*
*
*
*
*
*
*
*

Các hóa học sau chất nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2

(6) C6H5 - COOCH3

(7) CH3OOCC2H5


Cho một axit ko no mạch hở cất 1 liên kết đôi C=C, đơn chức tác dụng với 1 rượu no đối kháng chức chiếm được este X bao gồm công thức tổng thể là:


Este X mạch hở gồm công thức phân tử C5H8O2, được tạo vị một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là


Este X bao gồm chứa vòng benzen gồm công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết thêm X gồm bao nhiêu cách làm cấu tạo?


Trong phân tử este no, đối kháng chức, mạch hở X tất cả chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức cấu tạo thoả mãn phương pháp phân tử của este X là:


A (mạch hở) là este của một axit cơ học no đơn chức với cùng một ancol no đối kháng chức. Tỉ khối tương đối của A so với H2 là 44. A bao gồm công thức phân tử là:


Trong thành phần nước dứa có este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric. Công thức cấu trúc của este là:


Cho vào 2 ống nghiệm, từng ống nghiệm 2 ml etyl axetat, tiếp nối thêm vào ống thứ nhất 1 ml hỗn hợp H2SO4 20% cùng ống vật dụng hai 1 ml dung dịch NaOH 30% dư. Sau đó lắc đều cả hai ống nghiệm, gắn ống sinh hàn mặt khác đun cách thủy trong tầm 5 phút. Hiện tượng trong 2 ống nghiệm là


Khi làm bay hơi 8,14 gam một este đối chọi chức X thu được một thể tích đúng bằng 3,52 gam O2 đo sống cùng đk nhiệt độ cùng áp suất. Phương pháp phân tử của X là


Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X thu được ancol Y. Mang lại Y tác dụng với CuO nung nóng thu được chất hữu cơ Z. Biết X với Z đều phải sở hữu phản ứng tráng bạc. Y là


Chất giặt cọ là phần lớn chất khi dùng cùng cùng với nước thì có công dụng làm sạch các chất bẩn dính trên những vật rắn mà không gây ra bội phản ứng chất hóa học với những chất đó. Có hai nhiều loại chất giặt rửa:

+ Xà chống là tất cả hổn hợp muối natri hoặc kali của axit phệ (như C17H35COONa, C17H35COOK) và hóa học phụ gia.

Bạn đang xem: Công thức este đơn chức

+ chất giặt cọ tổng vừa lòng là muối natri ankyl sunfat RO-SO3Na, natri ankansunfonat R-SO3Na, natri ankylbenzensunfonat R-C6H4-SO3Na, … Ví dụ: C11H23-CH2-C6H4-SO3Na (natri đođexylbenzen sunfonat).

Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều phải có tính chất vận động bề mặt. Chúng có tác dụng làm bớt sức căng bề mặt giữa chất bẩn và vật cần giặt rửa, tăng kĩ năng thấm nước bề mặt chất bẩn. Đó nguyên nhân là phân tử xà phòng cũng giống như chất giặt rửa tổng hợp phần đa cấu thành từ hai phần: phần né nước là gốc hiđrocacbon (như C17H35-, C17H33-, C15H31-, C12H25-, C12H25-C6H4-, …) với phần ưa nước (như -COO(-), SO3(-), -OSO3(-), …).

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 1 Có Đáp Án (Bài Kiểm Tra Số 1)

*

"Phần né nước" nặng nề tan trong nước, tuy vậy dễ chảy trong dầu mỡ; trái lại "phần ưa nước" lại dễ tan trong nước. Khi ta giặt rửa, các vết không sạch (dầu mỡ, …) bị chia cắt thành những phân tử rất nhỏ dại (do chà xát thủ công bằng tay hoặc bởi máy) với không còn tài năng bám kết dính vật đề xuất giặt rửa và bị phân tán vào nước, vày phần tránh nước thâm nhập vào những hạt dầu còn phần ưa nước thì nghỉ ngơi trên mặt phẳng hạt kia và thâm nhập vào nước. Nhờ vào vậy những hạt chất bẩn bị cuốn trôi đi một biện pháp dễ dàng.