1. Dãy hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại là gì?

- Dãy vận động hóa học của kim loại được biết đến là dãy những kim một số loại được bố trí theo chiều sút dần nút độ vận động hóa học tập của chúng.

Bạn đang xem: Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì? ý nghĩa và mẹo nhớ nhanh

- Dãy hoạt động vui chơi của một số kim loại:

*

2. Giải pháp học ở trong lòng hàng hoạt động hóa học kim loại


Một số mẹo dùng để học thuộc dãy hoạt động chất hóa học của kim loại lớp 9

K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- khi cần nữ may áo ngay cạnh sắt ghi nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu

- Khi các bạn may áo ngay cạnh sắt ghi nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- Lúc cạnh tranh bà cần đàn bà may áo màu giáp bao gồm sắt lưu giữ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

3. Ý nghĩa của dãy vận động hóa học tập của kim loại

Dãy hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại cho họ biết:

a) nấc độ hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại giảm dần dần từ trái qua phải.

Độ hoạt động hay nói một cách khác là khả năng phản ứng của những kim loại giảm dần tự K cho tới Au.

Đặc trưng độc nhất là phản ứng với nước. Lúc 5 kim loại đầu tiên đều tác dụng dễ dàng với nước ở điều kiện thường thì những kim các loại từ Mg trở đi nặng nề phản ứng (như Fe cần tác dụng ở nhiệt độ cao) hoặc ko phản ứng như Au, Sn, Pb…v..v

b) kim loại đứng trước Mg (Li, K, Ba, Ca, Na) bội phản ứng với nước ở đk thường tạo thành thành kiềm với khí H2.

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

c) kim loại đứng trước H phản nghịch ứng với một trong những dd axit (HCl, H2SO4 loãng …) giải tỏa khí H2.

Tác dụng cùng với axit thường thì giải phóng ra hiđro: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H)

Không tác dụng: Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Các kim loại trong hàng phản ứng cùng với axit tạo ra muối với khí hidro phải thỏa mãn hai điều kiện:

- Kim loại đứng trước nguyên tố hidro trong dãy hoạt động hóa học

- dung dịch axit phản ứng đề nghị là axit loãng

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 ↑

Cu + HCl → ko phản ứng

d) Kim ko tan trong nước (từ Mg về bên sau) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

- Kim loại của đơn chất phải đứng trước sắt kẽm kim loại của hợp hóa học (xét trong vị trí của hàng hoạt động hóa học)

- Kim nhiều loại của đơn chất đề nghị bắt đầu từ bỏ Mg trở sau đây (tức là: Mg, Al, Zn…)

Mg + FeCl2 → MgCl2 + fe ↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

4. Giải bài tập về dãy chuyển động hóa học của kim loại

Câu 1. Dãy những kim một số loại nào tiếp sau đây được thu xếp đúng theo hướng HĐHH tăng đột biến ?

a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe

b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn

c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

e) Mg, K, Cu, Al, Fe

Bài làm:

Đáp án đúng: C

Câu 2. Viết các PTHH:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất quan trọng coi như bao gồm đủ).

Bài làm:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu:

2Cu + O2 (t°) → 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

b) Điều chế MgCl2

Từ Mg:

Mg + 2НСl → MgCl2 + H2 ↑

Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

Từ MgSO4:

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 ↓

Từ MgO:

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

Từ MgCO3:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

Câu 3. Hãy cho thấy hiện tượng xảy ra khi cho

a) Kẽm vào dd đồng clorua

b) Đồng vào dd bội nghĩa nitrat

c) Kẽm vào dd magie clorua

d) Nhôm vào dd đồng clorua

Viết những PTHH xảy ra, ví như có

Bài làm:

a) Kẽm vào dd đồng clorua: có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt Zn, đồng thời greed color của dd CuSO4 nhạt dần.

Zn+ CuCl2 → ZnCl2 + Cu

b) Đồng vào dd bội nghĩa nitrat: có chất răn màu xám dính vào mặt phẳng Cu, hỗn hợp từ không màu đưa sang màu xanh da trời và đậm dần.

Cu + 2AgNO3 → Cu( NO3)2 + 2Ag ↓

c) Kẽm vào dd magie clorua: không tồn tại hiện tượng bởi kẽm thua cuộc Mg trong hàng HDDHH của sắt kẽm kim loại nên ko đẩy được Mg thoát khỏi dd muối.

d) Nhôm vào dd đồng clorua: tất cả chất rắn màu đỏ bám ngoài mặt phẳng Al, màu xanh da trời của dd nhạt dần.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Câu 4.

Xem thêm: Tổng Hợp 1001 Cách Gấp Quần Áo Nhanh “Thần Sầu” Cho Tủ Đồ Luôn Gọn Gàng

 Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Cu, Zn vào dd H2SO4 loãng dư, tín đồ ta nhận được 2,24 lít khí (ở đktc).