toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Chọn B.

Bạn đang xem: Có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau

Mỗi hình lập phương cạnh a bao gồm thể phân thành 8 hình lập phương cạnh bởi a/2, 64 hình lập phương cạnh bằng a/4,... Vày đó hoàn toàn có thể chia một hình lập phương vô vàn hình lập phương bởi nhau. Từng hình lập phương lại sở hữu thể tạo thành 6 hình tứ diện bởi nhau. Suy ra, có thể chia một hình lập phương thành rất nhiều hình tứ diện bằng nhau.Có thể phân chia một khối lập phương thành bao nhiêu khối tứ diện có thể tích cân nhau mà các đỉnh của tứ diện cũng chính là đỉnh của hình lập phương?

A. 2

B. 8

C. 4

D. 6


Có thể phân chia một khối lập phương thành bao nhiêu khối tứ diện hoàn toàn có thể tích đều bằng nhau mà các đỉnh của tứ diện cũng là đỉnh của hình lập phương?

A. 2

B. 8

C. 4

D. 6


Chọn D

Ta chia khối lập phương thành hai khối lăng trụ đứng;

Ứng với từng khối lăng trụ đứng ta tất cả thể chia thành ba khối tứ diện hầu như mà các đỉnh của tứ diện cũng là đỉnh của hình lập phương.

Vậy có tất cả là 6 khối tứ diện rất có thể tích bằng nhau.


Đáp án là D

*

Trước không còn , ta chia khối lập phương thành hai khối lăng trụ cân nhau ABD.A"B"D" cùng BCD.B"C"D" bởi vì chúng đối xứng qua phương diện phẳng (BDD"B").

Trong lăng trụ ABD.A"B"D" ta xét bố khối lăng trụ D"A"AB, D"A"B"B, D"ABD ta có: D"A"AB và D"A"B"B bằng nhau vì đối xứng qua phương diện phẳng (A"D"C"B).

D"A"AB với D"DAB bằng nhau vì đối xứng qua (ABC"D").

Tương tự, ta cũng phân chia hình lăng trụ BCD.B"C"D" thành 3 khối tứ diện D"B"BC", D"BC"C, D"BDC. Các khối tứ diện này đều bằng nhau và bằng cha khối tứ diện trên.


1). Phân tách một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

2)Chứng minh rằng tâm của các mặt của hình tứ diện gần như là những đỉnh của một hình tứ diện đều.


1)

Chia lăng trụ ABD.A"B"D" thành cha tứ diện DABD", A"ABD", A"B"BD". Phép đối xứng qua (ABD") trở thành DABD" thành A"ABD", Phép đối xứng qua (BA"D") biến đổi A"ABD" thành A"B"BD" nên bố tứ diện DABA", A"ABD", A"B"BD" bởi nhau

Làm tương tự đối với lăng trụ BCD.B"C"D" ta sẽ phân tách được hình lập phương thành sáu tứ diện bằng nhau.

 


1). Phân tách một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

2)Chứng minh rằng tâm của những mặt của hình tứ diện phần đa là những đỉnh của một hình tứ diện đều. 


1)

Chia lăng trụ ABD.A’B’D’ thành ba tứ diện DABD’, A’ABD’, A’B’BD’. Phép đối xứng qua (ABD’) biến đổi DABD’ thành A’ABD’, Phép đối xứng qua (BA’D’) trở nên A’ABD’ thành A’B’BD’ nên tía tứ diện DABA’, A’ABD’, A’B’BD’ bằng nhau.

Làm tương tự so với lăng trụ BCD.B’C’D’ ta sẽ chia được hình lập phương thành sáu tứ diện bởi nhau.


Cho tập hợp A = 1,2,3,4,5,6

a, có thể lập được bao nhiêu số gồm bốn chữ số không giống nhau hình thành trường đoản cú tập vừa lòng A

b, tất cả thể lập được bao nhiêu số gồm ba chữ số khác biệt hình thành tự tập đúng theo A và phân chia hết mang lại 2

c, gồm thể lập được từng nào số gồm sáu chữ số khác nhau hình thành từ tập vừa lòng A và chia hết mang lại 3

d, có thể lập được bao nhiêu số gồm năm chữ số khác biệt hình thành từ tập hòa hợp A và chia hết mang đến 5


Một hình lập phương to được chia thành 25 hình lập phương bé dại bằng nhau rồi tô đen hình lập phương to kia . Hỏi gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ được tô black hết 2 khía cạnh ?


Các câu sau đây,có bao nhiêu câu là mệnh đề?

(1) Ở phía trên đẹp quá!

(2) Phương trình x 2 − 3x + 1 = 0 vô nghiệm

(3) 16 ko là số nguyên tố

(4) nhì phương trình x 2 − 4x + 3 = 0 cùng x 2 − x + 3 +1 = 0 gồm nghiệm chung.

Xem thêm: Raid Là Gì? Các Kiểu Raid, Cách Cài Đặt Raid Cho Ổ Cứng Định Nghĩa Raid Là Gì

(5) Số π có to hơn 3 tốt không?

(6) Italia vô địch Worldcup 2006

(7) hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích s bằng nhau.

(8) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó bao gồm hai đường chéo vuông góc với nhau