1. Đối tượng tuyển sinh

Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định hiện hành;Người tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam, ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

Bạn đang xem: Đại học mở xét tuyển học bạ 2021 cách tính điểm

2. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh:

4,450. Tổng chỉ tiêu các phương thức trong thông báo này chiếm từ 50% -70% chỉ tiêu theo từng ngành.

4. Phương thức xét tuyển:

* Phương thức 1:Ưu tiên xét tuyểnHọc sinh Giỏi:

Đối tượng:Tất cả các học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021;

+ Có hạnh kiểm tốt, 02 năm lớp 10; 11 và học kỳ 1 lớp 12;

+ Kết quả học lực 02 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Điểm trung bình các môn học trong tổ hợp xét tuyển của 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 không nhỏ hơn 7,0.

*Phương thức 2:Xét tuyển theo kết quả học tập 3 năm THPT(Học bạ)

+ Điểm xét tuyển dựa trên Điểm trung bình môn học của năm họclớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12trong tổ hợp xét tuyển.

+ Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐĐKXT, điểm sàn) là Tổng Điểm trung bình môn học các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 18,00 điểm trở lên đối với các ngành Công nghệ sinh học, Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học. Các ngành còn lại từ 20,00 điểm trở lên (không bao gồm điểm ưu tiên).

* Phương thức 3:Ưu tiên xét tuyển theo phương thức kết quả học tập các môn học ở THPT(Học bạ):Đủ điều kiện xét tuyển theoPhương thức2theo thông báo này và đạt điểm IELTS (hoặc các chứng chỉ khác có mức điểm quy đổi tương đương):

+ Các ngành Ngôn ngữ: IELTS từ 6,0;

+ Các ngành còn lại: IELTS từ 5,5.

* Phương thức 4:Ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đủ một trong các điều kiện sau:

+Bằng tú tài quốc tế (IB) điểm từ 26 trở lên;

+Chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge (Anh)theo điểm 3 môn thi (trở lên) đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ C trở lên.

+Kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT(Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600.

5. Các quy định chung:

+ Điểm trúng tuyển xét theo từng ngành. Xét lần lượt các phương thức đến khi đủ chỉ tiêu theothứ tự ưu tiênnhư sau:

Phương thức 1 >> Phương thức 4 >> Phương thức 3 >> Phương thức 2

+ Mỗi thí sinh (căn cứ theo số CMND/CCCD) đượcđăng ký xét tuyển theo một phương thức duy nhất(trong 4 phương thức nêu trên) và được Đăng kýtối đa 03 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

+ Thí sinh được xét bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

+ Điểm trung bình của một môn học (ĐTBMi) được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và được xác định như sau:

*

+Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển(không bao gồm điểm ưu tiên) được xác định như sau:

ĐĐKXT = ĐTBM1 +ĐTBM2 +ĐTBM3

Trong đó: ĐTBM1, ĐTBM2, ĐTBM3: Là điểm trung bình các môn học trong tổ hợp xét tuyển;

+Nguyên tắc xét tuyển: Điểm xét tuyển (ĐXT)được quy về thang điểm 30 và làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Việc xét tuyển được thực hiện theo từng phương thức và mức điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo từng ngành. Điểm xét tuyển được xác định theo công thức:

*

- Thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp có môn Ngoại ngữ. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo Phụ lục phía dưới thông báo này.

6. Hồ sơ và thời gian xét tuyển:

- Lệphí:Không có lệ phí xét tuyển.

7. Các ngành tuyển sinh:

7.1 Chương trình Đại trà:

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn XT

Kinh tế

7310101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Anh

Quản trị kinh doanh

7340101

Marketing

7340115

Kinh doanh quốc tế

7340120

Tài chính – Ngân hàng

7340201

Kế toán

7340301

Kiểm toán

7340302

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

Khoa học máy tính (1)

7480101

Công nghệ thông tin (1)

7480201

CNKT công trình xây dựng (1)

7510102

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

Quản lý xây dựng (1)

7580302

Quản trị nhân lực

7340404

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sử, Văn

Du lịch

7810101

Công nghệ sinh học

(Học lý thuyết tại Tp.HCM, thực hành tạiBìnhDương có xe đưa đón miễn phí)

7420201

Toán, Lý, Sinh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Công nghệ thực phẩm

7540101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Anh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Lý, Anh

Luật (2)

7380101

Toán, Lý, HóaToán, Lý, AnhVăn, Sử, ĐịaToán, Văn, Ngoại ngữ (3)

Luật kinh tế (2)

7380107

Đông Nam Á học

7310620

Toán, Lý, AnhToán, Văn, Ngoại ngữ (4)

Văn, Sử, Địa

Văn, KHXH, Ngoại ngữ(4)

Xã hội học

7310301

Công tác xã hội

7760101

Ngôn ngữ Anh (5)

7220201

Toán, Lý, AnhToán, Văn, AnhVăn, Sử, Anh

Văn, KHXH, Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc (5)

7220204

Văn, Toán, Ngoại ngữ (4)Văn, KHXH, Ngoại ngữ (4)

Ngôn ngữ Nhật (5)

7220209

Ngôn ngữ Hàn Quốc (5)

7220210

Ghi chú:

(1): Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin,Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng, Quản lý xây dựng:điểm môn Toán được tính hệ số 2.

(2): Điểm trúng tuyển của tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1,5 điểm.

(3): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

(4): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc.

(5):Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc: điểm môn ngoại ngữ được tính hệ số 2.

7.2Chương trình chất lượng cao:

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn XT

Luật kinh tế

7380107C

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Anh

Văn, Sử, Anh

Toán, Văn, Anh

Ngôn ngữ Anh

7220201C

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Anh

Văn, KHXH, Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204C

Văn, Toán, Ngoại ngữ (4)Văn, KHXH, Ngoại ngữ (4)

Ngôn ngữ Nhật

7220209C

Khoa học máy tính (1)

7480101C

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Anh

CNKT công trình xây dựng (1)

7510102C

Quản trị kinh doanh

7340101C

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, KHXH, Anh

Tài chính – Ngân hàng

7340201C

Kế toán

7340301C

Công nghệ sinh học (6)

(Học lý thuyết tại Tp.HCM, thực hành tạiBình Dương có xe đưa đón miễn phí)

7420201C

Toán, Sinh, Anh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Sinh

Ghi chú:

Các ngành tuyển sinh chương trình Chất lượng cao, môn ngoại ngữ được nhân hệ số 2, trừ các ngành: Khoa học máy tính, CNKT Công trình xây dựng và Công nghệ sinh học.

(1)Môn Toán hệ số 2

(4): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc.

(6)Các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số.

Xem thêm: Hình Ảnh Bạn Muốn Là Gì Của Tớ, Trả Lời Câu Hỏi Cậu Thích Tớ Ở Điểm Gì

PHỤLỤC ĐIỂM QUY ĐỔI MÔN NGOẠI NGỮ

TRONG KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

1) Tiếng Anh

Loại chứng chỉ

Điểm quy đổi xét tuyển

7,0

8,0

9,0

10,0

TOEFL ITP

475 - 499

500 - 524

525 - 544

Từ 545

TOEFL iBT

53 - 60

61 - 68

69 - 70

Từ 71

IELTS

4,5

5,0

5,5

Từ 6,0

2) Tiếng Trung Quốc

Loại chứng chỉ

Điểm quy đổi xét tuyển

7,0

8,0

9,0

10,0

HSK cấp độ 3

180 - 220

221 - 260

261 - 300

HSK cấp độ 4

≥ 180

TOCFL cấp 3

94 - 103

104 - 113

114 - 124

TOCFL cấp 4

≥ 125

3) Tiếng Nhật

Loại chứng chỉ

Điểm quy đổi xét tuyển

7,0

8,0

9,0

10,0

JLPT cấp độ N3

95 - 120

121 - 140

141 - 160

≥ 161

Ghi chú: Các chứng chỉ Ngoại ngữ trong thông báo này phảicòn thời hạn trong vòng 2 năm tính từ ngày dự thi chứng chỉ đến ngày cuối cùng nhận hồ sơ xét tuyển./.