Đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh – Thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Sinh bao gồm đáp án, lời giải cụ thể được cập nhật chính thức từ bộ giáo dục đúng đắn giúp các em học sinh lớp 12 luyện thi TN cấp cho 3, thi đại học xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Đáp án môn sinh thpt qg 2021


Nội dung bài bác viết

Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh đợt 2 Đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh lần 1 Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh của cục GD&ĐT tiên tiến nhất

Cập nhật tiên tiến nhất nội dung đề thi và giải đáp môn Sinh tốt nghiệp trung học thêm năm 2021 thuộc đáp án, lời giải chuẩn chỉnh xác nhất, có file cài đặt miễn mức giá định dạng word, pdf được chúng tôi update kịp thời nhằm mục tiêu giúp học viên 2K3, thầy cô với quý cha mẹ tham khảo, so hiệu quả nhanh nhất.

Tham khảo một số trong những tài liệu học tập:

​​​​​​​Đáp án bao gồm thức của cục đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh

Mời chúng ta xem đáp án phê chuẩn đề Sinh THPT nước nhà 2021 của bộ GD&ĐT được siêng trang chúng tôi cập nhật chi máu tại đây.

Đáp án chủ yếu thức của cục đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh học 

Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh lần 2

Xem ngay nội dung đề thi môn Sinh THPT quốc gia năm 2021 vừa đủ các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi giỏi nghiệp thpt 2021 môn Sinh mã đề 217 - Lần 2

Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh dịp 1

Xem ngay nội dung đề thi môn Sinh THPT non sông năm 2021 vừa đủ các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh mã đề 206 - Lần 1

Đề Sinh thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 201- Lần 1

Đề thi THPT đất nước năm 2020 môn Sinh - Mã đề 202 ( Lần 1)

Đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh mã đề 207- Lần 1

Đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh mã đề 214- Lần 1

Đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh - Mã đề 220 (Lần 1)

Đề Sinh thi giỏi nghiệp thpt 2021 mã đề 223 - Lần 1

Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh của cục GD&ĐT new nhất

Mời những bạn, thầy cô với quý cha mẹ cùng tìm hiểu thêm lời giải, câu trả lời môn Sinh thpt nước nhà 2021 chi tiết do nhóm ngũ chuyên viên giải đề của cửa hàng chúng tôi thực hiện. Đề thi THPT non sông môn Sinh bao gồm đáp án năm 2021 được cập nhật chính thức từ cỗ giáo dục. Đáp án của bộ đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh đã sớm được bọn chúng tôi cập nhật ngay khi có tin tức chính thức.

Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 201


81.A

82.B

83.D

84.A

85.C

86.C

87.C

88.A

89.B

90.A

91.D

92.D

93.D

94.B

95.B

96.D

97.B

98.C

99.B

100.D

101.D

102.B

103.D

104.C

105.C

106.C

107.B

108.C

109.B

110.C

111.B

112.B

113.A

114.B

115.C

116.D

117.C

118.D

119.B

120.D


Đáp án thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh - Mã đề 202


81.C

82.B

83.A

84.B

85.C

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.D

93.D

94.A

95.C

96.A

97.C

98.A

99.C

100.B

101.D

102.D

103.A

104.A

105.D

106.B

107.A

108.A

109.D

110.B

111.A

112.D

113.D

114.A

115.B

116.B

117.D

118.A

119.D

120.B


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 203


81.C

82.B

83.D

84.B

85.A

86.A

87.C

88.B

89.A

90.A

91.C

92.D

93.C

94.B

95.A

96.C

97.C

98.A

99.A

100.D

101.C

102.D

103.A

104.D

105.C

106.D

107.D

108.D

109.A

110.A

111.A

112.C

113.C

114.D

115.B

116.D

117.C

118.D

119.B

120.C


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 204


81.B

82.B

83.A

84.A

85.B

86.A

87.A

88.D

89.A

90.C

91.A

92.C

93.C

94.A

95.B

96.B

97.C

98.A

99.B

100.C

101.D

102.D

103.C

104.C

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.B

111.D

112.A

113.D

114.D

115.A

116.B

117.D

118.B

119.C

120.A


Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh mã đề 205


81.B

82.A

83.D

84.D

85.B

86.C

87.B

88.B

89.A

90.A

91.B

92.A

93.C

94.D

95.D

96.C

97.B

98.B

99.C

100.A

101.A

102.B

103.D

104.B

105.C

106.A

107.C

108.C

109.C

110.D

111.C

112.D

113.C

114.D

115.A

116.C

117.A

118.D

119.D

120.D


Đáp án thi THPT đất nước 2021 môn Sinh - Mã đề 206


81.C

82.A

83.B

84.B

85.C

86.D

87.C

88.A

89.C

90.C

91.A

92.C

93.B

94.D

95.D

96.D

97.C

98.C

99.D

100.D

101.B

102.B

103.A

104.B

105.B

106.B

107.C

108.B

109.C

110.D

111.

112.

113.

114.A

115.

116.

117.

118.A

119.B

120.B


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 207


81.A

82.A

83.D

84.C

85.C

86.A

87.C

88.B

89.A

90.D

91.D

92.B

93.C

94.C

95.A

96.C

97.B

98.A

99.D

100.D

101.B

102.A

103.D

104.A

105.B

106.B

107.B

108.D

109.C

110.B

111.D

112.C

113.C

114.C

115.A

116.D

117.A

118.B

119.A

120.D


Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh mã đề 208


81.B

82.A

83.A

84.C

85.A

86.D

87.A

88.B

89.A

90.B

91.B

92.B

93.D

94.C

95.B

96.C

97.B

98.A

99.A

100.C

101.B

102.C

103.D

104.C

105.D

106.D

107.D

108.A

109.D

110.C

111.B

112.B

113.C

114.

115.C

116.C

117.D

118.A

119.D

120.B


Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh mã đề 209


1.A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A

33. D

34. D

35. B

36. A

37. D

38. A

39.C

40. B


Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh mã đề 210


1. A

2. C

3. A

4. C

5. D

6. D

7. B

8. D

9. B

10. A

11. D

12. B

13. D

14. A

15. D

16. D

17. B

18. C

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. B

25. C

26. B

27. C

28. D

29. C

30. A

31. A

32. C

33. D

34. B

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. A


Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh mã đề 211


81.D

82.B

83.B

84.C

85.C

86.A

87.C

88.D

89.C

90.C

91.A

92.A

93.D

94.D

95.C

96.A

97.B

98.A

99.D

100.D

101.B

102.A

103.C

104.B

105.B

106.C

107.C

108.D

109.D

110.D

111.B

112.B

113.A

114.B

115.A

116.B

117.B

118.A

119.D

120.A


Đáp án thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh - Mã đề 212


81.C

82.C

83.A

84.D

85.A

86.A

87.D

88.C

89.B

90.C

91.C

92.B

93.D

94.C

95.A

96.B

97.C

98.B

99.D

100.D

101.B

102.B

103.D

104.B

105.D

106.B

107.A

108.C

109.A

110.D

111.D

112.A

113.B

114.C

115.D

116.B

117.A

118.B

119.D

120.C


Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh mã đề 213


1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. D

12. C

13.D

14.A

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. D

33.D

34. B

35. B

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A


Đáp án Sinh thi THPT đất nước 2021 - Mã đề 214


81.B

82.A

83.C

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.C

90.B

91.C

92.D

93.A

94.D

95.B

96.B

97.A

98.D

99.A

100.B

101.A

102.C

103.A

104.A

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.A

111.B

112.B

113.D

114.B

115.A

116.B

117.A

118.D

119.B

120.C


Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh mã đề 215


81.D

82.D

83.C

84.A

85.B

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.B

93.A

94.A

95.C

96.A

97.B

98.A

99.C

100.A

101.C

102.B

103.B

104.C

105.B

106.C

107.C

108.C

109.A

110.C

111.A

112.C

113.A

114.D

115.A

116.B

117.C

118.A

119.B

120.A


Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh mã đề 216


1. D

2. C

3. B

4.B

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. B

12.D

13. B

14. D

15. B

16. B

17.B

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A

33. C

34. D

35. B

36. B

37. D

38. A

39. D

40. D


Đáp án đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh mã đề 217


1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. D

7. A

8. A

9. A

10. B

11. C

12. C

13. B

14. D

15.D

16. D

17. A

18. B

19. D

20. A

21. A

22. B

23. B

24. B

25.C

26. A

27. C

28.D

29. D

30. B

31. D

32. C

33. B

34. B

35. A

36.D

37. C

38. B

39. D

40. B


Đáp án Sinh thi THPT giang sơn 2021 - Mã đề 218


81.D

82.C

83.A

84.B

85.D

86.C

87.B

88.C

89.B

90.A

91.C

92.B

93.A

94.D

95.B

96.D

97.A

98.D

99.A

100.B

101.B

102.C

103.C

104.B

105.D

106.B

107.B

108.A

109.C

110.D

111.C

112.C

113.B

114.D

115.B

116.D

117.D

118.C

119.A

120.A


Đáp án Sinh thi THPT giang sơn 2021 - Mã đề 219


81.C

82.B

83.D

84.A

85.B

86.C

87.C

88.B

89.D

90.B

91.A

92.D

93.A

94.C

95.A

96.C

97.C

98.D

99.D

100.B

101.B

102.D

103.D

104.B

105.B

106.C

107.D

108.B

109.B

110.C

111.B

112.B

113.D

114.D

115.B

116.C

117.C

118.C

119.D

120.D


Đáp án Sinh thi THPT giang sơn 2021 - Mã đề 220


81.C

82.D

83.D

84.A

85.B

86.D

87.C

88.A

89.D

90.C

91.C

92.B

93.B

94.B

95.C

96.A

97.A

98.B

99.B

100.B

101.A

102.C

103.A

104.B

105.A

106.B

107.C

108.C

109.C

110.A

111.D

112.C

113.C

114.B

115.C

116.B

117.A

118.A

119.B

120.B


Đáp án Sinh thi THPT đất nước 2021 - Mã đề 221


81.D

82.A

83.A

84.D

85.C

86.B

87.B

88.B

89.D

90.B

91.A

92.B

93.C

94.B

95.D

96.C

97.B

98.A

99.D

100.C

101.A

102.B

103.D

104.D

105.C

106.A

107.D

108.D

109.D

110.C

111.A

112.C

113.C

114.D

115.C

116.C

117.D

118.D

119.D

120.A


Đáp án Sinh thi THPT đất nước 2021 - Mã đề 222


81.A

82.A

83.B

84.B

85.D

86.C

87.C

88.A

89.C

90.C

91.A

92.D

93.A

94.C

95.D

96.D

97.D

98.B

99.D

100.D

101.B

102.A

103.B

104.A

105.B

106.C

107.A

108.A

109.D

110.D

111.C

112.A

113.C

114.B

115C.

Xem thêm: Ứng Dụng Prezi Là Gì ? Hướng Dẫn Áp Dụng Prezi Vào Bài Giảng

116.D

117.C

118.B

119.B

120.D


Đáp án Sinh thi THPT quốc gia 2021 - Mã đề 223


81.C

82.D

83.B

84.B

85.C

86.A

87.C

88.A

89.C

90.C

91.C

92.A

93.D

94.A

95.C

96.B

97.B

98.A

99.B

100.B

101.D

102.A

103.D

104.C

105.C

106.A

107.B

108.D

109.C

110.B

111.A

112.D

113.A

114.D

115.B

116.A

117.A

118.B

119.A

120.C


Đáp án Sinh thi THPT giang sơn 2021 - Mã đề 224


81.B

82.A

83.B

84.B

85.D

86.D

87.C

88.B

89.D

90.C

91.A

92.A

93.D

94.C

95.A

96.A

97.D

98.D

99.A

100.C

101.C

102.D

103.A

104.A

105.C

106.D

107.A

108.C

109.D

110.C

111.C

112.A

113.D

114.A

115.C

116.D

117.A

118.C

119.D

120.A


Tham khảo thêm những bộ đề thi THPT non sông năm 2021 khác:

Tham khảo một trong những tài liệu học tập tập:

Ngoài cỗ đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn Sinh, chúng ta còn bao gồm thể đọc thêm hướng dẫn giải các đề thi thpt Quốc gia môn Toán, Anh, Sử, Lý, Hóa, Địa,… cùng những môn học khác sẽ được update tại chăm trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để download về đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Sinh có đáp án, cung ứng tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!