Este được áp dụng nhiều trong thực tế như một vài este dùng là hóa học hóa dẻo, dược phẩm; một số trong những khác có mùi thơm hoa quả được dùng trong công nghiệp thực phẩm cùng mĩ phẩm,...

Bạn đang xem: Cttq của este


Vậy Este là gì? Este tất cả những tính chất hoá học tập và đặc thù vật lý nào? họ cùng mày mò qua bài viết dưới phía trên để làm rõ hơn nhé các em.

I. Este là gì?

- Este là thành phầm thu được khi thay thế sửa chữa nhóm OH vào axit cacboxylic bằng nhóm OR.

- Este đơn giản có công thức cấu tạo như sau: 

*

- Công thức tổng thể của một số loại este hay gặp:

+ Este no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+1COOCmH2m+1 hay CxH2xO2 (n ≥ 0; m ≥ 1; x ≥ 2).

+ Este đơn chức: CxHyO2 hoặc RCOOR’ (x ≥ 2; y ≥ 4; y chẵn; y ≤ 2x):

+ Este của axit 1-1 chức và Ancol nhiều chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit đa chức cùng Ancol đối chọi chức: R(COOR’)x.

+ Este của axit đa chức và Ancol nhiều chức: Rt(COO)xyR’x.

*

* lưu giữ ý: Số chức este là bội số chung nhỏ tuổi nhất của số chức ancol với số chức axit.

II. Bí quyết đọc thương hiệu Este (danh pháp).

1. Với ancol đối chọi chức R’OH

Tên este = tên nơi bắt đầu hidrocacbon R"+ tên nơi bắt đầu axit (đổi đuôi ic thành at )

Ví dụ: HCOOC2H5 : Etyl fomat;

CH3COOC2H5: Etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: Metyl acrylat

2. Với ancol nhiều chức

Tên este = thương hiệu ancol + tên gốc axit

Ví dụ:  CH2OOC-CH3: etylenglycol điaxetat

III. đặc thù vật lý của Este

- Đa số sinh sống trạng thái lỏng, đông đảo este có khối lượng phân tử rất lớn có thể ở tâm lý rắn (như mỡ động vật, sáp ong,...)

- ánh nắng mặt trời sôi thấp, dễ cất cánh hơi do không tạo links hidro giữa những phân tử.

- khối lượng nhẹ hơn nước, không nhiều tan hoặc ko tan trong nước vì chưng không tạo links hidro giữa các phân tử với nước.

- Đa số những este giữ mùi nặng thơm đặc thù như:

Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2 có mùi chuốiEtyl butirat: CH3CH2CH2COOC4H9 có mùi hương dứaGeranyl axetat: CH3COOC10H17 có mùi hoa hồng

- Là dung môi giỏi để hòa tan các chất hữu cơ.

IV. đặc thù hoá học tập của Este

1. Este phản ứng thủy phân

RCOOR’­ + H2O ↔ RCOOH + R’OH

- phản ứng triển khai trong môi trường axit loãng cùng được đun nóng.

- ước ao tăng công suất của bội phản ứng thủy phân este đề xuất dùng dư nước và sử dụng chất xúc tác axit, đun nóng tất cả hổn hợp phản ứng.

- giả dụ ancol xuất hiện không bền thì phản nghịch ứng xảy ra theo một chiều. 

2. Este phản nghịch ứng thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

RCOOR’­ + NaOH → RCOONa + R’OH

- mchất rắn sau phản nghịch ứng = mmuối + mkiềm dư.

- với este 1-1 chức: neste bội phản ứng = nNaOH bội phản ứng = nmuối  = nancol. 

3. Một số phản bội ứng riêng rẽ của Este

- Este của ancol không bền khi thủy phân hoặc xà phòng hóa ko thu được ancol:

RCOOCH=CH2 + H2O → RCOOH + CH3CHO

- Este của phenol phản bội ứng tạo nên hai muối và nước:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

- Este của axit fomic (HCOO)xR có công dụng tham gia làm phản ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

- nếu este tất cả gốc axit hoặc cội Ancol không no thì este này còn tham gia được phản ứng cộng, phản bội ứng trùng hợp với phản ứng lão hóa không hoàn toàn.

CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

(Poli(MetylMetacrylat) - Plexiglass - chất liệu thủy tinh hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCCH3)-)n

(poli(vinyl axetat) - PVA)

V. Phương pháp điều chế Este

1. Tiến hành phản ứng este hóa thân ancol và axit

yR(COOH)x + xR’(OH)y 

*
Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H2SO4, t0)

2. Thực hiện phản ứng cộng giữa axit với hiđrocacbon ko no

RCOOH + C2H2 → RCOOCH = CH2

3. Tiến hành phản ứng thân muối na của axit và dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X → RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Tiến hành phản ứng thân phenol và anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH → RCOOC6H5 + RCOOH

VI. Ứng dụng của Este

* các este có ứng dụng thoáng rộng trong đời sống.

- làm dung môi như: butyl cùng amyl axetat được dùng để pha sơn tổng hợp.

- Sản xuất nhiều chất đặc biệt quan trọng như: poli(metyl acrylat) cùng poli(metyl metacrylat) dùng làm chất thủy tinh hữu cơ; poli(vinyl axetat) cần sử dụng làm hóa học dẻo hoặc thủy tạo thành poli(vinyl ancol) sử dụng làm keo dán.

- một số trong những este của axit phtalic được dùng là hóa học hóa dẻo, dược phẩm,...

- một vài este nặng mùi thơm hoa quả được dùng trong công nghiệp thực phẩm cùng mĩ phẩm,...

Ví dụ: Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2: mùi hương chuối, cần sử dụng trong thực phẩm

Geranyl axetat: CH3COOC10H17: hương thơm hoa hồng, sử dụng trong mỹ phẩm,...

VII. Cách nhận biết este

- Este của axit fomic có công dụng tráng gương.

- các este của ancol không bền bị thủy phân chế tạo ra anđehit có chức năng tráng gương.

- Este ko no gồm phản ứng làm mất đi màu dung dịch Brom

- Este của glixerol hoặc chất to khi thủy phân cho thành phầm hòa tung Cu(OH)2.

VIII. Bài tập về Este

Bài 2 trang 7 sgk hoá 12: Ứng với bí quyết C4H8O2 có từng nào este là đồng phân của nhau?

A.2 B.3 C.4 D.5

* lời giải bài 2 trang 7 sgk hoá 12:

 Đáp án: C

+ các công thức este là đồng phân C4H8O2:

HCOOCH2-CH2-CH3: n-propyl fomiat

HCOOCH(CH3)(CH3): isopropyl fomiat

CH3COOCH2-CH3: Etyl axetat

CH3-CH2COOCH3: Metyl propionat

Bài 3 trang 7 sgk hóa 12: Chất X tất cả CTPT C4H8O2. Khi X tính năng với dung dịch NaOH sinh ra hóa học Y có công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu trúc của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

* lời giải bài 3 trang 7 sgk hóa 12:

 Đáp án: C

+ Theo bài ra Y có CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

 Như vậy X là : CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Bài 4 trang 7 sgk hóa 12: Khi thủy phân este X bao gồm công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOh thu được hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ Y, Z trong các số ấy Z bao gồm tỉ khối tương đối so với H2 bằng 23. Thương hiệu của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

* lời giải bài 4 trang 7 sgk hóa 12: 

 Đáp án: A

- vị Z tất cả tỉ khối tương đối so với H2 nên suy ra Z hoàn toàn có thể ở dạng hơi. Do đó, Z là rượu.

- Theo bài bác ra CTPT của este X bao gồm dạng CnH2nO2 nên X là este no solo chức mạch hở. Bởi vì đó, Z là rượu no đối chọi chức. Ta gọi CTPT của Z là CmH2m + 2O

 Theo bài bác ra, ta có: 

*

⇒ MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2 ⇒ Z là C2H5OH (rượu etylic)

⇒ X là: CH3COOC2H5 (etyl axetat)

Bài 6 trang 7 sgk hóa 12: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đối chọi chức nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) cùng 5,4 gam nước.

a) xác minh công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y cùng một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính trọng lượng của Z.

* lời giải bài 6 trang 7 sgk hóa 12:

a) Ta có:

- Số mol CO2: nCO2= 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

- Số mol nước là: nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

- bởi nCO2 = nH2O ⇒ X là este no đơn chức mạch hở. Call CTPT của este X là CnH2nO2

 CnH2nO2 + 

*
O2 
*
 nCO2 + nH2O

1 mol n mol

? mol 0,3 mol

- Theo PTPƯ: neste =0,3/n ⇒ Meste = 7,4/(0,3/n) = (74n)/3

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ Công thức phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có: nx = m/M = 7,4/74 = 0,1 (mol).

- Ta hotline CTPT của X là RCOOR", PTPƯ:

RCOOR" + NaOH → RCOONa + R"OH

⇒ nR"OH = nX = 0,1.

Y là rượu R"OH, Z là muối bột RCOONa

Vì este X là no đối chọi chức cần Y cũng là rượu no 1-1 chức. điện thoại tư vấn CTPT của Y là CmH2m+2O

My = 3,2/0,1 = 32 ⇔ 14m + 18 = 32 ⇒ m = 1

⇒ Y là: CH3OH

Do kia este X là: CH3COOCH3 và muối Z là: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8,2 (g)

Công thức cấu tạo của X: 

*

Bài 4 trang 18 sgk hóa 12: Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, solo chức thu được nhân thể tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi sinh hoạt cùng đk nhiệt độ cùng áp suất.

a) Tìm phương pháp phân tử của A.

b) triển khai phản ứng xà chống hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH nhằm phản ứng hoàn toàn thu được thành phầm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo, hotline tên A.

* lời giải bài 4 trang 18 sgk hóa 12:

a) Theo bài xích ra, số mol O2: nO2 = m/M = 3,2/32 = 0,1 (mol)

Vì A và O2 có cùng thể tích với ở cùng đk nhiệt độ cùng áp suất nên nA = nO2 = 0,1 (mol)

⇒ MA = 7,4/0,1 = 74 g/mol.

Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Thẳng D Song Song Với Đường Thẳng D’ Đồng Thời Cắt Cả Hai Đường Thẳng D1 Và D2

Vì A là este no đơn chức nên tất cả CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 12n + 2n + 32 = 74 ⇒ n = 3

⇒ CTPT của A là: C3H6O2

b) gọi CTPT của A là RCOOR" ta có PTPƯ xà chống hoá

RCOOR" + NaOH

*
 RCOONa + R"OH

Theo PTPƯ: nRCOONa = nA = 0,1 mol

⇒ M(RCOONa) = 6,8/0,1 = 68 g/mol

M(RCOONa ) = MR + 12+32+23 = MR + 67 = 68 → R = 1

⇒ R là H (hay muối bột là HCOONa)

⇒ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl fomat).

Bài 6 trang 18 sgk hóa 12: Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este 1-1 chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là :