Câu hỏi: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

A:40

B.45

C.50

D.55

Trả lời:

Đáp án: B. 45

Giải thích:

- Nếu chữ số hàng chục là 9 thì có 9 cách chọn chữ số hàng đơn vị thỏa mãn đầu bài. Theo quy tắc nhân có 1.9 = 9 số.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị

+ Nếu chữ số hàng chục là 8 thì có 8 cách chọn chữ số hàng đơn vị thỏa mãn đầu bài. Theo quy tắc nhân có 1.8 = 8 số.

+Nếu chữ số hàng chục là 7 thì có 7 cách chọn chữ số hàng đơn vị thỏa mãn đầu bài. Theo quy tắc nhân có 1.7 = 7 số.

- Nếu chữ số hàng chục là 1 thì có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị thỏa mãn đầu bài (là 0). Theo quy tắc nhân có 1.1 = 1 số.

Vậy số các số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là: 1+2+3+..+7+8+9 = 45

Sau đây, các bạn hãy cùng Tốp lời giải tìm hiểu chi tiết về số tự nhiên nhé:

1. Khái niệm

Trong toán học, số tự nhiên là tập hợp những sốlớn hơn hoặc bằng 0, được ký hiệu làN. Ví dụ như các số 0; 1; 2; 3; 4; 5…. Được gọi là các số tự nhiên.

Số tự nhiên được kí hiệu là N. Như vậy kí hiệu tập hợp các số tự nhiên sẽ là N = {0; 1; 2; 3; 4; 5…}.

2. Biểu diễn tia

Các số tự nhiên được biểu diễn trên một tia số. Mỗi số được biểu diễn bởi một điểm.Hình vẽ dưới đây biểu diễn dãy số tự nhiên theo hình tia.

*

Các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*, tập hợp của nó sẽ là N* = {1; 2; 3; 4; 5; 6…}

3. Tính chất của số tự nhiên

Bởi số tự nhiên được sử dụng nhiều nhất trong toán học và cả trong thực tế hằng ngày. Vì vậy các bạn cần lưu ý nắm rõ về khái niệm, tính chất một cách chính xác để có thể áp dụng vào công việc, học tập của mình. Một số tính chất tập hợp số tự nhiên như sau:

- Trong dãy số tự nhiên liên tiếp thì luôn có tính tăng dần. Tức hai số liên tiếp sẽ có một số nhỏ và một số lớn hơn. Ví dụ như hai số 6, 7 thì ta có 6 6 (bảy lớn hơn sáu).

-Số tự nhiên được biểu diễn hình tia thì luôn có chiều mũi tên từ trái sang phải và các điểm trên tia có tính tăng dần.

-Khi số a nhỏ hơn số b, ta viết a a. Nếu a < b, b < c thì ta có a < c

-Một số tự nhiên chỉ có một số liền sau duy nhất. Ví dụ số 5 thì số liền sau của số 5 là số 6.

-Một số tự nhiên chỉ có một số liền trước duy nhất, trừ số 0 bởi số 0 là số nhỏ nhất.

-Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0

-Không tồn tại số tự nhiên lớn nhất.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Nectar Là Gì, Nghĩa Của Từ Nectar, Nghĩa Của Từ Nectar

-Tổng số phần tử của tập hợp các số tự nhiên là vô số.