Câu 1: (1 điểm)

Biết ion X- và ion M2+ có cấu hình electron thứu tự là: 1s22s22p6, 3d104s24p6. Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X, M.

Bạn đang xem: Đề hóa nâng cao lớp 10


Câu 2: (0,75 điểm)

Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử dưới dạng ô lượng tử của các nguyên tố mà lại nguyên tử sống trạng thái cơ bản có 3 electron độc thân thỏa mãn 13 3 đựng 18,73% M về khối lượng. Vào nguyên tử M, số nơtron nhiều hơn thế nữa số proton là 4 hạt. Trong nguyên tử Y, xác suất giữa số proton với nơtron tương xứng là 35 : 46. Tổng cộng proton trong phân tử MY3 là 131. Xác định số khối của M với Y.

Câu 4: (1,0 điểm)

a. Viết cách làm electron với công thức cấu tạo của những phân tử sau: NH3, C2H4.

b. Nguyên tử N cùng C trong những phân tử trên sống trạng thái lai hóa nào?

(Biết ZH = 1, ZC = 6; ZN= 7).

Câu 5: (1,0 điểm)


Nguyên tố R thuộc nhóm VIIA. Tỉ lệ khối lượng mol thân hợp hóa học khí với hiđro và oxit cao nhất của R là 73 : 366. Xác định nguyên tử khối của R.

Câu 6: ( 2,0 điểm)

Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứng lão hóa – khử theo những sơ đồ tiếp sau đây và cho thấy chất oxi hóa, hóa học khử, quy trình oxi hóa, quá trình khử của mỗi phản nghịch ứng:

a. Fe(OH)2 + H2SO4 → Fe2( SO4)3 + SO2 + H2O

b. K2SO3 + Na2Cr2O7 + NaHSO4 → K2SO4 + Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

Câu 7: (1,5 điểm)

Cho 23,3 gam tất cả hổn hợp bột gồm Mg và BaCO3 công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp H2SO4 9,8%. Sau thời điểm phản ứng kết thúc thu được dung dịch X với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc).

a. Tính trọng lượng BaCO3 trong tất cả hổn hợp ban đầu.

b. Tính mật độ C% của hóa học tan trong dung dịch X.

Câu 8: (0,75 điểm)

Khối lượng riêng rẽ của canxi sắt kẽm kim loại là 1,55 g/cm3. Trả thiết rằng, trong tinh thể canxi những nguyên tử là các hình ước chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Tính bán kính nguyên tử canxi. Biết nguyên tử khối của Ca = 40,08.


Câu 9: (1,0 điểm)

Sắp xếp theo hướng tăng dần bán kính nguyên tử các nguyên tố sau: A (Z = 7), X (Z = 11), Y (Z = 14), M (Z = 19). Lý giải sự sắp xếp đó.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Về Phương Pháp Lập Luận Trong Văn Nghị Luận Trong

(Cho biết nguyên tử khối của: H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, S = 32, cha = 137, Cl = 35,5).


Chia sẻ bởi:
*
Nguyễn Thu Ngân
nasaconstellation.com
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 3.515 Lượt xem: 7.330 Dung lượng: 22,5 KB
Liên kết mua về

Link nasaconstellation.com chính thức:

Đề thi học tập kì I môn Hóa lớp 10 cải thiện dành cho các lớp A (Đề 02) - THPT phố chu văn an (2012 - 2013) tải về
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA