*
bí quyết tính năng lượng điện áp hiệu dụng" width="634">
*
phương pháp tính điện áp hiệu dụng (ảnh 2)" width="774">

Cùng Top giải mã làm bài tập về điện áp hiệu dụng nhé!

Câu 1. Các quý giá hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

A. được xây đắp dựa trên tác dụng nhiệt của chiếc điện 

B. Chỉ được đo bằng ampe kế nhiệt. 

C. Bằng giá trị trung bình chia cho √2

D. Bằng giá trị cực đại chia đến 2.

Bạn đang xem: Công thức điện áp hiệu dụng

ĐÁP ÁN A

Các giá trị hiệu dụng của dòng điện chuyển phiên chiều được xây dựng dựa bên trên tác dụng nhiệt của dòng điện. 

Câu 2. Trong các đại lượng đặc trưng cho loại điện xoay chiều sau đây, đại lượng như thế nào không sử dụng giá trị hiệu dụng? 

A. Điện áp. B. Cường độ chiếc điện.

C. Suất điện động. D. Công suất.

ĐÁP ÁN D

Công suất không có giá trị hiệu dụng. 

Câu 3. Cho chiếc điện xoay chiều i = 4√2cos(100πt) A đi qua đoạn dây dẫn tất cả R=7 Ohm. Để đoạn dây dẫn trên vào trong bình chứa m=1.2 kilogam nước. Sau khoảng T=10 phút, thì nhiệt độ nước trong bình sẽ là bao nhiêu, biết rằng ban đầu, bình nước có nhiệt độ 200C và công suất hấp thu nhiệt độ là H=100%.

A. 200CB. 240CC. 60CD. 120CĐÁP ÁN D

Để giải bài này, ta áp dụng công thức tỏa sức nóng trên dây dẫn và công thức tính nhiệt lượng hấp thụ:

Do H=100%, có nghĩa là không tất cả mất mát, tổng thể nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn được nước hấp thụ sạch sẽ. Khi đó:

*
bí quyết tính năng lượng điện áp hiệu dụng (ảnh 3)" width="370">

Câu 4. Cho năng lượng điện áp luân phiên chiều u = U√2cos(ωt) vào đoạn dây gồm điện trở thuần R=110Ω, bây giờ giá trị cường độ loại điện qua năng lượng điện trở là 2A. Giá trị của U là:

A. 220VB. 110VC. 380VD. 24VĐÁP ÁN A

Sử dụng công thức tính hiệu điện nuốm hiệu dụng: U=IR=2.110=220V.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là năng lượng điện áp luân phiên chiều.

B. Cái điện tất cả cường độ biến hóa điều hoà theo thời hạn gọi là dòng điện chuyển phiên chiều.

C. Suất năng lượng điện động chuyển đổi điều hoà theo thời hạn gọi là suất điện rượu cồn xoay chiều.

D. Cho dòng điện một chiều và cái điện chuyển phiên chiều lần lượt trải qua cùng một điện trở thì chúng toả ra nhiệt lượng như nhau.

ĐÁP ÁN D

Điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian được gọi là điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động luân chuyển chiều

Câu 6. Một mẫu điện luân chuyển chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω, nhiệt độ lượng lan ra trong 1/2 tiếng là 900 kJ. Cường độ chiếc điện cực lớn trong mạch là 

A. Io = 0,22 A. B. Io = 0,32 A.

C. Io = 7,07 A. D. Io = 10,0 A.

ĐÁP ÁN D

Nhiệt lượng tỏa ra bên trên điện trở:

*
phương pháp tính điện áp hiệu dụng (ảnh 4)" width="713">

Câu 7. Phát biểu làm sao sau đây là đúng? 

A. Có mang cường độ dòng điện hiệu dụng được chế tạo dựa vào công dụng hóa học tập của dòng điện.

B. Quan niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được tạo dựa vào công dụng nhiệt của dòng điện.

C. Quan niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được kiến thiết dựa vào tính năng từ của dòng điện.

D. Có mang cường độ dòng điện hiệu dụng được tạo dựa vào tính năng phát quang đãng của dòng điện.

ĐÁP ÁN B

Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện.

Câu 8. Trên thời điểm t = 0,5 (s), cường độ dòng điện chuyển phiên chiều qua mạch bởi 4 A, đó là:

A. Cường độ hiệu dụng. B. Cường độ cực đại.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán 2015, Đề Thi Và Đáp Án Thi Vào Lớp 10 Môn Toán

C. Cường độ tức thời. D. Cường độ trung bình.

ĐÁP ÁN C

Cường độ dòng điện tại một thời điểm t được gọi là cường độ dòng điện tức thời

Câu 9. Một mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi lựa chọn pha lúc đầu của năng lượng điện áp bởi không thì biểu thức của năng lượng điện áp gồm dạng

A. U = 220cos(50t) V B. U = 220cos(50πt) V

C. U = 220√2cos(100t) V D. U = 220√2cos(100πt) V

ĐÁP ÁN D

Điện áp hiệu dụng U = 220 V ⇒ điện áp cực đại Uo = 220√2 V

Pha ban đầu bằng 0 ⇒ φ = 0

f = 50 Hz ⇒ ω = 2π.50 = 100π Hz ⇒ u = 220√2cos(100πt) V. 

Câu 10. Một mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả điện áp giữa hai đầu mạch là u = 120√2cos(100πt - π/4) V. Cường độ hiệu dụng của loại điện chạy trong mạch là 5A. Biết rằng, cái điện lờ lững pha hơn năng lượng điện áp góc π/4, biểu thức của cường độ loại điện trong mạch là 

*
phương pháp tính năng lượng điện áp hiệu dụng (ảnh 5)" width="438">

ĐÁP ÁN C

Cường độ dòng điện hiệu dụng I = 5 A ⇒ cường độ dòng điện cực đại I0 = 5√2 A

Tần số của điện áp bằng tần số của dòng điện ω = 100π rad/s

Dòng điện chậm pha π/4 so với điện áp ⇒ φi = φu - π/4 = -π/4 - π/4 = -π/2 rad