1. Quan niệm Data Entry - Nhập liệu là gì?

Data Entry - nhập liệu là quá trình nhập dữ liệu vào hệ thống, phía trên có thể là những dữ liệu thô bằng tệp tin cứng hoặc tệp tin mềm. Người thực hiện công việc này được gọi là Data Entry Clerk - nhân viên nhập dữ liệu.

2. Data Entry Clerk - khi nhập liệu thừa qua tư tưởng không chuyên!

-->