trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp cho tạo câu hỏi làm tương tự với

A. 6 tháng lương cơ bản.

B. 12 tháng lương cơ bản.

C. 18 mon lương cơ bản.

D. 24 tháng lương cơ bản.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì thừa hưởng thêm 250% phụ cấp cho quân hàm hiện hưởng sản phẩm tháng?

A. Từ tháng thứ 22 trở đi.

B. Từ tháng thứ 25 trở đi.

C. Từ thời điểm tháng thứ 27 trở đi.

D. Từ tháng thứ 30 trở đi.

Hiển thị đáp án

Câu 16. Hạ sĩ quan, binh sỹ tại ngũ từ thời điểm tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 200% phụ cấp quân hàm hiện nay hưởng sản phẩm tháng?

A. Từ thời điểm tháng thứ 19 trở đi.

B. Từ tháng thứ trăng tròn trở đi.

C. Từ thời điểm tháng thứ 21 trở đi.

D. Từ tháng thứ 22 trở đi.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Ở Việt Nam, hạ sĩ quan liêu và chiến binh tại ngũ được hưởng cơ chế nào bên dưới đây?

A. Cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc men…

B. Được hưởng phụ cấp quân hàm với nghỉ phép ngay lập tức từ khi bắt đầu nhập ngũ.

C. Được cung cấp quyền sở hữu nhà ở và đất canh tác theo quy định ở trong nhà nước.

D. Mặt hàng tháng được trao tiền trợ cấp tương đương 6 mon lương cơ bản.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Hạ sĩ quan tiền và binh sĩ khi xong xuôi nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương được hưởng quyền hạn nào sau đây?

A. Ưu tiên vào tuyển sinh, tuyển dụng hoặc giải quyết việc làm.

B. Được cấp cho quyền sở hữu nhà ở và đất canh tác trên địa phương.

C. Nhận trợ cấp xuất ngũ tương đương với 12 mon lương cơ bản.

D. Được tuyển thẳng vào toàn bộ các trường Đại học/ Cao đẳng.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Việc soát sổ sức khỏe cho những người đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu sẽ được triển khai khi công dân

A. 16 tuổi.

B. 17 tuổi.

C. 18 tuổi.

D. 19 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Việc kiểm tra sức khỏe cho tất cả những người đăng kí nhiệm vụ quân sự lần đầu bởi vì cơ quan làm sao phụ trách?

A. Cơ quan quân sự cấp thị xã (quận).

B. Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện (quận).

C. Ban chỉ đạo quân sự cấp cho huyện (quận).

D. Hội đồng khám sức khỏe cấp làng (phường).

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống lớp 11 bài xích 3 gồm đáp án

Câu 1. Lãnh thổ tổ quốc gồm các phần tử cấu thành là

A. Vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời.

B. Vùng đất, vùng trời, vùng biển.

C. Vùng lòng đất, vùng trời, vùng nước.

D. đất liền, biển, hải đảo và vùng độc quyền kinh tế.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Các nguyên tố cơ bạn dạng cấu thành một nước nhà độc lập, có tự do là

A. Lãnh thổ, tài chính, dân cư.

B. Dân cư, lãnh thổ, thiết yếu quyền.

C. Bao gồm quyền, dân cư, ghê tế.

D. Quân đội, chính quyền, dân cư.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Yếu tố nào quan trọng bậc nhất và là cơ sở thực tế cho sự trường tồn của quốc gia?

A. Dân cư.

B. Thiết yếu quyền.

C. Lãnh thổ.

D. Hiến pháp.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Theo Công ước phương pháp biển 1982, bề rộng của lãnh hải vì chưng các quốc gia tự quy định, nhưng mà không thừa quá

A. 12 hải lí.

B. 13 hải lí.

C. 14 hải lí.

D. 15 hải lí.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Tính trường đoản cú đường đại lý phía ngoài, lãnh hải nước ta rộng từng nào hải lí?

A. 12 hải lí.

B. 13 hải lí.

C. 14 hải lí.

D. 15 hải lí.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Theo Công ước vẻ ngoài biển nước ngoài 1982, khoanh vùng nào dưới đây không buộc phải là vùng ở trong quyền tự do và quyền tài phán (quyền xét xử) của nước nhà ven biển?

A. Vùng tiếp gần kề lãnh hải.

B. Vùng đặc quyền kinh tế.

C. Thềm lục địa.

D. Vùng đại dương quốc tế.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Vùng nước hải phận là

A. Vùng biển nằm bên phía ngoài và thông liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển được khẳng định bởi một bên là bờ biển cả và một bên là con đường cơ sở.

C. Tổng thể các phần nước nằm trong đường biên giới giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc các sông. Hồ, biển trong nước nằm trên khu vực biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Vùng nội thủy là

A. Vùng biển lớn nằm bên ngoài và tiếp nối với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển được xác minh bởi một mặt là bờ biển lớn và một bên là mặt đường cơ sở.

C. Tổng thể các phần nước nằm trong đường giáp ranh biên giới giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc những sông, hồ, biển trong nước nằm trên quanh vùng biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Vùng nước biên giới là

A. Vùng biển cả nằm bên phía ngoài và nối liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển khơi được xác định bởi một mặt là bờ đại dương và một mặt là đường cơ sở.

C. Cục bộ các phần nước ở trong đường biên giới giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc các sông, hồ, biển nội địa nằm trên khoanh vùng biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Vùng nước của đất nước là

A. Vùng biển lớn nằm phía bên ngoài và thông liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển lớn được xác định bởi một bên là bờ hải dương và một mặt là mặt đường cơ sở.

C. Tổng thể các phần nước nằm trong đường giáp ranh biên giới giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc những sông, hồ, biển trong nước nằm trên khu vực biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Ý nào tiếp sau đây không phản ánh đúng nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia?

A. Non sông có quyền tự do lựa chọn phương hướng cách tân và phát triển đất nước.

B. Giang sơn có quyền sở hữu tất cả tài nguyên thiên nhiên trong giáo khu của mình.

C. đất nước không được quy định chế độ pháp lí đối với từng vùng giáo khu của mình.

D. đất nước có quyền lựa chọn chế độ kinh tế cân xứng nguyện vọng cộng đồng dân cư.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Tuyến biên thuỳ trên đất liền giữa vn và trung hoa dài bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Tuyến biên cương trên đất liền giữa việt nam và Campuchia lâu năm bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Tuyến biên cương trên lục địa giữa vn và Lào nhiều năm bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Hiện nay, vn còn phải xử lý việc phân định tự do 2 quần hòn đảo Hoàng Sa cùng Trường Sa với nước nhà nào?

A. Philippin.

B. Campuchia.

C. Malaixia.

D. Trung Quốc.

Hiển thị đáp án

A. Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ.

B. Hiệp định quy định quản lí biên giới.

C. Hiệp nghị biên giới tổ quốc trên đất liền.

D. Hiệp cầu hoạch định biên giới.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Biên giới quốc gia trên đất liền là

A. Biên giới phân chia hòa bình lãnh thổ lục địa của một non sông với nước nhà khác.

B. đường phân định nội thủy, vùng biển giữa các nước có bờ đại dương tiếp liền/ đối diện nhau.

C. Mặt đường ranh giới phía kế bên của lãnh hải để phân làn với thềm lục địa.

D. đường biên giới bên trên cao để phân định vùng trời và khoảng không gian vũ trụ.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Đường biên thuỳ nào được khẳng định bằng phương diện thẳng đứng trải qua đường biên giới đất nước trên đất liền, trên biển khơi xuống lòng đất, độ sâu tới trung tâm Trái Đất?

A. Biên giới giang sơn trên đất liền.

B. Biên giới tổ quốc trên biển.

C. Biên giới sâu dưới lòng đất của quốc gia.

D. Biên cương trên không của quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Trên khu đất liền, vn có đường biên giới tiếp giáp với các giang sơn nào?

A. Trung Quốc, Hà Quốc, Nhật Bản.

B. Lào, Campuchia, Trung Quốc.

C. Philippin, Mailaixia, Campuchia.

Xem thêm: Tìm Hiểu Ballast Là Gì - Tổng Hợp Tất Cả Các Thông Tin Về Ballast

D. Mianma, singapo, Thái Lan.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Trên biển, vn không tiếp gần cạnh với tổ quốc nào bên dưới đây?