Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây khó khăn nhất cho các em trong vấn đề hiểu và ghi nhớ con kiến thức. Chính vì thế Kiến Guru đã biên soạn bài Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ một giải pháp đầy đủ, dễ dàng nhớ duy nhất về hiđrocacbon để hỗ trợ các em.

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng ankan là

I. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Đại cương cứng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ các hợp chất đơn giản và dễ dàng như CO, CO2, những muối cacbonat, các hợp chất xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải bao gồm cacbon, thông thường có hiđro, hay chạm mặt oxi với nitơ, kế tiếp đến các halogen, lưu giữ huỳnh, photpho...

+ links hoá học công ty yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, hèn bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn các hợp hóa học vô cơ.

+ những phản ứng thường ra mắt chậm và không hoàn toàn, không theo một hướng duy nhất định.

+ số lượng các hợp chất hữu cơ khoảng 10 triệu chất, so với các chất vô cơ chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn)

hiđrocacbon không no (có cả link đơn và các liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử bao gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần thành phần và phương pháp phân tử:

+ Công thức tổng thể (CTTQ): cho biết thành phần định tính các nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy thêm chất cơ học đó cho chứa bố nguyên tố C, H cùng O.

+ Công thức dễ dàng và đơn giản nhất (CTĐGN): cho thấy thêm tỷ lệ về con số các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ trọng C : H : O = 1: 2 :1.

+ bí quyết phân tử (CTPT): cho biết thêm số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta tất cả C2H4O2.

Để xác minh được bí quyết phân tử cần phải biết thành phần những nguyên tố và khối lượng mol phân tử của nó.

- so với định tính và định lượng những nguyên tố:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Xác định trọng lượng mol phân tử:

+ nhờ vào tỉ khối so với không khí hoặc đối với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không mờ hơi: khẳng định bằng phương pháp nghiệm lạnh hay nghiệm sôi.

2. Kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ

- bí quyết cấu tạo:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Thuyết cấu tạo hoá học:

+ trong phân tử hóa học hữu cơ, những nguyên tử link với nhau theo đúng hoá trị cùng theo một lắp thêm tự độc nhất định. Trang bị tự links đó được call là cấu tạo hoá học.

Sự biến hóa thứ từ bỏ tự liên kết đó sẽ khởi tạo ra hóa học mới.

+ vào phân tử hóa học hữu cơ, cacbon tất cả hoá trị 4. Số đông nguyên tử cacbon kết phù hợp với các nguyên tử của những nguyên tố và kết hợp trực tiếp cùng với nhau tạo thành đông đảo mạch cacbon khác biệt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của các chất phụ thuộc vào vào nhân tố phân tử (bản hóa học và số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hoá học tập (thứ từ liên kết của những nguyên tử).

3. Đồng đẳng và đồng phân

- Đồng đẳng: các chất có tính chất hoá học tương tự nhau nhưng mà hơn yếu nhau một hoặc các nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: những chất gồm cùng cách làm phân tử nhưng khác về cấu trúc hoá học.

Ví dụ: Cùng cách làm là C2H6O, tất cả 2 công thức cấu tạo là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) và CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Links hoá học tập trong hợp hóa học hữu cơ

- những chất hữu cơ rất có thể có những liên kết đơn, link đôi hay link ba.

- links hiđro là loại links yếu, tạo nên giữa nguyên tử hiđro biến hóa năng động và nguyên tử có độ âm điện cao. Loại liên kết này ảnh hưởng lớn mang lại độ rã trong nước, đến nhiệt độ sôi, ánh sáng nóng chảy của tương đối nhiều chất.

5. Làm phản ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là các hợp hóa học hữu cơ bao gồm hai nguyên tố là cacbon cùng hiđro.

1. Ankan:

- dãy đồng đẳng ankan (parafin): bí quyết tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ có đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C vào nhánh. Khi số C có tác dụng nhánh thông qua số C mạch thiết yếu thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

- bí quyết tính nhanh: 3

- call tên:

+ chọn mạch chính: là mạch dài nhất, các nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía C gần nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch chính + an.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- đặc thù vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, phần đông không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, những ankan tiếp sau là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm các liên kết đơn.

- tính chất hoá học:

+ phản nghịch ứng đặc trưng của ankan là làm phản ứng thế.

Nguyên tử C trong ankan bị thay thế bởi thành phần halogen khi thắp sáng hoặc đun nóng với ưu tiên nuốm vào H sinh hoạt C bậc cao.

+ bội nghịch ứng tách: Dưới ánh sáng và xúc tác say đắm hợp, ankan tất cả phân tử khối nhỏ bị tách thành các anken tương ứng.

+ bội phản ứng đốt cháy:

+ trong công nghiệp: chưng đựng phân đoạn dầu mỏ, ta chiếm được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

2. Anken:

- hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken bao gồm đồng phân cấu trúc (mạch C cùng vị trí nối đôi) và đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt liên kết đôi. Ta được những đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh cùng nối đôi, khám nghiệm hoá trị C. Lúc số C làm nhánh bằng số C mạch chủ yếu thì dừng.

Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

Khi 2 nhóm cố kỉnh của nguyên tử C mang nối đôi khác biệt thì sẽ mở ra đồng phân hình học. Nếu những nhóm nỗ lực ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) có phân tử khối lớn hơn nằm về cùng bên với nối đôi sẽ là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, cất nối đôi, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía sát nối đôi nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch bao gồm – số chỉ địa chỉ nối đôi – en.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử tất cả một link đôi, trong số đó có một liên kết π với một links σ.

- đặc thù vật lí:

+ nhẹ hơn nước, ko tan trong nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và khối lượng riêng tăng dần.

- đặc thù hoá học của anken:

+ bội nghịch ứng đặc là phản bội ứng cộng (vì có link π hèn bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cùng H2 hình thành ankan tương ứng; cộng với halogen giỏi hợp hóa học halogen xuất hiện dẫn xuất halogen; cộng với nước hiện ra ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cộng hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên đã nhập vào C bậc thấp, còn X ưu tiên đã nhập vào C bậc cao.

+ phản bội ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, vào phân tử gồm 2 nối đôi.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien gồm 2 nối đôi thường xuyên nhau, ankađien có 2 nối đôi biện pháp một nối 1-1 (ankađien liên hợp, vận dụng nhiều nhất), ankađien bao gồm 2 nối đôi phương pháp nhau các nối đôi....

- đặc điểm hoá học: Ankađien có đặc thù hoá học tương tự như anken.

4. Ankin:

Ankin là hầu như hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử đựng một nối ba.

- phương pháp tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin gồm đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nối ba, không tồn tại đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt liên kết ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh cùng nối ba, kiểm soát hoá trị C. Lúc số C làm cho nhánh ngay số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, cất nối ba, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía ngay gần nối ba nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chính – số chỉ địa chỉ nối ba – in.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- tên thông thường:

- đặc điểm hoá học: Ankin tham gia phản ứng cộng, trùng hòa hợp và các ank-1-in gia nhập phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm, vào phân tử chứa một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- phương pháp tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen gồm đồng phân về địa điểm nhóm ankyl bên trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 địa chỉ C trên vòng chính là 6 vị trí để gắn nhánh.

+ nếu như số C của nhánh từ 3 trở lên sẽ sở hữu đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

- tên gọi: Tên team ankyl + benzen.

+ Đánh số làm sao để cho chỉ số nhánh nhỏ tuổi nhất.

+ trường hợp 2 team thế ở chỗ 1,2 cùng với nhau, ta hotline là ortho- (o-).

+ giả dụ 2 nhóm thế ở chỗ 1,3 với nhau, ta gọi là meta- (m-).

+ ví như 2 nhóm thế ở đoạn 1,4 cùng với nhau, ta gọi là para- (p-).

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen rất bền và đẹp vững vì tất cả 3 liên kết đơn đan xen 3 liên kết đôi.

Xem thêm: Far More Là Gì - Và Cấu Trúc Cụm Từ Far More Trong Câu Tiếng Anh

- đặc điểm hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp triết lý hoá cơ học về hiđrocacbon bên trên đây để giúp đỡ các em nắm rõ kiến thức hoá hữu cơ và chuẩn bị tốt để học phần đa chương tiếp theo.