Công thức đồ lý 10 ở học kỳ 2 tất cả chương 4, chương 5, chương 6 với chương 7 về nội dung: các định phương tiện bảo toàn; hóa học khí; cơ sở của nhiệt hễ lực học; hóa học rắn và hóa học lỏng. Sự gửi thể.

Bạn đang xem: Công thức lý 10 hk2


Bài viết này họ cùng tổng phù hợp lại các công thức vật lý 10 sinh hoạt HK2 để các em dễ dãi trong việc tra cứu vớt để giải những bài tập đồ lý tương quan và ôn lại khi bắt buộc thiết.

I. Bí quyết vật lý 10 HK2, Chương 4: những định mức sử dụng bảo toàn

1. Định lao lý bảo toàn đụng lượng

° Động lượng:

 

*

° Xung của lực: bằng độ vươn lên là thiên rượu cồn lượng trong vòng thời gian Δt.

 

*

° Định pháp luật bảo toàn cồn lượng: Trong hệ cô lập, tổng vectơ rượu cồn lượng được bảo toàn

 

*

* Va đụng mềm: sau khi va va 2 vật dính vào nhau và vận động cùng với vận tốc v.

 

*

* Va chạm bọn hồi: sau thời điểm va chạm 2 đồ không dính vào nhau và chuyển động với gia tốc mới là v"1, v"2:

 

*

* vận động bằng bội nghịch lực:

 

*

Trong đó:

 

*
 là cân nặng khí phụt ra với gia tốc v

 

*
 khối lượng M của tên lửa vận động với vận tốc V sau khi đã phụt khí.

2. Công và Công suất

° Công: A = F.s.cosα

Trong đó:

 F: là lực chức năng vào vật

 

*
: là góc tạo vị lực F và phương chuyển dịch s.

 s: là quãng đường đi được của vật

 Đơn vị của công: jun (J).

° Công suất: 

*

> lưu ý: 1HP = 746W

° Hiệu suất: Là tỉ số thân công bổ ích A" của máy và công A vì chưng lực phát rượu cồn thực hiện.

 

*

3. Động năng

° Động năng là tích điện của vật dành được do gửi động:

 

*

4. Vắt năng

° Thế năng trọng trường: 

*

Trong đó:

 m: là trọng lượng của vật dụng (kg)

 z: là khoảng cách đại số của vật so cùng với gốc chũm năng

° cố gắng năng đàn hồi: 

*

5. Cơ năng

 

*

 

*
 
*

* các định lý, định vẻ ngoài về năng lượng

° Lực thế:

- Lực cụ là lực mà lại công của chính nó không nhờ vào vào hình dạng đường đi mà chỉ dựa vào vào vị trí điểm đầu và điểm cuối mặt đường đi

- Ví dụ: trọng tải P, lực bầy hồi Fdh là lực thế. Lực ma sát không phải lực thế

° Định công cụ bảo toàn cơ năng:

- vào một hệ cô lập (không bao gồm ngoại lực hoặc nước ngoài lực cân bằng) thì cơ năng tại phần đa điểm đều nhau và được bảo toàn.

- hoạt động của vật dụng chỉ chịu công dụng của lực cầm cố (hoặc nếu tất cả lực chưa hẳn lực thế chức năng thì tổng của các lực này bởi 0) thì cơ năng được bảo toàn.

° Định lý biến chuyển thiên đụng năng:

- Độ vươn lên là thiên đụng năng (động năng sau - đụng năng đầu) thì bởi tổng công của lực nuốm và lực không thế tác dụng lên đồ dùng (hay gọi tắt là tổng công của ngoại lực).

 Wd2 - Wd1 = AF = AF (thế) + AF (không thế)

° Định lý hiệu thế năng:

- Hiệu vắt năng (thế năng đầu - cụ năng sau) bằng tổng công của lực thế tính năng lên vật.

 Wt1 - Wt2 = AF (thế).

° Định lý trở thành thiên cơ năng:

- Khi trường hợp có lực ko thế tác dụng có thích hợp lực không giống 0 thì cơ năng không bảo toàn. Lúc đó độ biến thiên cơ năng (cơ năng sau - cơ năng đầu) bằng tổng công của lực không thế chức năng lên vật.

 W2 - W1 = AF (không thế)

* Với nhỏ lắc đơn

- gắng năng tại A: 

*

- tốc độ tại A: 

*

- trương lực dây tại A: 

*

II. Phương pháp vật lý 10 HK2, Chương 5: Chất khí

1. Phương trình tâm trạng khí lí tưởng

*

Trong đó:

 P: là áp suất khí

 V: là thể tích khí

 T = t + 273: nhiệt độ độ tuyệt vời và hoàn hảo nhất (0K)

2. Định chính sách Bôilơ - Mariốt (Quá trình đẳng nhiệt)

 

*

3. Định nguyên lý Sác - lơ (Quá trình đẳng tích)

 

*

4. Phương trình Boltzman: Ở một trạng thái

 

*

- giả dụ áp suất (atm) thể tích V (lít) thì R = 0,082.

- nếu như áp suất (Pa = n/m3) thể tích V (m3) thì R = 8,31(J/K.mol)

III. Cách làm vật lý 10 HK2, Chương 6: Cở sở của nhiệt động lực học

1. Sự biến đổi thiên nội năng

° nhiệt lượng:

- sức nóng lượng là số đo độ đổi mới thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt:

 ΔU = Q

° cách làm tính sức nóng lượng tỏa ra tốt thu vào: 

 Q = m.c.Δt

Trong đó:

 m: là khối lượng (kg)

 c: là nhiệt dung riêng rẽ của chất (J/kg.K)

 Δt: là độ trở thành thiên nhiệt độ (0C hoặc 0K)

° Quá trình triển khai công

 ΔU = A = p.ΔV

Trong đó:

 p: là áp suất của khí (N/m2)

 ΔV: là độ đổi mới thiên thể tích (m3)

> lưu lại ý: bí quyết đổi đơn vị áp suất

 1(N/m2) = 1Pa

 1atm = 1,013.105Pa = 760mmHg

 1at = 0,981.105Pa

 1mmHg = 133Pa = 1(Tor)

2. Nguyên tắc của nhiệt động lực học

° nguyên tắc 1 nhiệt đụng lưc học

 ΔU = A + Q

Các quy ước về dấu:

 Q>0: hệ nhận (thu) nhiệt độ lượng

 Q0: hệ nhấn công

 AIV. Phương pháp vật lý 10 HK2, Chương 7: Chất rắn, hóa học lỏng. Sự đưa thể

1. Biến dạng của chất rắn

° Độ biến dị tỉ đối:

 

*

Trong đó:

 l0: là chiều nhiều năm ban đầu

 l: là chiều dài sau khi biến dạng

 Δl: độ vươn lên là thiên chiều dài

° Ứng suất: 

*

° Định phương pháp Húc về biến dạng của vật rắn

 

*

Trong đó:

 α: là hệ số tỉ lệ phụ thuộc cấu tạo từ chất của thiết bị rắn.

° Lực lũ hồi:

 

*

- Công thức: 

*

Trong đó:

 

*
 (E gọi là suất đàn hồi giỏi suất Y-âng);

 

*
 với S là máu diện của vật.

2. Sự nở bởi nhiệt của trang bị rắn

° điện thoại tư vấn l0, V0, S0, D0 lần lượt là độ dài, thể tích, diện tích và khối lượng riêng lúc đầu của vật.

 l, V, S, D lần lượt là độ dài, thể tích, diện tích s và cân nặng riêng của vật dụng ở t0C.

Xem thêm: Khái Niệm Lực Ma Sát Là Gì? Lực Ma Sát Có Tác Dụng Gì? Lực Ma Sát Là Gì

 Δl, ΔV, ΔS, Δt thứu tự là độ phát triển thành thiên (phần nở thêm) độ dài, thể tích, diện tích và cân nặng riêng của vật sau khi nở.