Trong đoạn mạch tất cả 2 đèn điện mắc thông suốt thì Cường độ dòng điện có giá trị hệt nhau tại số đông điểm (I=I1=I2) còn Hiệu điện cố giữa hai đầu đoạn mạch bởi tổng những hiệu điện thế trên mỗi đèn điện (U=U1+U2).

Bạn đang xem: Công thức tính u


Vậy đối với đoạn mạch có hai năng lượng điện trở mắc thông suốt thì Cường độ chiếc điện với Hiệu điện núm trên đoạn mạch nối liền này được tính như vậy nào? bọn họ cùng mày mò qua bài viết dưới này.

I. Cường độ chiếc điện với Hiệu điện nuốm trong đoạn mạch nối tiếp

1. Trong đoạn mạch bao gồm 2 bóng đèn mắc thông suốt (nội dung vật lý lớp 7) thì:

- Cường độ mẫu điện (I) có mức giá trị tương đồng tại gần như điểm: I=I1=I2

- Hiệu điện nỗ lực giữa (U) nhì đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thay trên từng bóng đèn: U=U1+U2.

2. Đoạn mạch có 2 năng lượng điện trở mắc nối tiếp.

* Câu C1 trang 11 SGK vật Lý 9: Quan ngay cạnh sơ đồ gia dụng mạch năng lượng điện hình 4.1 (SGK), cho thấy các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như vậy nào?

*
(sơ trang bị mạch năng lượng điện mắc nối liền - hình 4.1)

* trả lời giải Câu C1 trang 11 SGK vật Lý 9:

- R1, R2 và Ampe kế được mắc nối liền với nhau.

* Câu C2 trang 11 SGK đồ Lý 9: Hãy chứng minh rằng, so với đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện vắt giữa nhì đầu mỗi điện trở tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở đó.

 

*

* giải đáp giải Câu C2 trang 11 SGK trang bị Lý 9: 

- Ta có: 

*
 và 
*
,

- khía cạnh khác, trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ chiếc điện có mức giá trị giống hệt tại gần như điểm: I = IR1 = IR2 

*

II. Điện trở tương đương trong đoạn mạch nối tiếp

1. Điện trở tương đương

- Điện trở tương tự của một đoạn mạch gồm những điện trở là điện trở rất có thể thay vắt cho đoạn mạch này, làm sao cho với thuộc hiệu điện vậy thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.

2. Bí quyết tính điện trở tương tự của đoạn mạch bao gồm 2 điện trở mắc nối tiếp

- Điện trở tương đương của đoạn mạch bởi tổng nhị điện biến hóa phần: Rtđ = R1 + R2

* Câu C3 trang 11 SGK đồ dùng Lý 9: Hãy chứng minh công thức tính năng lượng điện trở tương đương Rtđcủa đoạn mạch bao gồm hai điện trở R1, R2 mắc thông suốt là Rtđ = R1 + R2.

* hướng dẫn giải Câu C3 trang 11 SGK vật dụng Lý 9: 

- Hiệu điện núm giữa hai đầu đoạn mạch có hai năng lượng điện trở mắc nối liền bằng tổng nhị hiệu điện nắm giữa hai đầu mỗi điện vươn lên là phần: U = U1 + U2

- Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, tính chất đoạn mạch mắc nối tiếp)

- mà lại U = I.Rtđ ⇒ I.(R1 + R2) = I.Rtđ

- phân tách hai vế đến I ta được Rtđ = R1 + R2 (Đpcm).

Lưu ý: Ampe kế, dây nối trong mạch thường có mức giá trị rất nhỏ dại so với năng lượng điện trở của đoạn mạch yêu cầu đo cường độ mẫu điện,nên ta hoàn toàn có thể bỏ qua năng lượng điện trở của ampe kế với dây nối khi tính năng lượng điện trở của mạch mắc nối tiếp.

III. áp dụng tính cường độ loại điện, hiệu điện thay và điện trở trong mạch nối tiếp

* Câu C4 trang 12 SGK vật dụng Lý 9: Cho mạch điện tất cả sơ đồ như hình 4.2 (SGK).

*
- Khi công tắc K mở, nhì đèn có vận động không? vày sao?

- Khi công tắc nguồn K đóng, mong chì bị đứt, nhì đèn có vận động không? do sao?

- Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc đèn điện Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có chuyển động không? vì chưng sao?

* trả lời giải Câu C4 trang 12 SGK đồ dùng Lý 9: 

° Cả 3 trường hợp những Đèn gần như không hoạt động vì:

- Khi công tắc nguồn K mở, nhị đèn không chuyển động vì mạch hở, không tồn tại dòng điện chạy qua đèn.

- Khi công tắc nguồn K đóng, mong chì bị đứt, nhị đèn không vận động vì mạch hở, không có dòng năng lượng điện chạy qua chúng.

- Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn điện Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không vận động vì mạch hở, không tồn tại dòng điện chạy qua nó.

* Câu C5 trang 12 SGK đồ vật Lý 9: a) mang lại hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ trang bị hình 4.3a (SGK)Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

Xem thêm: Hình Học 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học 9, Đề Cương Ôn Tập Chương 1

*
sơ đồ năng lượng điện trở mắc thông liền - hình 4.3a

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch bên trên (hình 4.3b SGK) thì năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? đối chiếu điện trở đó với từng điện đổi mới phần.

*
sơ đồ năng lượng điện trở mắc tiếp nối - hình 4.3b

Hướng dẫn giải Câu C5 trang 12 SGK thiết bị Lý 9: 

a) vì chưng mạch mắc nối liền nên năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = trăng tròn + 20 = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, điện trở R3 được mắc thông liền với R2 nên khi đó mạch năng lượng điện mới tất cả 3 năng lượng điện trở mắc nối tiếp. Bởi vì đó, điện trở tương đương mới của đoạn mạch là: