Tổng hợp những công thức tính diện tích tam giác thường, diện tích s tam giác vuông, diện tích tam giác cân, diện tích tam giác đều và ăn mặc tích tam giác vuông cân cho các bạn học sinh xem thêm với loài kiến thức chuẩn từ sách giáo khoa


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ví dụ: đến tam giác ABC vuông cân nặng tại A, bao gồm AB = AC = 10cm. Tính diện tích s tam giác ABC thông qua công thức tính diện tích s tam giác ở trên.

Đáp án :

Do cạnh AB = AC = a = 10cm

Xét tam giác ABC vuông cân nặng tại A, ta có:

S = (a2) : 2 = 100 : 2 = 50 cm2

Như nắm ta có diện tích s tam giác vuông cân nặng ABC sẽ là : 50 cm2

Tổng kết :

Với tổng hợp các công thức tính diện tích tam giác vuông , tam giác hay , tam giác cân nặng và tam giác vuông cân nặng ở trên hy vọng mọi người có thể có thêm những kinh nghiệm và tất cả thêm những kỹ năng bổ tích mà lại nasaconstellation.com đã tổng thích hợp và chọn lựa lên nhé .