Câu hỏi:Công của lực điện ko phụ thuộc vào

A.vị trí điểm đầu với điểm cuối đường đi

B.cường độ của điện trường.

Bạn đang xem: Công của lực điện trường không phụ thuộc vào

C.hình dạng của đường đi.

D.độ lớn điện tích bị dịch chuyển

Lời giải:

Đáp án đúng:C.hình dạng của đường đi.

Giải mê say :

Công của lực không phụ thuộc vào hình dạng đường đi chỉ phụ thuộc vào khoảng phương pháp điểm đầu và điểm cuối

Cùng đứng top lời giải đi search hiểu về công của lực điện nhé.

1.Công của lực điện

a. Lực điện tác dụng lên điện tích vào điện trường đều

Đối với trường hợp này, đặc điểm của lực điện tác dụng lên điện tích sẽ có dạng dưới đây:

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào" width="567">Công của lực điện trường

Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong một điện trường đều.

- Đặt điện tích q dương (q > 0) tại một điểm M vào điện trường đều (Hình 4.1), nó sẽ chịu tác dụng của một lực điện

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào (ảnh 2)" width="89">

- LựcF→ là không đổi, có:

+ phương tuy nhiên song với những đường sức điện

+ chiều hướng từ bản dương thanh lịch bản âm

+ độ lớn là F = q.E.Kết luận: Lực F→ là lực không bị biến đổi

b. Công của lực điện vào điện trường đều

Trường hợp này được tế bào tả qua hình ảnh dưới đây:

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào (ảnh 3)" width="463">Điện trường đều

Điện tích Q di chuyển theo đường thẳng MN, làm với các đường sức điện một góc α, với MN = s

Ta tất cả công của lực điện:

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào (ảnh 4)" width="186">

Với F = qE và cosα = d thì:

A­MN= qEd (4.1)

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào (ảnh 5)" width="491">

+ Nếu α 0thì cosα > 0, vị đó d > 0 và AMN> 0.

+ Nếu α > 900thì cosα MNMPN= Fs1.cosα1+ Fs2cosα2

Với s1.cosα1+ s2cosα2= d, ta lại có AMPN = qEd

Trong đó, d = MH là khoảng cách của hình chiếu từ điểm đầu đến hình chiếu của điểm cuối của đường đi bên trên một đường sức điện.

* Kết quả tất cả thể mở rộng cho những trường hợp đường đi từ M đến N là một đường gấp khúc hoặc đường cong.

Như vậy, công của lực điện vào sự di chuyển của điện tích vào điện trường đều từ M đến N là AMPN = qEd, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi nhưng chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M với điểm cuối N của đường đi.

2.Thế năng của một điện tích trong điện trường


Thế năng của một điện tích vào điện trường đặc trưng mang đến khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích lên chính điểm đó.

Điện trường đều: Chọn mốc thế năng là chiều âm thì thế năng A = qEd = WM. Vào đó d là khoảng bí quyết từ M đến thanh âm.

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào (ảnh 6)" width="359">Công dịch chuyển trong thế năng

Với trường hợp điện trường do nhiều điện tích tạo ra, bạn cần chọn mốc thế năng ở vô cùng:

Sự phụ thuộc của thế năngWMvào điện tích q

Ta có: AM = WM= VM.q

Đây là thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường.

Trong đó: VM là hệ số tỉ lệ không phụ thuộc vào q nhưng mà chỉ phụ thuộc vào vị trí đặt điểm M trong điện trường.

Công của lực điện cùng độ giảm thế năng của điện tích vào điện trường

Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N vào một điện trường. Công lực điện trường tác dụng lên điện tích sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q vào điện trường.

Ta có công thức sau: AN = WM -WN

3. Kỹ năng giải bài xích tập cần thiết

Bài tập cần áp dụng công thức tính công: A = q.E.d

Việc xác định d cần phải được thực hiện bao gồm xác

- Nếu vật chuyển động cùng chiều vectơ cường độ điện trường thì d > 0.

Xem thêm: Giải Bài 16, 17, 18, 19, 20 Trang 11 Sgk Toán 8 Trang 11 Sgk Toán 8 Tập 1

-Nếu vật chuyển động ngược chiều vectơ cường độ điện trường thì d < 0.