Trước khi phân tích ự khác biệt giữa năng lượng ion hóa thứ nhất và thứ hai, trước tiên chúng ta hãy thảo luận về năng lượng ion hóa là gì. N


NộI Dung:

Sự khác biệt chính – Năng lượng ion hóa thứ nhất so với thứ hai (I1E và I2E)

Trước khi phân tích sự khác biệt giữa năng lượng ion hóa thứ nhất và thứ hai, trước tiên chúng ta hãy thảo luận về năng lượng ion hóa là gì. Nói chung, năng lượng ion hóa được gọi là năng lượng cần thiết để loại bỏ một điện tử khỏi một nguyên tử khí hoặc một ion. Vì các electron bị hút vào hạt nhân dương nên năng lượng cần được cung cấp cho quá trình này. Đây được coi là quá trình thu nhiệt. Năng lượng ion hóa được biểu thị bằng kJ mol-1. Các sự khác biệt chính giữa năng lượng ion hóa thứ nhất và thứ hai được giải thích tốt nhất trong các định nghĩa của chúng; Năng lượng được hấp thụ bởi một nguyên tử trung hòa, ở thể khí để tạo ra một ion mang điện tích +1 (để loại bỏ một điện tử) được gọi là năng lượng ion hóa đầu tiên trong khi năng lượng được hấp thụ bởi một ion khí mang điện tích dương (+1) để tạo ra ion có điện tích +2 được gọi là năng lượng ion hóa thứ hai.

Bạn đang xem: Công thức tính năng lượng ion hóa

Bạn đang xem: Cách Tính Năng LượNg Ion Hóa

Năng lượng ion hóa được tính cho 1 mol nguyên tử hoặc ion. Nói cách khác; năng lượng ion hóa thứ nhất liên quan đến các nguyên tử khí trung hòa và năng lượng ion hóa thứ hai liên quan đến các ion thể khí có điện tích (+1). Độ lớn của năng lượng ion hóa thay đổi phụ thuộc vào điện tích của hạt nhân, khoảng cách của dạng electron của hạt nhân và số electron giữa hạt nhân và các electron lớp vỏ ngoài cùng.

Năng lượng ion hóa đầu tiên là gì (I1E)?

Năng lượng ion hóa thứ nhất được định nghĩa là năng lượng được hấp thụ bởi 1 mol nguyên tử ở thể khí trung hòa để loại bỏ điện tử liên kết lỏng lẻo nhất khỏi nguyên tử để tạo ra 1 mol ion thể khí có điện tích +1. Độ lớn của năng lượng ion hóa thứ nhất tăng theo chu kỳ trong bảng tuần hoàn và giảm dần theo nhóm. Năng lượng ion hóa thứ nhất có tính tuần hoàn; nó có cùng một mẫu lặp đi lặp lại trong bảng tuần hoàn. 

Năng lượng ion hóa thứ hai là gì (I2E)?

Năng lượng ion hóa thứ hai được định nghĩa là năng lượng được hấp thụ bởi 1 mol ion thể khí mang điện tích dương để tạo ra 1 mol ion thể khí có điện tích +2, bằng cách loại bỏ electron liên kết lỏng lẻo khỏi ion +1. Năng lượng ion hóa thứ hai cũng cho thấy tính tuần hoàn.

Sự khác biệt giữa Năng lượng ion hóa thứ nhất và thứ hai là gì (I1E và tôi2E)?

Định nghĩa củaNăng lượng ion hóa thứ nhất và thứ hai

Năng lượng ion hóa đầu tiên (I1E): Năng lượng cần thiết để loại bỏ electron liên kết lỏng lẻo nhất từ ​​1 mol nguyên tử ở thể khí để tạo ra 1 mol ion thể khí mang điện tích dương (+1).

X (g) X+(g) + e–

(1 mol) (1 mol) (1 mol)

Năng lượng ion hóa thứ hai (I2E): Năng lượng cần thiết để loại bỏ electron liên kết lỏng lẻo nhất từ ​​1 mol ion thể khí có điện tích +1 để tạo ra mol ion thể khí có điện tích +2.

X+(g) X2+(g) + e–

(1 mol) (1 mol) (1 mol)

Đặc điểm của năng lượng ion hóa thứ nhất và thứ hai

Yêu cầu năng lượng

Thông thường loại bỏ điện tử đầu tiên khỏi một nguyên tử khí ở trạng thái cơ bản dễ hơn loại bỏ điện tử thứ hai khỏi một ion mang điện tích dương. Do đó, năng lượng ion hóa thứ nhất nhỏ hơn năng lượng ion hóa thứ hai và sự chênh lệch năng lượng giữa năng lượng ion hóa thứ nhất và thứ hai lớn hơn đáng kể.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Fuck Off Nghĩa Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh

Thành phầnNăng lượng ion hóa đầu tiên (I1E) /kJ mol-1 Năng lượng ion hóa thứ hai (I2E) / kJ mol-1
Hydro (H)1312
Heli (Anh)23725250
Lithium (Li)5207292
Berili (Be)8991757
Boron (B)8002426
Carbon (C)10862352
Nitơ (N)14022855
Oxy (O)13143388
Flo (F)6803375
Neon (Ne)20803963
Natri (Na)4964563
Magie (Mg)7371450

Xu hướng của năng lượng ion hóa trong bảng tuần hoàn

Năng lượng ion hóa đầu tiên (I1E): Giá trị năng lượng ion hóa đầu tiên của nguyên tử trong mọi chu kỳ đều biến thiên như nhau. Độ lớn luôn nhỏ hơn giá trị năng lượng ion hóa thứ hai

Năng lượng ion hóa thứ hai (I2E): Giá trị năng lượng ion hóa thứ hai của nguyên tử trong mọi chu kỳ đều biến thiên như nhau; các giá trị đó luôn cao hơn giá trị năng lượng ion hóa đầu tiên.