Dưới tác dụng của lực 

*
, khi vật chuyển dời một đoạn s theo hướng của lực thì công do lực sinh ra là:

A=F.s

2. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát

*

Khi lực 

*
không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc αα thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức:

A=Fscosα.

Bạn đang xem: Công là gì vật lý 10

*

3. Biện luận

Tùy theo giá trị của cosα ta có các trường hợp sau:

* α nhọn, cosα>0⇒A>0cos⁡; khi đó A là công phát động.

* α=90o, cosα=0⇒A=0cos⁡; khi điểm đặt của lực chuyển dời theo phương vuông góc với lực thì lực sinh công A=0.

α tù, cosα ; khi đó A là công cản (hay công âm).

4. Đơn vị công

Đơn vị công là jun (kí hiệu J).

Jun là công do lực có độ lớn 1N thực hiện khi điểm đặt của lực chuyển dời 1m theo hướng của lực.

5. Chú ý

Các công thức tính công chỉ đúng khi điểm đặt của lực chuyển dời thẳng và lực không đổi trong quá trình chuyển dời.

II. CÔNG SUẤT

1. Khái niệm công suất

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian hay cũng có thể nói công suất của một lực đo tốc độ sinh công của lực đó.

*

2. Đơn vị công suất

Đơn vị công suất là jun/giây, được gọi là oát, kí hiệu W.

Xem thêm: 4 Cách Đặt Tên Vùng Trong Excel (Define Name), Cách Đặt Tên Cho Ô Hoặc Vùng Dữ Liệu Excel

*

Khái niệm công suất cũng được mở rộng cho các nguồn phát năng lượng không phải dưới dạng sinh công cơ học. Ví dụ : lò nung, nhà máy điện, đài phát sóng...,

Người ta cũng định nghĩa công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.