Trong một số nơi gồm quy định tính thâm nám niên làm cho việc ví dụ ra bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng và từng nào ngày tính trường đoản cú thời điểm ngày vào làm đến 1 mốc chũm thể. Vậy công thức nào giúp bọn họ làm được câu hỏi này? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu cách tính thời gian thao tác làm việc giữa nhị thời điểm cụ thể theo ngày tháng năm trong Excel nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính thâm niên


Yêu mong tính thâm nám niên làm việc theo ví dụ ngày tháng năm

Ví dụ trong 1 đơn vị có tin tức như sau:

*

Nguyên tắc tính khoảng thời hạn thâm niên

Để tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm, chúng ta áp dụng theo những nguyên tắc sau:

Hệ số quy đổi: một năm = 12 thángThời điểm xét rạm niên: Ngày làm mốc (trong ô B2) luôn lấy ngày vào cuối tháng hoặc ngày cuối năm.

Khi xét với ngày vào cuối tháng hoặc ngày cuối cùng của năm làm mốc, bọn chúng ta đã gồm thể đơn giản hóa logic thống kê giám sát rất các cho đơn vị Ngày. Và thực tế công việc tính thâm niên làm việc cũng thường xét trên các thời điểm đó chứ không cần phải là một trong những ngày bất kỳ.

Công thức tính rạm niên làm việc theo số năm

Áp dụng hàm DATEDIF để tính số năm thân 2 khoảng tầm thời gian:


*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Trong đó:

Ngày bắt đầu: tính từ ô B4Ngày kết thúc: tại ô B2Lưu ý trường hợp ngày vào làm sau ngày xét làm mốc đang ra hiệu quả lỗi cho hàm DATEDIF (Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc).

Dùng hàm IF để biện luận trước cho trường hợp này. Nếu như Ngày bắt đầu > Ngày hoàn thành thì trả về hiệu quả = 0

Công thức như sau:

C4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”y”))

*

Công thức tính rạm niên thao tác làm việc theo số tháng

Áp dụng hàm DATEDIF để tính số tháng giữa 2 khoảng tầm thời gian:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Trong đó:

Ngày bắt đầu: tính từ ô B4Ngày kết thúc: tại ô B2

Các trường hợp nên lưu ý:

Biện luận bởi hàm IF cho trường hợp Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc thì trả về kết quả là 0Kết quả hàm DATEDIF trả về tổng số tháng. Để tính ra số tháng sót lại trong năm thì đang trừ đi số năm * 12 (số năm đã tính ở trên được quy đổi về tháng)

Công thức như sau:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”m”)-C4*12)

*

Hoặc để đơn giản hơn, các chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp DATEDIF với tham số cuối là “ym” để tính số tháng còn lại khi đã biết số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “ym”)

Áp dụng vào phương pháp tính ví dụ ta có:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”ym”))

*

Kết quả của 2 biện pháp viết là như nhau. Phương pháp viết “ym” ngắn thêm và logic đơn giản hơn.

Công thức tính thâm niên thao tác theo số ngày

Trường đúng theo này tính số ngày chính là số ngày của Ngày vào làm.

Chúng ta áp dụng hàm DAY để tách bóc phần số ngày này.

Xem thêm: Cpu Tray Là Gì ? So Sánh Hàng Tray Với Hàng Full Box Hàng Tray Xài Tốt Không

Lưu ý biện luận thêm trường vừa lòng Ngày vào làm cho > Ngày mốc thì buộc phải trả về kết quả là 0 ngày.

Công thức rõ ràng là:

E4=IF(B4>B2,0,DAY(B4))

*