Tìm m để hai vecto thuộc phương rất hay, chi tiết Toán học lớp 10 với khá đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài bác tập có giải mã cho tiết để giúp đỡ học sinh chũm được tìm kiếm m nhằm hai vecto thuộc phương rất hay, chi tiết 


A. Phương pháp giải

• Áp dụng đk để hai vecto cùng phương nhằm giải bài xích tập dạng này.

Bạn đang xem: Cùng phương

*
Điều kiện yêu cầu và đủ nhằm hai vecto(# 0) cùng phương là có một số k để
*
.

Nhận xét: ba điểm riêng biệt A, B, C thẳng sản phẩm khi và chỉ khi tất cả số k không giống 0 để

*

• Áp dụng trong hệ tọa độ:

Cho

*
= (a1; a2) và= (b1; b2), cùng với b1; b2# 0

Khi kia nếu có:

*
cùng phương.

*

B. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1:Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho tía điểm A(m-1; 2); B(2; 5-2m) và C(m-3; 4). Quý giá của m nhằm 3 điểm A, B, C thẳng mặt hàng là

A. M = 3

B. M = 2

C. M = -2

D. M = 1

Hướng dẫn giải:

Ta có:

*
= (2 - m + 1;5 -2m - 2) = (3 - m;3 - 2m)

*
= (m - 3 - m + 1;4 - 2) = (-2;2)

Ba điểm A, B, C trực tiếp hàngtồn trên k sao cho

*

*

Vậy m = 2 thì 3 điểm A, B, C trực tiếp hàng.

Đáp án B

Ví dụ 2:Cho nhị vecto

*
. Tìm m nhằm hai vectocùng phương.

Hướng dẫn giải:

Ta cólà các vecto đơn vị chức năng với

*

Suy ra

*

Hai vectocùng phương

*

Vậy m =

*
thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Xem thêm: Gấp Rưỡi Là Gì - Gấp Rưỡi Là Bao Nhiêu

Ví dụ 3:Cho tam giác ABC bao gồm E là trung điểm của BC, I là trung điểm của AB. Gọi D, J, K lần lượt là các điểm thỏa mãn

*
. Tìm m để A, K, D thẳng hàng.