... 18 10 Ôn tập chương I 19 Ôn tập chương I ( tiếp ) đôi mươi 11 khám nghiệm 45 phút ( chương I ) 21 §1 Phân thức đại số 22 12 §2. đặc thù cơ bản của phân thức 23 1 II. Phân thức đại số §3. Rút gọn phân ... Phương trình đựng ẩn ở mẫu mã thức 48 23 §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức ( tiếp ) 49 rèn luyện 50 24 §6. Giải bài xích toán bằng cánh lập phương trình 51 §7. Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình ( ... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 8, TRƯỜNG trung học cơ sở HƯNG PHÚ Cả năm Đại số Hình học HK I : 18 tuần, 72 ngày tiết 14 tuần đầu x 2 huyết = 28 tiết 4 tuần cuối x 3 ngày tiết = 12 huyết 14 tuần đầu x 2 máu = 28 tiết...

Bạn đang xem: Chương trình toán 8


*

... Kỳ II (cả Đại số cùng Hình học) 1 68 36 đánh giá học kỳ II (cả Đại số với Hình học) 1 69 37 Trả bài xích kiểm tra thời điểm cuối năm (phần Đại s ) 1 70 HÌNH HỌC (7 0 TIẾT) Tuần Néi dung HỌC KỲ I (3 2 tiết) máu ... 34 35 Ôn tập chương II 1 36 18 soát sổ chương II 1 37 Ôn tập học kỳ I 1 38 19 soát sổ học kỳ I (cả Đại số và Hình học) 2 39, 40 học kỳ II: 18 tuần ( tự tuần trăng tròn đến tuần 3 7) - 68 tiết Từ tuần ... Phương trình (tiếp) 1 53 rèn luyện 1 54 27 Ôn tập chương III 1 55 đánh giá 45’ (chương III) 1 56 28 §1. Liên hệ giữa thiết bị tự cùng phép cùng 1 57 §2. Contact giữa đồ vật tự và phép nhân 1 58 29 Luyện...
*

... 74 77 Thực hành laptop 78 Ôn tập 79 80 Ôn tập cuối năm (1 0tiết) Ôn tập thời điểm cuối năm 81 82 Kiểm tra thời điểm cuối năm 83 Tổng ôn tập mang lại thi xuất sắc nghiệp 84 90 hình học (5 0 tiết) Chơng Mục Tiết máy I. Khối ... III. Nguyên hàm, Tích phân và áp dụng (1 2 tiết) 2. Tích phân. luyện tập 49 - 54 3. ứng dụng của tích phân trong hình học 55 - 58 Ôn tập 59 đánh giá 45 60 IV. Số phức (1 1 tiết) 1. Số phức 61 2. ... Tiết 3 tuần ì 2 ngày tiết II. Phân phối chơng trình đại số và giải tích ( 78 tiết) Chơng Mục Tiết máy Học kỳ I I. Vận dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ đồ gia dụng thị của hàm số (2 0 tiết) 1. Sự đồng biến, nghịch...
*

... Đốc.An Giang PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỐN 8 Năm học : 2009-2010 Cả năm :35 tuần x 4 máu / tuần =140 tiết học kỳ I : 18 tuần x 4 tiết/tuần =72 tiết học tập kỳ II : 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 huyết Phân phân tách ... I Trả bài kiểm tra HK I (phần đại s ) 32 Trả bài bác kiểm tra HK I (phần Hình học tập ) HỌC KỲ II 19 41 42 Chương III:Phương trình số 1 một ẩn khởi đầu về phương trình Phương trình hàng đầu một ẩn và ... 17 18 rèn luyện Đường thẳng tuy vậy song cùng với một mặt đường thẳng đến trước 10 19 trăng tròn Ôn tập chương I Ôn tập chương I 19 20 luyện tập Hình thoi 11 21 22 khám nghiệm chương I Chương II: Phân thức đại số Phân...
*

... Sơn Phân phối chơng trình Toán 8 34 69 35 70 Trả bài xích kiểm tra cuối năm (Phần đại s ) Hình học tập 8 Kỳ I: 32 huyết 14 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 28 tiết 4 tuần cuối x 1 tiết/tuần = 4 tiết Kỳ II: 38 ngày tiết ... 45 Phơng trình tích 46 rèn luyện 22 47 Phơng trình cất ẩn ở mẫu mã thức 48 23 49 rèn luyện 50 Giải bài toán bằng phương pháp lập phơng trình 24 51 Giải bài xích toán bằng cách lập phơng trình ( tiếp ) 52 Luyện ... trình Toán 8 16 32 Phép nhân các phân thức đại số 33 Phép chia các phân thức đại số 34 thay đổi các biểu thức hữu tỉ 17 35 luyện tập 36 kiểm soát học kì I 90 (cả hình học với đại s ) 37 18 38 Ôn...
*

... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 9 Cả năm : 140 tiết học kỳ I : 19 tuần (7 2 tiết) học kỳ II: 18 tuần ( 68 tiết) Cả năm : 140 ngày tiết Đại số : 70 tiết Hình ... Khám nghiệm học kỳ II 68, 69 Trả bài bác kiểm tra cuối năm (phần Đại s ) 70 HÌNH HỌC ( 70 TIẾT ) Chương HỌC KỲ I (3 2tiết ) Tiết lắp thêm I. Hệ thức lượng vào tam giác vuông (1 9 tiết) §1. Một số trong những hệ thức ... K I 37 Kim tra hc k I ( c i s v hỡnh hc ) Trả bài kiểm tra học tập kì I( phần Đại S ) 38, 39 40 học tập kì II :30 huyết IV. Hm s y = ax 2 ( a 0 ) Phng trỡnh bc nhì mt n s ( 24 tit ) Đ6 Gii bi toỏn bng...
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 8 Cả năm: 37 tuần bao gồm 140 tiết học kì I: 19 tuần có 72 tiết học tập kì II: 18 tuần gồm 68 huyết I. Phân phối phân chia theo học tập kì cùng tuần học ... đánh giá Học kì I 1 3 2 1 II 1 3 2 1 1 II. Phân phối chương trình ĐẠI SỐ ( 70 TIẾT) Chương Mục Tiết thiết bị I.Phép nhân và phép chia các đa thức ( 21 tiết ) § 1.Nhân solo thức với nhiều thức 1 § 2. Nhân ... 47, 48 49 § 6. Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình 50 § 7.Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình ( tiếp) luyện tập 51 52, 53 Ôn tập chương III 54, 55 đánh giá 45 phút 56 IV. Bất phương trình...
... Kỳ II (cả Đại số với Hình học) 1 68 36 kiểm tra học kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 69 37 Trả bài xích kiểm tra thời điểm cuối năm (phần Đại s ) 1 70 HÌNH HỌC (7 0 TIẾT) Tuần Néi dung HỌC KỲ I (3 2 tiết) ngày tiết ... 34 35 Ôn tập chương II 1 36 18 bình chọn chương II 1 37 Ôn tập học tập kỳ I 1 38 19 bình chọn học kỳ I (cả Đại số cùng Hình học) 2 39, 40 học kỳ II: 18 tuần ( từ bỏ tuần trăng tròn đến tuần 3 7) - 68 tiết Từ tuần ... Phương trình (tiếp) 1 53 luyện tập 1 54 27 Ôn tập chương III 1 55 bình chọn 45’ (chương III) 1 56 28 §1. Liên hệ giữa thiết bị tự cùng phép cộng 1 57 §2. Contact giữa thứ tự cùng phép nhân 1 58 29 Luyện...
... Đại số cùng Hình học). Lưu ý: Yêu ước phân bố những bài chất vấn 45’ vào thời gian cuối chương hoặc phương pháp nhau khoảng từ 10 dến 15 tiết .( Vụ GDTrH – cỗ GD&ĐT). B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 Cả năm 140 máu ... Xếp 17 rèn luyện 18 Ôn tập chương 1 19 , đôi mươi Kiểm tra chương 1 21 Chương 2: Phân thức đại số ( 19 tiết) $1. Phân thức đại số 22 $2. đặc điểm cơ bạn dạng của phân thức 23 $ 3.Rút gọn phân thức 24 Luyện ... Tiết học tập kỳ I:19 tuần (7 2 tiết) 40 tiết 32 tiết học kỳ II:19 tuần ( 68 tiết) 30 tiết 38 ngày tiết I. Đại số TT văn bản Tiết sản phẩm Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức (2 1 tiết) $1.Nhân đối chọi thức...

Xem thêm: Gỏi Đu Đủ Thái Lan Giòn Ngon, Thấm Vị Tại Nhà Như Ty Thy, Cách Làm Gỏi Đu Đủ Thái Lan Ngon Chuẩn Vị


... Bài toán bằng cách lập hệ phương trình 22 4142Giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình (tt)Luyện tập 123 4344Luyện tập 2Ôân tập chương III24 4546Ôn tập chương III (tt)Kiểm tra chương ... chương IIICHƯƠNG IVHÀM SỐ y = ax2 ( a ≠ 0) PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN (2 4 TIẾT ) 25 47 48 Hàm số y = ax2 ( a ≠0 ) Luyện tập26 4950Đồ thò hàm số y = ax2 ( a ≠0 ) Luyện tập27 ... Tập23 47 48 Phương trình chứa ẩn nghỉ ngơi mẫuPhương trình cất ẩn ở mẫu (tt)24 4950Luyện tậpGiải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình 25 5152Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình (tt)Luyện tập26...
từ bỏ khóa: cung cấp chương trình toán 8 bắt đầu nhấtphân phối lịch trình toán 8phân phối chương trình toán 8 2012phân phối lịch trình toán 8 2013phân phối chương trình toán 8 năm 2012phân phối chương trình toán 8 giảm tảiphân phối chương trình toán 8 năm 2013phân phối công tác lý 8 mớiphân phối lịch trình toán 8 năm 2014phân phối công tác toán 7 mớiphân phối lịch trình toán lớp 8phân phối công tác toán hình 8phân phối chương trình toán học 9 mới nhấtphân phối chương trình toán 7phân phối lịch trình toán 9Báo cáo quy trình mua sắm chọn lựa CT CP công nghệ NPVchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu giúp sự ra đời lớp bảo vệ và năng lực chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong đk khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) dung nạp sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên tỉnh thái bình lần 2 tất cả lời giảiGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục với carôtenôitNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và áp dụng trong đảm bảo an toàn mạng máy vi tính chuyên dùngNghiên cứu giúp tổng hợp những oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ reviews hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tinChuong 2 dấn dạng rui roKiểm gần kề việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tù túng và đề xuất khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự việt nam từ trong thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan tiền quan tri rui roNguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi lầm lỗi trong luật pháp hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện tại hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtĐổi mới thống trị tài thiết yếu trong chuyển động khoa học tập xã hội trường đúng theo viện hàn lâm kỹ thuật xã hội vn
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng bà bầu đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài bác cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngớ ngẩn van lop 8