Các ngôi trường hợp bằng nhau của tam giác vuông tổng hợp toàn bộ kiến thức kim chỉ nan về khái niệm, những trường hợp bằng nhau, lấy ví dụ minh họa kèm theo những dạng bài tập trường đoản cú luận.

Bạn đang xem: Chứng minh hai tam giác bằng nhau


Các ngôi trường hợp đều nhau của tam giác vuông


A. Quan niệm hai tam giác bởi nhau


Hai tam giác cân nhau là nhị tam giác có những cạnh tương ứng bằng nhau, những góc tương xứng bằng nhau.

Để kí hiệu sự đều bằng nhau của tam giác ABC với tam giác A’B’C".B. Những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

*Hai cạnh góc vuông


Nếu nhị cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bởi hai cạnh góc vuông của tam giác vuông tê thì nhì tam giác vuông đó bằng nhau (cạnh – góc – cạnh )*Cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh đó


Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông cùng một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông cơ thì nhì tam giác vuông đó cân nhau ( góc – cạnh – góc )*Cạnh huyền – góc nhọn


Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bởi cạnh huyền cùng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau ( góc – cạnh – góc)*Cạnh huyền – cạnh góc vuông


Nếu cạnh huyền cùng một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bởi cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông tê thì hai tam giác vuông đó bởi nhau.C. Ví dụ như minh họa những trường hợp đều nhau của tam giác vuông

Ví dụ 1: 

Cho ΔABC cân ở A (∠A o). Vẽ bh ⊥ AC (H ∈ AC), ck ⊥ AB (K ∈ AB).

a) minh chứng rằng AH = HK

b) call I là giao điểm của bảo hành và CK. Chứng tỏ rằng AI là tia phân giác của góc A

Trả lời 

Vẽ hình minh họa:

a) ΔABC cân tại A (giả thiết)

Suy ra

AB = AC (tính chất)

*
(định lí)

Xét nhì tam giác vuông HAB cùng KAC, ta có:

AB = AC (chứng minh trên)

*
chung

⇒ ΔHAB = ΔKAC (cạnh huyền - góc nhọn)

⇒ AH = AK (cặp cạnh tương ứng)

b) Xét hai tam giác vuông KAI và HAI, ta có:

AH = AK (chứng minh trên)

AI cạnh chung

⇒ ΔHAI = ΔKAI (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

*
(cặp góc tương ứng)

Hay AI là tia phân giác của

*

Ví dụ 2: các tam giác vuông ABC cùng DEF tất cả góc A = góc D = 90o, AC = DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau để ΔABC = ΔDEF.

Trả lời


+ bổ sung cập nhật AB =DE thì ΔABC = ΔDEF (cạnh - góc - cạnh)

+ bổ sung

*
thì ΔABC = ΔDEF (góc - cạnh - góc)

+ bổ sung cập nhật BC = EF thì ΔABC = ΔDEF (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

Ví dụ 3: mang lại tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc cùng với BC. Chứng tỏ rằng

a) HB = HC

b) góc BAH = góc CAH

Trả lời


a) Xét nhị tam giác vuông ΔABH với ΔACH có:

AB = AC (giả thiết)

AH cạnh chung

⇒ ΔABH = ΔACH (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

Suy ra HB = HC (cặp cạnh tương ứng)

b) Ta bao gồm ΔABH = ΔACH (chứng minh trên)

*
(cặp góc tương ứng)


D. Bài bác tập trường hợp đều nhau của tam giác vuông

I. Lý thuyết:

Câu 1: phạt biều những trường hợp bằng nhau của tam giác? Vẽ hình minh họa cho mỗi trường hợp?

Câu 2: phát biều những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông? Vẽ hình minh họa cho mỗi trường hợp?

Câu 3: phạt biều định lí một mặt đường thẳng vuông góc với côn trùng trong hai tuyến đường thẳng tuy vậy song? Ghi giả thiết kết luận? Vẽ hình minh họa?

Câu 4: phân phát biều định lí hai đường thẳng thuộc vuông góc với một đường thẳng? Ghi trả thiết kết luận? Vẽ hình minh họa?

Câu 5: phân phát biều định lí tía đường thẳng tuy nhiên song? Ghi giả thiết kết luận? Vẽ hình minh?

Câu 6: những em tự khám phá những t/c, định lí nào bao gồm liêu quan liêu đến những trường hợp đều nhau của tam giác? nói tên?

II. Bài bác tập:

Bài 1: đến tam giác ABC có

*
. Gọi M là trung điểm của BC. Tính các góc của tam giác AMB cùng tam giác AMC.

Bài 2. đến tam giác ABC tất cả D, E trực thuộc cạnh BC thế nào cho BD = DE = EC. Biết AD = AE. Biết

*

a) minh chứng

*


b) hotline M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là phân giác của

*

c) giả sử

*
. Tính các góc còn lai của tam giác DAE.

Bài 3. Mang đến tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A. Bên trên tia đối của tia AC đem điểm D thế nào cho AD = AC.

a) chứng minh DABC = DABD

b) trên tia đối của tia AB, lấy điểm M. Chứng minh DMBD = D MBC.

Xem thêm: Các Công Thức Lý 12 Học Kì 1 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, Bảng Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 12 Cần Nắm

Bài 4. cho góc nhọn xOy cùng tia phân giác Oz của góc đó. Trên Ox, rước điểm A, trên Oy rước điểm B làm sao cho OA = OB. Bên trên tia Oz, rước điểm I bất kì. Chứng minh: