1. Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường

a. Ô nhiễm môi trường

- Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.

Bạn đang xem: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

- Thực trạng tài nguyên, môi trường hiện nay:

Môi trường đất, nước, không khí…đều bị ô nhiễm nặng nề.Tài nguyên rừng, biển, khoáng sản, các giống loài động, thực vật ngày càng cạn kiệt.Thời tiết, khí hậu thay đổi thất thường do ô nhiễm môi trường gây ra.

b. Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường

- Bảo vệ môi trường thực chất là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh trong quan hệ giữa con người với tự nhiên, làm thế nào để hoạt động của con người không phá vỡ các yếu tố cân bằng của tự nhiên.

*

- Trách nhiệm của thanh niên học sinh: thực hiện tốt luật pháp và các chính sách của Nhà nước ta về bảo vệ môi trường. Cụ thể:

Có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh lớp học, trường học, nơi ở và nơi công cộng, không vứt rác, xả nước thải bừa bãi.Bảo vệ, tái tạo, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.Tích cực tham gia các hoạt động tổng vệ sinh ở trường lớp, nơi ở.Có thái độ phê phán, đấu tranh đối với các hành vi làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường.92171
92170
92169

2. Sự bùng nổ về dân số và trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ dân số

a. Sự bùng nổ về dân số

- Khái niệm: Là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội.

- Hậu quả:

Làm mất cân bằng tự nhiên và xã hội.Cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, thiếu lương thực, thực phẩm, đói nghèo, suy thoái nòi giống.Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, nảy sinh nhiều vấn đề nan giải cho trật tự an toàn xã hội.

*

c. Trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ về dân số

- Nghiêm chỉnh thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước.

- Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh thực hiện.


92172

3. Những dịch bệnh hiểm nghèo và trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa, đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo

a. Những dịch bệnh hiểm nghèo

- Những dịch bệnh bị coi là hiểm nghèo như: bệnh lao, sốt rét, dịch tả, tim mạch, huyết áp, ung thư, nhiễm H5N1, cúm A (H1N1), đặc biệt là AIDS.

b. Trách nhiệm công dân trong việc tham gia phòng ngừa và đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo

*

- Tích cực rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe.

- Có lối sống lành mạnh.

Xem thêm: Momen Lực Là Gì ? Ngẫu Lực Là Gì? Quy Tắc Momen Lực Công Thức Tính Momen Lực

- Tích cực tham gia tuyên truyền phòng tránh các dịch bệnh hiểm nghèo, phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.