Từ phương pháp hóa học tập của axit cacbonic là H2CO3 bạn cũng có thể quy đổi được như sau: H2 – CO3 trong đó ta đã hiểu rằng Hidro bao gồm hóa trị I. Gọi hóa trị của CO3 là a.

Bạn đang xem: Co3 là chất gì

Theo luật lệ hóa trị ta có:

1x2 = ax1 => a = 2.

Vậy CO3 có hóa trị II

Cùng đứng đầu lời giải tìm hiểu các loại hợp hóa học với axit cacbonic cùng muối cacbonat nhé.

*
CO3 hóa trị mấy?" width="704">

I. Axit cacbonic (H2CO3)

1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí

- Trong nước từ nhiên và nước mưa có hòa tan khí cacbonic: 1000m3 nước hài hòa được 90 m3 khí CO2.

- 1 phần khí CO2 tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit cacbonic, phần lớn vẫn tồn tại sinh hoạt dạng phân tử CO2

2. đặc thù hóa học

- H2CO3 là một axit yếu, hỗn hợp H2CO3 chỉ làm quỳ tím chuyển thành red color nhạt, bị axit mạnh đẩy ra khỏi muối.

- H2CO3 là một axit không bền: H2CO3 tạo thành trong số phản ứng chất hóa học bị phân diệt ngay thành CO2 và H2O.

II. Muối hạt cacbonat


1. Phân loại

Có 2 các loại muối: muối cacbonat trung hòa - nhân chính gọi là muối cacbonat và muối bột cacbonat axit hotline là muối hidrocacbonat.

*
CO3 hóa trị mấy? (ảnh 2)" width="556">

2. đặc thù của muối Cacbonat

Tính tung của muối Cacbonat

- Đa số muối hạt cacbonat ko tan nội địa trừ các muối của sắt kẽm kim loại kiềm như Na2CO3, K2CO3,...

- đa số các muối hiđro cacbonat số đông tan trong nước như: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2,...

3. đặc thù hóa học

- muối bột cacbonat + dd axit mạnh hơn (HCl, HNO3, H2SO4,...) → muối new + CO2.

Phương trình hóa học: 

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

- một số dung dịch muối hạt cacbonat + dung dịch bazơ → muối mới + bazơ mới.

Phương trình hóa học:

 K2CO3 + Ca(OH)2 → 2KOH + CaC03

- hỗn hợp muối cacbonat + một trong những dung dịch muối → 2 muối hạt mới

Phương trình hóa học:

Na2CO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaCO3

- những muối cacbonat (trừ Na2CO3, K2CO3,... )dễ bị nhiệt phân bỏ giải phóng khí CO2

Phương trình hóa học: 

CaCO3 →to CaO + CO2

4. Ứng dụng của muối bột cacbonat

- muối Cacxi cacbonat CaCO3 được dùng để sản xuất vôi, ximăng. Muối hạt Natri cacbonat Na2CO3 dùng để nấu xà phòng, thuỷ tinh. Muối hạt Natri hidrocacbonat NaHCO3 được dùng làm dược phẩm, hoá chất trong bình cứu hoả,...

III. Phân biệt ion cacbonat

Cho tác dụng với axit → có hiện tượng kỳ lạ sủi bọt bong bóng khí CO2 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

IV. Bài tập 

Bài 1:

Viết PTHH cho chuỗi phản nghịch ứng sau:

C → CO2 → Na2CO3 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCl2

Lời giải:

C + O2 → CO2

CO2 + NaOH → Na2CO3

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 + HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Bài 2:

Nêu hiện tượng và phân tích và lý giải cho các thí nghiệm sau:

a) Sục khí SO2 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2

b) Sục khí CO2 vào nước tất cả nhuộm quỳ tím sau đó đun nhẹ

Lời giải:

a) tạo thành kết tủa white color và bao gồm bọt khí cất cánh lên:

SO2 + H2O + Ca(HCO3)2 → CaSO3 + 2H2O + CO2

b) Quỳ tím chuyển màu sắc hồng tiếp đến trở lại màu tím như ban đầu:

CO2 + H2O → H2CO3

H2CO3 → CO2 + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Bài 3: Hãy đem ví dụ minh chứng rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl với là axit ko bền.

Lời giải:

Axit HCl tính năng với muối hạt cacbonat tạo ra thành axit cacbonic.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2CO3

H2CO3 là axit không bền, bị phân diệt ngay mang lại CO2 và H2O đề xuất phương trình được viết là:

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O.

Bài 4: Dựa vào tính chất hóa học tập của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối bột MgCO3 và viết các phương trình hóa học minh họa.

Lời giải:

MgCO3 có đặc điểm của muối hạt cacbonat.

– công dụng với hỗn hợp axit:

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Loài Sói - Hình Tượng Chó Sói Trong Văn Hóa

– MgCO3 không tan trong nước, không tác dụng với dung dịch muối cùng dung dịch bazơ.