Để giải được những bài tập tương quan đến số mol, độ đậm đặc mol, mật độ % hỗn hợp hay thể tích …các bạn phải học thuộc phương pháp tính để có thể áp dụng vào giải bài tập. Ở bài viết này lúc này chúng tôi xin gởi đến chúng ta công thức tính nóng độ mol với công thức tính tỷ lệ dung dịch chính xác nhất bạn cùng học tập thuộc nhé.

*
Bạn đang xem: Công thức tính nồng độ

Công thức tính nồng độ mol

=> cách tính nồng độ mol CM ngay số mol chất chia cho thể tích dung dịch, trường đoản cú đó công thức như sau : CM = n/V

Trong đó :

CM là nồng độ mol dung dịch được xem bằng mol/litn là mật độ mol dung dịch được tính bằng molV là thể tích dung dịch được xem bằng lít

Công thức 2 : nồng độ mol CM bằng nồng độ tỷ lệ C% nhân với 10 lần cân nặng riêng của hỗn hợp ( 10.D ) phân chia cho trọng lượng mol ( M ) , phương pháp tính như sau : CM=C%. 10.D/M

Trong đó

CM Nồng độ mol/lit C% độ đậm đặc phần trăm D cân nặng riêng của dung dịchM cân nặng mol

Bài tập lấy ví dụ như tính mật độ mol

Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của hỗn hợp khi 0,5 lit hỗn hợp CuSO4 chứa 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

=> Áp dụng công thức tính số mol n = m : M ( Nếu các bạn không biết rất có thể tham khảo các công thức tính số mol để biết thêm thông tin )

+ Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

=> Ta vận dụng công thức tính độ đậm đặc mol cm = n/V khi biết được số mol là 0,625 mol cùng thể tích là 0,5 lit

+ độ đậm đặc mol của hỗn hợp CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 4M vào 4 lít hỗn hợp H2SO4 0,25M. Nồng độ mol của dung dịch bắt đầu là

Hướng dẫn giải:

Số mol H2SO4 2 lít dung dịch H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lít hỗn hợp H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau khoản thời gian trộn hỗn hợp là: 4 + 0,2 = 4,2 lít

Nồng độ mol của dung dịch bắt đầu là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

Công thức tính nồng độ xác suất dung dịch

=> cách tính nồng độ tỷ lệ dung dịch C% bằng khối lượng dung dịch mdd phân chia cho cân nặng chất chảy mct với nhân cùng với 100% công thức tính như sau : C%=mct.100%/mdd

Trong đó

mdd Khối lượng dung dịchmct Khối lượng hóa học tan

C% mật độ phần trămCông sản phẩm công nghệ 2 : Nồng độ tỷ lệ C% bằng nồng độ mol nhân với khối lượng mol hóa học trên 10 lần trọng lượng riêng của dung dịch,

=> công thức tính như sau : C%=CM.M/10D

Trong đó

C% Nồng độ phần trăm

CM Nồng độ mol/litM Khối lượng mol chấtD Khối lượng riêng biệt của dung dịch

Bài tập ví dụ tính nồng độ xác suất dung dịch

Ví dụ 3: Hòa tung 15 gam muối vào 50 gam nước.

Xem thêm: Area Là Gì - Nghĩa Của Từ Area

Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:

*

Ví dụ 4: Trộn 50 gam hỗn hợp muối nạp năng lượng có nồng độ 20% với 50 gam dung dịch muối nạp năng lượng 10%. Tính nồng độ xác suất của dung dịch thu được ?

Hướng dẫn giải:

*

=> trên là toàn cộ phương pháp tính nồng độ mol cùng nồng độ tỷ lệ dung dịch chúng ta cần học tập thuộc để áp dụng giải tốt chúng ta tập liên quan.