Bài viết cầm tắt lý thuyết ba định luật pháp Niu-tơn. Phương pháp giải bài bác tập cơ bản của đụng lực học chất điểm và những dạng bài toán sử dụng ba định hình thức Niu-tơn. Một vài bài tập để độc giả tự luyện


 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON (HAY VÀ ĐẦY ĐỦ)

1. Định phương tiện I Niu –tơn: khi không tồn tại lực chức năng vào đồ dùng hoặc tổng phù hợp lực tính năng vào vật bằng không thì vật đang đứng lặng sẽ tiếp tục đứng yên, thứ đang vận động sẽ tiếp tục hoạt động thẳng đều: (overrightarrowF_he=0 ightarrow overrightarrowa=0)

2. Định công cụ II Nịu –tơn: 

* (overrightarrowa=fracoverrightarrowF_hem) Hay (overrightarrowF_he=m.overrightarrowa) ((overrightarrowa) luôn luôn cùng chiều với (overrightarrowF_he))

* Độ lớn: F = m.a

3. Định chế độ III Niu –tơn: khi đồ gia dụng A chức năng lên đồ dùng B một lực thì ngược lại vật B cũng tác dụng lại đồ A một lực (overrightarrowF_AB=-overrightarrowF_BA)  hay (m_B.(overrightarrowv_B-overrightarrowv_OB)=-m_A.(overrightarrowv_A-overrightarrowv_OA))

Nếu (overrightarrowF_AB) gọi là lực thì (overrightarrowF_BA) gọi là làm phản lực cùng ngược lại.

Bạn đang xem: Công thức tính lực cản

Khối lượng 

* khối lượng không đổi đối với mỗi vật.

* cân nặng có tính cộng được.

TỔNG QUÁT đến ĐỊNH LUẬT II NEWTONĐỊNH LUẬT II NEWTON khi CÓ LỰC CẢN

(KHI CÓ LỰC MA SÁT, LỰC HÃM PHANH)

Phương pháp:

Chọn hệ trục như hình vẽ:

*

- Áp dụng định khí cụ II Niu – tơn ta có: (overrightarrowF_K+overrightarrowF_can+overrightarrowN+overrightarrowP=m.overrightarrowa) (*)

Chiếu (*) xuống trục Ox, ta có: (F_K-F_can=m.a)

*Chú ý: chiều dương cùng chiều gửi động.

1. Lực “kéo” cùng chiều với chiều vận động lấy lốt cộng.

2. Lực “cản” ngược chiều với chiều chuyển động lấy vết trừ .

3. Trọng lực p. Và phản lực N vuông góc phương chuyển động yêu cầu bằng 0


Lực kéo bộ động cơ xe (lực phát động) và cùng chiều chuyển động, lực cản tốt lực ma sát luôn luôn cùng phương và ngược chiều với gửi động.

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT II NEWTON

Dạng 1: search lực tính năng (hoặc phù hợp lực): F = m.a

Phương pháp:

+ sử dụng kết hợp các công thức chuyển động biến đổi đều tương quan gia tốc a

+ công thức tính lực: F = m.a

Dạng 2. Cho tốc độ a, tìm những đại lượng còn lại (F_K); m.

Phương pháp:

+ search a bằng các công thức của chuyển động biến đổi đều

+ rồi nuốm a vào (F_K-F_can=m.a)

Dạng 3. Cho gia tốc và (F_K), tìm kiếm a và những đại lượng còn lại.

Phương pháp:

+ cố gắng (F_K) vào (F_K-F_can=m.a) để search a

+ rồi dựa vào các công thức của chuyển động biến đổi đều để tìm các đại lượng còn lại.

*CHÚ Ý:

* Nếu vật chuyển động thẳng đều thì a = 0

Khi thắng (phanh): Lực kéo bằng không.

Gia tốc a theo phương chuyển động Ox; viết dưới dạng đại số (âm hoặc dương) và các quy ước về dấu giống với vận động thẳng đổi khác đều.


* Các công thức chuyển động biến đổi đều :

+ Vận tốc: (v=v_0+at);

+ Công thức tương tác giữa đường đi , tốc độ và gia tốc: (v^2-v_0^2=2as)

+ tương quan quãng đường đi: (s=v_0.t+frac12at^2)

BÀI TẬP.

Tìm lực tác dụng (hoặc vừa lòng lực): F = m.a

Bài 1: a. Một vật khối lượng 10kg chuyển động dưới tác dụng của lực kéo F = 10N. Tính gia tốc và mang lại biết tính chất của chuyển động .

b. Một vật khối lượng 200g chuyển động với gia tốc 2m/s2. Tìm lực chức năng vào vật.

ĐS: 1m/s2; 0,4N.

Bài 2: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động cấp tốc dần đều và sau thời điểm đi được 50cm thì đạt vận tốc 0,7m/s. Bỏ qua ma sát , tính lực tác dụng vào vật.

ĐS: 24,5 N.

Bài 3: Một quả bóng có khối lượng 700g vẫn nằm im trên sảnh cỏ . Sau khoản thời gian bị đá nó đạt vận tốc 10m/s . Tính lực đá của cầu thủ , biết khoảng thời gian va chạm là 0,02s .

ĐS: 350 N.

Bài 4: Một ô –tô khối lượng 1 tấn sau khoản thời gian khởi hành 10s thì đạt vận tốc 36km/h. Bỏ qua ma sát, tính lực kéo của ô tô.


ĐS: 1 000N .

Bài 5: Một ô –tô có khối lượng 3tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m. Bỏ qua ma sát, tìm:

a. Lực phát động của động cơ xe.

b. Vận tốc và quãng đường xe pháo đi được sau 20s.

ĐS: 1 500N; 10m/s; 100m .

Bài 6: Một xe khối lượng 1 tấn đang làm việc với vận tốc 36km/h thì hãm phanh (thắng lại) . Biết lực hãm là 250N. Tính quãng mặt đường xe còn chạy thêm được đến lúc dừng hẳn.

ĐS: 200m.

Bài 7: Một xe khởi hành với lực phát động là 2 000N , lực cản tác dụng vào xe là 400N , khối lượng của xe pháo là 800kg. Tính quãng đường xe cộ đi được sau thời điểm khởi hành 10s.

ĐS: 100m .

Bài 8: Một ô –tô có khối lượng 2 tấn vẫn chuyển động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh. Sau thời điểm hãm phanh , ô –tô chạy thêm được 50m nữa thì dừng hẳn.Tính: 

a. Lực hãm.

b. Thời gian từ lúc ô – đánh hãm phanh đến khi dừng hẳn.

ĐS: 8 000N; 5s .

Bài 9: Một xe có khối lượng 1 tấn sau thời điểm khởi hành 10s đạt vận tốc 72km/h. Lực cản của mặt đường tác dụng lên xe là 500N. Tính :


a. Gia tốc của xe.

b. Lực phát động của động cơ.

ĐS:2m/s2; 2 500N.

Bài 10: Một xe có khối lượng 1 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 50m.Tính:

a. Lực phát động của động cơ xe cộ , biết lực cản của mặt đường là 500N.

b. Nếu lực cản của mặt đường không nỗ lực đổi, muốn xe chuyển động thẳng đều thì lực phát động là bao nhiêu?

ĐS: 1 500N; 500N .

Bài 11: Một vật có khối lượng 100g bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và đi được 80cm vào 4s .

a. Tính lực kéo, biết lực cản bằng 0,02N .

b. Sau quãng đường ấy, lực kéo phải bằng bao nhiêu để vật chuyển động thẳng đều?

ĐS: 0,03 N; 0,02 N .

Bài 12: Một lực F ko đổi chức năng vào trang bị trong khoảng thời hạn 0,6s theo phương của gia tốc làm gia tốc của nó biến hóa từ 8m/s còn 5m/s. Kế tiếp tăng độ bự của lực lên gấp hai trong khoảng thời gian 2,2s tuy vậy vẫn không thay đổi hướng của lực. Xác minh vận tốc của vật dụng tại thời điểm cuối.


ĐS: – 17m/s.

Bài 13: Một lực F = 5N ở ngang tác dụng vào vật cân nặng m = 10kg sẽ đứng yên làm vật chuyển động trong 10 s. Bỏ lỡ ma sát.

a. Tính vận tốc của vật.

b. Tìm gia tốc của đồ dùng khi lực vừa ngừng tác dụng với quãng con đường vật đi được trong thời gian này.

c. Sau 10s lực ngừng tác dụng thì vật dụng sẽ chuyển động như thay nào, giải thích?

ĐS: 0,5m/s2; 5m/s; 25m.

Bài 14: Một đồ vật có trọng lượng 500g bắt đầu chuyển động cấp tốc dần hầu hết dưới công dụng của lực kéo 4N, sau 2s đồ vật đạt tốc độ 4m/s. Tính lực cản chức năng vào vật cùng quãng đường vật đi được trong thời hạn này.

ĐS: 3N; 4m.

TỔNG HỢP

Bài 1: Một ô –tô khối lượng 2 tấn sẽ chạy với vận tốc thì hãm phanh, xe đi thêm được quãng đường 15m trong 3s thì dừng hẳn. Tính: 

a. (v_0)

b. Lực hãm.

ĐS: 10m/s; 6 666,7N .

Bài 2: Lực F truyền mang đến vật m1 một gia tốc a1 = 2m/s2; truyền mang lại vật m2 gia tốc a2 = 6m/s2. Hỏi nếu lực F truyền đến vật có khối lượng m = m1+ m2 thì gia tốc a của nó là bao nhiêu?


ĐS: 1,5m/s2 .

Bài 3: Một ô –tô có khối lượng 2 tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s2. Ô –tô đó chở hàng thì khởi hành với gia tốc 0,2m/s2. Hãy tính khối lượng của hàng hóa,biết rằng hợp lực tác dụng vào ô –tô trong nhì trường hợp đều bằng nhau.

ĐS: 1 000kg .

Bài 4: Một xe đã chạy với vận tốc 1m/s thì tăng tốc sau 2s có vận tốc 3m/s . Sau đó xe cộ tiếp tục chuyển động đều vào thời gian 1s rồi tắt

máy, chuyển động chậm dần đều sau 2s thì dừng hẳn. Biết xe cộ có khối lượng 100kg.

a) Xác định gia tốc của ô –tô trong từng giai đoạn ?

b) Lực cản tác dụng vào xe.

c) Lực kéo của động cơ trong từng giai đoạn.

ĐS: a) 1m/s2; 0; 1,5m/s2

b) 150N; 250N; 150N; 0N .

Bài 5: Một chất điểm có khối lượng10 kg, chuyển động có đồ thị vận tốc như hình vẽ .

a) Tìm gia tốc của chất điểm và lực tác dụng lên chất điểm ứng với nhì giai đoạn.


b) Tìm quãng đường vật đi được từ lúc t = 5s mang đến đến lúc vật dừng lại.

ĐS: a) a1 = 0,5m/s2; F1 = 5N; a2 = - 1m/s2; F2 = -10N b) 93,75m.

Bài 6: Một xe pháo lăn khối lượng 50kg, dưới tác dụng của một lực kéo theo phương ngang,

chuyển động không vận tốc đầu từ đầu đến cuối phòng mất 10s. Nếu chất lên xe một kiện hàng, xe pháo phải mất 20s để đi từ đầu phòng đến cuối phòng. Bỏ qua ma sát, tìm khối lượng của kiện hàng?

ĐS:150kg .

Bài 7: a) Một lực (overrightarrowF_1) không đổi , cùng phương với vận tốc , tác dụng vào vật trong khoảng thời gian 0,8s làm vận tốc của nó cụ đổi từ 0,6 m/s đến 1 m/s . Tìm gia tốc a1 vật thu được vào khoảng thời gian (overrightarrowF_1) tác dụng .

b) Một lực (overrightarrowF_2) không đổi , cùng phương với vận tốc , tác dụng vào vật vào khoảng thời gian 2s làm vận tốc của nó cố đổi từ 1 m/s đến 0,2 m/s . Tìm gia tốc a2 vật thu được vào khoảng thời gian (overrightarrowF_2) tác dụng . Vẽ a2 và (overrightarrowF_2).Tính tỷ số: (fracF_1F_2)


ĐỊNH LUẬT III NEWTON

ĐỊNH LUẬT III NEWTON –LỰC VÀ PHẢN LỰC

 

1. Định luật:

 

+ phát biểu : “ Trong đông đảo trường hợp, khi đồ gia dụng A chức năng lên vật dụng B một lực , thì đồ dùng B cũng tác dụng lại vật A một lực. Nhị lực này còn có : cùng giá , cùng độ to nhưng trái chiều .”

*

 

+ Công thức: (overrightarrowF_A ightarrow B=-overrightarrowF_B ightarrow A)

 

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LỰC VÀ PHẢN LỰC ((overrightarrowN)):

 

* mở ra và mất đi thuộc lúc 

 

* thuộc giá, cùng độ lớn, tuy nhiên ngược chiều.

* Không thăng bằng vì chúng để trên hai đồ gia dụng khác nhau

Phương pháp

*

* Ta có: (overrightarrowF_A ightarrow B=-overrightarrowF_B ightarrow A ightarrow m_B.overrightarrowa_B=-m_A.overrightarrowa_A) (Leftrightarrow m_B(v_B-v_OB)=-m_A(v_A-v_OA))

* để ý : mang lại dấu của gia tốc .

Bài 1: Một sợi dây chịu được lực căng tối đa là 100N.

Xem thêm: ' Charity Là Gì - Nghĩa Của Từ Charity

a. Một người cột dây vào tường rồi kéo dây với một lực bằng 80N. Hỏi dây bao gồm bị đứt không, giải thích ?Bài 1: Một sợi dây chịu được lực căng tối đa là 100N.


b. Hai người thuộc kéo nhì đầu dây với lực kéo của mỗi người bằng 80N. Hỏi dây tất cả vị đứt không, giải thích ?

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn đồ gia dụng lý lớp 10 - xem ngay