Trọn bộ công thức Vật lý trung học phổ thông lớp 10, lớp 11, lớp 12 nhưng học sinh cấp 3 cần phải ghi nhớ để áp dụng làm bài bác tập.

Các công thức được liệt kê dưới đây.

Công thức Vật lý 10

1. Công thức độc lập thời gian vào CĐT biến đổi đều

*

*

2. Công không đúng trong CĐ biến đổi đều (thẳng, tròn)

*

3. Tầm cất cánh xa

*

4. Lực hấp dẫn

*

5. Gia tốc trọng trường

*

*

6. Động năng

*

7. Thế năng

*

8. Nhiệt lạnh chảy

*

9. Nhiệt hóa hơi

Q = L.m

10. Lực căng bề mặt

Fcăng= 1.σ

11. Độ chênh lệch mực nước trong mao dẫn

*

12. Độ cứng lò xo

*

C=∑Ci
*
K=∑Ki
*
l=lil=∑li
*
*
*
*

14. Nội năng

A + Q =ΔU

Công thức Vật lý 11

1. Điện dung

(k=9.109 N.m2/C2 )

U = Ed

Q = CU

F = qE

A = qU

U = A/q

A = qEd

2. Hiệu điện thế

UMN = AMN /q = VM – VN

3. Năng lượng điện trường

*

4. Điện tích

q = I.t

5. Điện năng

A=I.U.t=U.I.t

6. Công suất

*

7. Ghép điện trở + tụ điện + lò xo

//Nt
I=SIiI=Ii
Q=SQiQ=Qi
U=UiU=SUi
*
*

8. Định luật Faraday

*

9. Lực từ

*

10. Mômen ngẫu lực từ

*

11. Lực Lorenxơ

*

12. Từ trải qua diện tích S

*

*

*

13. Suất điện động cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động

*

14. Suất điện động tự cảm

etc = L.ΔI/Δt

15. Từ trường ống dây

*

16. Hệ số tự cảm

*

17. Năng lượng từ trường ống dây

*

*

18. Khúc xạ ánh sáng

n1.sin i=n2.sin r

19. Vận tốc tia nắng

c=n.v

20. Lăng kính

A= r1+r2

D= i1+i2 -A

21. Độ bội giác kính lúp

*

22. Độ bội giác kính lúp khi ngắm chừng ở Cv

*

Công thức Vật lý 12

1. Góc quay

*

2. Tốc độ góc

*

3. Tốc độ dài

*

4. Mômen q.tính chất điểm, vành tròn và trụ rỗng

*

5. Phương trình động lực học vật rắn quay

*

6. Mômen động lượng

*

+ Đối với chất điểm

*

7. Gia tốc ròng rọc bao gồm khối lượng

*

+

*
: khối lượng gây nên gia tốc
*
của hệ thống

=

*
: độ lệch khối lượng của những quả nặng ở 2 bên ròng rọc

8. Vận tốc cực đại

*

9. Gia tốc cực đại

*

10. CT độc lập th.gian

*

11. Chu kì

=> t=n.T

12. Thế năng

*

13. Động năng

*

14. Cơ năng

*

15. Tần số góc cùng chu kì

*

+ Độ cứng

*

*

*

*

*

*

*

*

16. Bé lắc lò xo thẳng đứng

*

17. Thế năng con lắc (gốc ở VTCB)

18. Sự biến thiên chu kì con lắc đơn

*

*

19. Gia tốc bởi vì F-điện gây ra

*

20. Vận tốc bé lắc đơn

*

21. Lực căng

*

*

22. Bài toán bắn hòn bi A vào quả cầu B của con lắc đơn (va chạm đàn hồi, xuyên tâm), vận tốc hòn bi A trước khi va chạm là

*

*

23. Bước sóng

*

*

24. Độ lệch pha của nhị sóng

*

25. Sóng tổng hợp bao gồm biên độ

+Max khi

*

+Min khi

*

26. Thí nghiệm Y-âng

+ Bước sóng

*

+ Khoảng biện pháp từ vân sáng chính giữa đến vân sáng sủa bậc k

*

27. Độ dịch chuyển khi có bản mặt song song

*

38. Cảm kháng

*

29. Dung kháng

*

30. Sóng điện từ

*

31. Tần số góc riêng

*

32. Điện động cực đại trong cuộn dây

*

33. Hệ số phẩm chất

*

34. Lắp thêm gia tốc Xiclotrôn

*

35.


Bạn đang xem: Công thức lý cấp 3


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Càn Khôn - Càn Khôn Là Gì Cùng Tìm Hiểu Túi Càn Khôn Là Gì

Công thức Anhxtanh

*

36. Liên hệ giữa động lượng p và động năng K