1. Tính đạo hàm của hàm số y = (ln ^2)( (ln x) ) tại điểm x = e.

Bạn đang xem: Đạo hàm ln2x

Bạn đang xem: Đạo hàm của ln^2x

Tác giả: vungoi.vn

Đánh giá: 3 ⭐ ( 90027 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Tính đạo hàm của hàm số y = (ln ^2)( (ln x) ) tại điểm x = e.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính đạo hàm của hàm số y = (ln ^2)( (ln x) ) tại điểm x = e.... xem ngay


*

2. Đạo hàm của hàm số y = ln2(lnx) tại giá trị x = e là - cungthi ...

Tác giả: cungthi.online

Đánh giá: 2 ⭐ ( 3653 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Đạo hàm của hàm sốy = ln2(lnx)tại giá trị x = e là: A e B 1 C D 0 Giải thích:0

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đạo hàm của hàm số y = ln2(lnx) tại giá trị x = e là: A. e. B. 1. C. D. 0. Đáp án và lời giải. Đáp án:D. Lời giải: 0. Câu hỏi thuộc đề thi sau.... xem ngay

3. Tìm Đạo Hàm f(x)=x^( log tự nhiên của x) | Mathway

Tác giả: www.mathway.com

Đánh giá: 5 ⭐ ( 64195 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Đạo Hàm f(x)=x^( log tự nhiên của x) | Mathway. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Di chuyển 2 2 sang phía bên trái của eln2(x) e ln 2 ( x ) . 2⋅e ...... xem ngay

4. Giải tích Các ví dụ - Mathway

Tác giả: www.mathway.com

Đánh giá: 5 ⭐ ( 82457 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Đạo Hàm f(x) = log tự nhiên của log tự nhiên của x | Mathway. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm Đạo Hàm f(x) = log tự nhiên của log tự nhiên của x. f(x)=ln(ln(x)) f ( x ) = ln ( ln ( x ) ). Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc dây chuyền, ...... xem ngay

5. Đạo hàm của hàm số y=x+ln2x - y = x + ln 2 x - là - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 79498 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Đạo hàm của hàm số y=x+ln2x là A. y"=1+2lnxx B. y"=1+2lnx C. y"=1+2xlnx D. y"=1+2xlnx

Khớp với kết quả tìm kiếm: 27 thg 4, 2020 Đạo hàm của hàm số y=x+ln2x là A. y"=1+2lnxx B. y"=1+2lnx C. y"=1+2xlnx D. y"=1+2xlnx.1 câu trả lời · Câu trả lời hàng đầu: Đáp án A... xem ngay

6. Tính đạo hàm của hàm số y=ln^2(lnx) tại điểm x = e. - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 74688 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Tính đạo hàm của hàm số y=ln2lnx tại điểm x = e. A. y"(e)=e B. y"(e)=1 C. y"(e)=2e D. y"(e)=0

7. Đạo hàm của hàm số $y = x + {\ln ^2}x$ là - Moon.vn

Tác giả: moon.vn

Đánh giá: 2 ⭐ ( 55911 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 757005. Đạo hàm của hàm số $y = x + {\ln ^2}x$ là.... xem ngay


*

8. Bảng đạo hàm của các hàm số cơ bản (thường gặp) - Mathvn

Tác giả: www.mathvn.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 82764 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bảng đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản (thường gặp), công thức tính đạo hàm, quy tắc đạo hàm hàm hợp


*

9. Tính đạo hàm của hàm số y = {2^{ln x + {x^2}}} - Hoc247

Tác giả: hoc247.net

Đánh giá: 4 ⭐ ( 21414 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính đạo hàm của hàm số y=2lnx+x2. y = 2 ln ⁡ ...... xem ngay

10. Đạo hàm của $\ln(x^2 + 1)$ là gì? - Banhoituidap

Tác giả: www.banhoituidap.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 52825 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: BanhoiTuidap là nơi kết nối sự hiểu biết, kiến thức nền tảng và khoa học cơ bản từ những người có tri thức, kinh nghiệm cuộc sống trong lĩnh vực họ theo đuổi đến với những người mong muốn tìm hiểu chúng.

Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 10, 2018 Nhận thấy x2+1 x 2 + 1 có dạng là một biểu thức, ta đặt u=x2+1 u = x 2 + 1 , đạo hàm sẽ trở thành đạo hàm của ln(u) ln ⁡ ( u ) .... xem ngay

11. Đạo hàm của ln |x| là gì? - Banhoituidap

Tác giả: www.banhoituidap.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 24092 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: BanhoiTuidap là nơi kết nối sự hiểu biết, kiến thức nền tảng và khoa học cơ bản từ những người có tri thức, kinh nghiệm cuộc sống trong lĩnh vực họ theo đuổi đến với những người mong muốn tìm hiểu chúng.

Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 7, 2018 · 1 câu trả lờiHàm số y=ln|x| y = ln ⁡ | x | có thể được viết lại như sau: y=ln|x|={ln(x)nếu x>0ln(−x)nếu x 0 ln ...... xem ngay


*

12. Đạo hàm của hàm số y = ln 2 x tại x... - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn

Đánh giá: 2 ⭐ ( 512 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Đạo hàm của hàm số y = ln 2 x tại x...

Khớp với kết quả tìm kiếm: (3) Đạo hàm của hàm số y = log 2 ln x là y " = 1 x ln x . ln 2 ... Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên thỏa mãn f e = 0 , ∫ 1 e f " x 2 d x = e ...... xem ngay

13. Đạo hàm của hàm số f( x ) = căn ln ( ln x ) là

Tác giả: tuhoc365.vn

Đánh giá: 5 ⭐ ( 87833 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Đạo hàm của hàm số \(f \left( x \right) = \sqrt { \ln \left( { \ln x} \right)} \) là:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Ta có: f′(x)=(√ln(lnx))′=′2√ln(lnx)=(lnx)′lnx2√ln(lnx)=12xlnx√ln(lnx). f ′ ( x ) = ( ln ⁡ ( ln ⁡ x ) ...... xem ngay

14. Đạo hàm của hàm số y = x + ln ^2x là - Tự Học 365

Tác giả: tuhoc365.vn

Đánh giá: 1 ⭐ ( 98794 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Đạo hàm của hàm số \(y = \,x\, + {\ln ^2}x\,\) là

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đạo hàm của hàm số (y = ,x, + {ln ^2}x,) là.... xem ngay


*

15. Đạo hàm của hàm số f(x) = căn bậc hai (ln(ln x)) là:

Tác giả: hoidapvietjack.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 57309 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Đạo hàm của hàm số f(x) = căn bậc hai (ln(ln x)) là:. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 7, 2020 Đạo hàm của hàm số fx=lnlnx là: A. f"x=12xlnxlnlnxB. f"x=1xlnxlnlnxC. f"x=12xlnlnxD. f"x=1lnxlnlnx.1 câu trả lời · Câu trả lời hàng đầu: Phương pháp:Sử dụng công thức đạo hàm của các hàm số cơ bản và hàm hợp:... xem ngay

16. Quy tắc ln (x) - Logarit tự nhiên - RapidTables.org

Tác giả: www.rapidtables.org

Đánh giá: 3 ⭐ ( 56012 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Lôgarit tự nhiên là lôgarit đến cơ số e của một số. Định nghĩa logarit tự nhiên (ln); Quy tắc & tính chất lôgarit tự nhiên (ln). Đạo hàm của logarit tự nhiên ...

Xem thêm: Sử Dụng Ffmpeg - Tìm Hiểu Cơ Bản Về Ffmpeg


17. Ai giải giúp em với ạ - Hoidap247.com

Tác giả: hoidap247.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 64049 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Câu 11:Cho f (x)= In² x. Đạo hàm f"(e) bằng2.c.!A.B.C.D.

Khớp với kết quả tìm kiếm: 13 thg 2, 2020 Câu 11:Cho f (x)= In² x. Đạo hàm f"(e) bằng 2. c.! A. B. C. D.. ... f(x) = ln2x l n 2 x. ⇒ f"(x) = 2.(lnx)".lnx. = 2.1x 1 x .lnx.1 câu trả lời · 1 bình chọn: Đáp án: $\frac{2}{e}$Giải thích các bước giải:f(x) = $ln^2x$⇒ f"(x) = 2.(lnx)".lnx= 2.$\frac{1}{x}$.lnx⇒ f"(e) = 2.$\frac{1}{e}$.lne ...... xem ngay


18. y = x3 ln ( x ) | Xem lời giải tại QANDA

Tác giả: qanda.ai

Đánh giá: 3 ⭐ ( 57628 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Đáp án: ( d ) / ( d x ) ( y ) = 3 x2 ln ( x ) + x2 | ( d ) / ( d x ) ( x3 ln ( x ) ) | 3 x2 ln ( x ) + x2

Khớp với kết quả tìm kiếm: ddx(y)=3x2ln(x)+x2 d d x ( y ) = 3 x 2 ln ⁡ ( x ) + x 2. circle-check-icon. Tính đạo hàm của hàm số logarit. Xem các bước giải. Tính đạo hàm của hàm số ...... xem ngay


19. đạo hàm của ln2x bằng mấy? - Giải toán trên mạng - Giúp tôi ...

Tác giả: olm.vn

Đánh giá: 5 ⭐ ( 87392 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Học trực tuyến OLM cùng hàng ngàn video tương tác và câu hỏi luyện tập hấp dẫn.

Khớp với kết quả tìm kiếm: y=ln2x=ln2+lnx. Vậy ta có đạo hàm của hàm số = 0. d/dx(ln2)=0. =>d/dx(ln2x)=1/x. =>đáp án là dy/dx=1/x. ms lớp 9 học chi cho nhiều. Đọc tiếp... Đúng 2 Sai 0 ...... xem ngay