Hình chóp là hình được học tương đối nhiều ở lớp 11, lên lớp 12 các bạn gặp lại trong chủ đề khối nhiều diện. Trường hợp bạn gặp mặt khó khăn về phương pháp tính thể tích khối chóp, tuyệt công thức tính thể tích hình chóp cụt thì xem bài viết này.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích khối chóp đều

Ở nội dung bài viết này Toán học vẫn nêu rõ hình chóp là gì; bí quyết tính thể tích chóp cùng hình chóp cụt; thể tích hình chóp tứ giác đều; … chuẩn chỉnh xác nhất. Cuối bài là bài bác tập minh họa kèm giải thuật chi tiết.

1. Hình chóp là gì?

Một nhiều giác (tam giác, tứ giác, lục giác, … ) có những điểm nối với cùng một điểm khác không tính đa giác được điện thoại tư vấn là hình chóp (hay khối chóp). Đa giác được điện thoại tư vấn là dưới mặt đáy và điểm nằm kế bên đa giác được điện thoại tư vấn là đỉnh của hình chóp.

*


Ta thường xuyên gặp:

hình chóp tam giác là hình chóp bao gồm đáy là tam giác.hình chóp tứ giác là hình chóp có đáy là tứ giác.hình chóp tam giác mọi là hình chóp lòng là tam giác đều.hình chóp tứ giác số đông là hình chóp có đây là tứ giác đều.…..

Hình chóp cụt là hình được tạo vị thiết diện của một khía cạnh phẳng song song với đáy của hình chóp

2. Thể tích khối chóp

Công thức tính thể tích hình chóp

*

Công thức tính thể tích hình chóp cụt:


*

công thức tính diện tích s toàn phần của hình chóp đều

*

3. Những cách làm hình chóp cần nhớ

*

4. Bài bác tập

Bài tập 1. mang lại S.ABCD là hình chóp đều phải sở hữu AB = SA = a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

A. $fraca^33$


B. $fraca^3sqrt 2 2$

C. $a^3$

D. $fraca^3sqrt 2 6$.

Hướng dẫn giải

*

Gọi H là hình chiếu của S lên (ABCD)

$eginarrayl AH = fracasqrt 2 2\ Rightarrow SH = sqrt SA^2 – AH^2 = fracasqrt 2 2\ S_ABCD = a^2\ Rightarrow V_S.ABCD = fraca^3sqrt 2 6 endarray$

Bài tập 2. Thể tích khối tam diện vuông O.ABC vuông trên O có OA = a, OB = OC = 2a là

A.$fraca^36 cdot $

B. $2a^3$.

C. $frac2a^33 cdot $

D. $fraca^32 cdot $

Hướng dẫn giải

$eginarrayl left{ eginarrayl S_OBC = frac12OB.OC = 2a^2\ h = OA = a endarray ight. m \ Rightarrow V_O.ABC = frac13OA cdot S_OBC = frac2a^33 endarray$

Bài tập 3. mang lại hình chóp S.ABC tất cả SA vuông góc phương diện đáy, tam giácABC vuông tại A, SA = 2 cm, AB = 4cm, AC = 3 cm. Tính thể tích khối chóp.

A. $frac123cm^3$.

B. $frac245cm^3$.

C. $frac243cm^3$.

D. $24cm^3$.

Hướng dẫn giải

$eginarrayl left{ eginarrayl S_ABC = frac12AB.AC = 6,cm^2\ h = SA = 2,cm endarray ight. m \ Rightarrow V_S.ABC = frac13SA cdot S_ABC = frac123cm^3 endarray$

Bài tập 4. Hình chóp S.ABCD đáy hình vuông, SA vuông góc với đáy, $SA = asqrt 3 ,AC = asqrt 2 $. Khi đó thể tích khối chóp S.ABCD là

A. $fraca^3sqrt 2 2 cdot $

B. $fraca^3sqrt 2 3 cdot $

C. $fraca^3sqrt 3 2 cdot $

D. $fraca^3sqrt 3 3 cdot $

Hướng dẫn giải

*

$eginarrayl left{ eginarrayl SA = asqrt 3 \ AB = AC.cos left( 45^0 ight) = a Rightarrow S_ABCD = a^2 endarray ight. m \ Rightarrow V_S.ABCD = frac13SA.S_ABCD = fraca^3sqrt 3 3 endarray$

Bài tập 5.

*

Bài tập 6.

Xem thêm: Cô Và Trò Cùng Nhảy Suffle Dance Là Gì? Nhảy Shuffle Dance Có Tác Dụng Gì?

*

Những chia sẻ về các công thức tính thể tích hình chóp, thể tích hình chóp cụt kèm bài xích tập minh họa xin tạm dừng tại đây. Đừng quên quay lại trang nasaconstellation.com để tiếp xem hầu hết chủ đề tiếp sau nhé.