+ Số $234;1236...$ có những chữ số tận thuộc là $4$ cùng $6$ là các số chẵn phải chúng phân tách hết mang đến $2.$

+ Số $ 237$ bao gồm tổng các chữ số là $2+3+7=12$ phân chia hết mang đến $3$ nên $237$ phân tách hết mang lại $3.$

+ Số $795$ tất cả chữ số tận thuộc là $5$ vì thế nó chia hết mang đến $5$

+ Số $792$ bao gồm tổng các chữ số là $7+9+2=18$ phân tách hết mang lại $9$ cần số $792$ phân tách hết mang lại $9.$

II. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: phân biệt các số phân chia hết cho 2 ; 3; 5 và đến 9

Phương pháp giải

Sử dụng tín hiệu chia hết mang lại 2, đến 5, đến 3; mang lại 9

Sử dụng tính chất chia hết của tổng, của hiệu.

Bạn đang xem: Dấu hiệu chia hết cho 2 3 5 9

Dạng 2: Viết các số phân chia hết mang đến 2, mang đến 5; mang lại 3; mang đến 9 từ các số hoặc những chữ số cho trước

Phương pháp giải

Các số chia hết mang đến 2 phải tất cả chữ số tận cùng là 0 hoặc 2 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8.


Các số phân tách hết đến 5 phải có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5.

Các số phân tách hết cho 2 với 5 phải bao gồm chữ số tận cùng là 0.

Các số chia hết cho 3 là các số gồm tổng các chữ số chia hết mang lại 3.

Các số chia hết đến 9 là các số bao gồm tổng các chữ số chia hết mang đến 9.

Dạng 3: Toán có tương quan đến số dư trong phép chia một số trong những tự nhiên đến 2, cho 5; mang lại 3; mang đến 9

Phương pháp giải

* Chú ý rằng:

Số dư vào phép phân tách cho 2 chỉ hoàn toàn có thể là 0 hoặc 1.

Số dư trong phép chia cho 5 chỉ có thể là 0, hoặc 1,hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4.

Dạng 4: tra cứu tập hợp các số thoải mái và tự nhiên chia hết mang lại 2, mang đến 5; mang đến 3; mang lại 9 vào một khoảng cho trước.

Xem thêm: Ông Già Noel Tặng Quà - Dịch Vụ Cho Bé Tại Bình Định

Phương pháp giải

Ta liệt kê tất cả các số chia hết cho 2, mang lại 5; đến 3; mang lại 9 (căn cứ vào tín hiệu chia hết ) trong khoảng đã cho.


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài bác 1: Tập hợp, thành phần của tập vừa lòng
bài 2: Tập hợp những số tự nhiên. Cách ghi số thoải mái và tự nhiên
bài 3: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp bé
bài xích 4: Phép cùng và phép nhân
bài xích 5: Phép trừ với phép chia
bài 6: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân-chia nhị lũy thừa thuộc cơ số
bài 7: thứ tự triển khai phép tính
bài xích 8: đặc thù chia không còn của một tổng
bài xích 9: dấu hiệu chia hết đến 2;3; 5 và 9
bài 10: Ước cùng bội
bài bác 11: Số nguyên tố, phù hợp số
bài xích 12: Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố
bài xích 13: Ước phổ biến và bội tầm thường
bài xích 14: Ước chung mập nhất, bội chung nhỏ nhất
bài bác 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, bửa túc về số thoải mái và tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài bác 1: Tập hợp các số nguyên
bài 2: đồ vật tự trong tập hợp những số nguyên
bài 3: cùng hai số nguyên cùng dấu
bài xích 4: cùng hai số nguyên khác vết
bài xích 5: đặc điểm của phép cộng các số nguyên
bài xích 6: Phép trừ nhì số nguyên
bài xích 7: Qui tắc vết ngoặc
bài xích 8: Qui tắc gửi vế
bài 9: Nhân nhì số nguyên và đặc thù
bài xích 10: Bội và mong của một số nguyên
bài bác 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài xích 1: mở rộng khái niệm phân số. Phân số cân nhau
bài bác 2: đặc thù cơ bạn dạng của phân số
bài xích 3: Qui đồng mẫu số các phân số. So sánh phân số
bài bác 4: Phép cộng phân số. đặc điểm cơ bạn dạng của phép cùng phân số
bài bác 5: Phép trừ phân số
bài 6: Phép nhân phân số và đặc thù cơ phiên bản
bài xích 7: Phép phân chia phân số
bài bác 8: láo số Số thập phân tỷ lệ
bài bác 9: bố bài toán cơ bản của phân số
bài xích 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài xích 1: Điểm. Đường trực tiếp
bài bác 2: tía điểm thẳng hàng
bài 3: Đường thẳng trải qua hai điểm
bài bác 4: Tia
bài bác 5: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?
bài 6: Trung điểm của đoạn trực tiếp
bài 7: Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng
CHƯƠNG 5: GÓC
bài 1: Nửa khía cạnh phẳng
bài bác 2: Góc. Số đo góc
bài bác 3: bao giờ thì góc xOy+góc yOz bằng góc xOz?
bài bác 4: Tia phân giác của một góc
bài 5: Đường tròn
bài bác 6: Tam giác
bài xích 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.